2011 Het jaar van de inflatie?

9. januari 2011 door Goud Expert

Het lijkt erop dat naast de schuldencrisis ook inflatie één van de centrale economische thema’s van 2011 zal worden. Over de gehele wereld bereiken ons berichten van de steeds stijgende inflatiecijfers. Ook in Nederland is de inflatie over december 2010 op 1,9% uitgekomen. De officiële verklaring van de meeste regeringen is dat dit komt door de aantrekkende economie. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is echter de inflatie-export door de Verenigde Staten ten gevolge van het zeer losse monetaire beleid en het creëren van onbeperkte hoeveelheden nieuwe dollars die de wereld overspoelen.

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises
Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises

Discussies over inflatie in deze economische tijden zijn zeer lastig omdat met het begrip inflatie de prijsstijgingen worden bedoeld. Oorspronkelijk werd met inflatie de groei van de monetaire basis bedoeld (populair de hoeveelheid geld in omloop en beschikbaar in een of andere elektronische vorm). De groei van de hoeveelheid geld heeft direct tot gevolg dat de prijzen stijgen omdat een grotere hoeveelheid geld moet worden verdeeld over eenzelfde hoeveelheid goederen. Over de groei van de geldhoeveelheid wordt tegenwoordig nauwelijks meer gesproken en de meeste economen gebruiken het wordt inflatie om de stijging van de prijzen aan te geven. Op deze manier wordt op een slinkse wijze de inflatie-politiek van de centrale banken onzichtbaar gemaakt. De centrale banken vergroten continue de hoeveelheid geld en creëren op deze manier inflatie. Door de overheden en de media wordt dit echter verklaar door individuele situatie van vraag en aanbod waardoor de prijzen stijgen. Het is nimmer de schuld van de inflatie politiek van de centrale banken. Overheden zijn namelijk gebaat bij continue inflatie doordat de schulden dan steeds minder waard worden en men via ‘inflatiebelasting’ extra inkomsten genereert. De inflatiebelasting laat burgers door een virtuele stijging van de waarde van goederen (bijvoorbeeld huizen) opnieuw belasting betalen van deze virtuele stijging (denk hierbij aan box 3 in ons Nederlandse belastingstelsel). In reële termen (bijv. ten opzichte van een vast mandje grondstoffen) stijgen de huizenprijzen niet maar in absolute zin in euro’s wel. Over deze stijging betaald u opnieuw belasting terwijl de daadwerkelijke waarde in koopkracht niet meer is geworden).

De stimuleringsmaatregelingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken en overheden hebben tot gevolg dat er grote hoeveelheden nieuwe dollars en euro’s de wereldoverspoelen. Al dit nieuwe uit het niets gecreëerde geld waar geen economische productiviteit tegenover staat zoekt zijn weg in de economie en biedt op grondstoffen. Aangezien de meeste grondstoffen internationaal worden verhandeld in dollars wordt op deze manier de inflatie vanuit de V.S. geëxporteerd over de gehele wereld.

Enkele voorbeelden van inflatie (klik op de titel voor het gehele artikel).

 

De conclusie is duidelijk inflatie zal een belangrijk thema worden in de komende jaren. Onze voorspelling is de inflatie nog sneller zal stijgen dan de meeste economen verwachten. Ondanks beloftes van politici dat ze de inflatie beperkt willen houden zal ze dit niet lukken.  Inflatie moet dan ook niet gezien worden als het stijgen van de prijzen maar als het minder waard worden van de valuta. Iedereen die op één of andere manier spaart en investeert dient na te denken wat de beste strategie is om met deze inflatie om te gaan.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie ,

Reacties zijn gesloten