China, sparen, goud en sociale zekerheid

28. augustus 2010 door Goud Expert

In september 2009 maakte de Chinese centrale bank bekend dat zij haar goudreserves had verhoogd van 400 ton naar 1054 ton. Dit was het begin van de sterke stijging van de goudprijs die nog steeds aanhoudt en werd internationaal gezien als een belangrijk signaal.  Minder bekend is dat de Chinese bevolking in vergelijking met de centrale bank grotere kopers van goud zijn.

Volgens het Gold Demand Trends rapport over Q2/2010 van de World Gold Council hebben particuliere huishoudens in China in de periode januari 2008 tot en met juni 2010 in totaal 1057 ton goud aangeschaft. Dit is dus al meer dan de officiële goudvoorraad van China van 1054 ton.

Overzicht goud sparen in China in de periode 1998 tot en met 2010

De afgelopen 10 jaar is een duidelijke trend te zien waarbij de Chinese bevolking zowel absoluut als relatief meer sparen in de vorm van fysiek goud. Volgens hoogleraar Michael Pettis uit Peking, is het besteedbaar inkomen van het gemiddelde Chinese huishouden sinds 2000 met gemiddeld 15% per jaar gestegen. De consumptie groei in China in deze periode was echter veel minder. De gemiddelde vraag naar goud is gestegen met 26% per jaar. Dit is sneller dan de groei van het bruto binnenlands product van China. De vraag naar goud wordt tevens nog extra gestimuleerd door het beleid van de Chinese overheid dat het sparen in actief goud aanmoedigt, onder andere door tv reclames en het openstellen van de goudmarkt voor particulieren.

Goud en sociale zekerheid

China is er in de “savings glut theory” van Ben Bernanke van beschuldigd dat het teveel spaart en te weinig consumeert. Dit grote spaaroverschot exporteert China naar het buitenland (voornamelijk de V.S.) en dit leidt daar tot lage rentes en grote schulden bij Amerikaanse consumenten. Volgens de redenering van Ben Bernanke moeten de Chinezen de Amerikanen dankbaar zijn dat zij zoveel willen consumeren en schulden willen aangaan om China op deze manier van zijn spaaroverschot af te helpen. Wij hebben nooit geloofd in deze theorie. De oorzaak voor een hoog spaarniveau moet worden gezocht in de extra sociale zekerheid die het de Chinezen biedt. Men kiest er bewust voor om het verworven inkomen niet direct te spenderen maar dit te sparen om zodoende meer zekerheid in de toekomst te hebben.

Chinezen zijn al eeuwen lang gewend om minimaal 20% van hun inkomen te sparen. Op dit gebied kan het westen nog een voorbeeld nemen aan China. Het is beter te leven binnen je mogelijkheden en waar mogelijk te sparen dan om je gehele inkomen te consumeren of zelfs te gebruiken om schulden mee aan te gaan. In het westen realiseren steeds grotere bevolkingsgroepen zich dat de beloftes op het gebied van sociale zekerheid niet kunnen worden nagekomen. De eerste voorbeelden hiervan hebben zich ook in Nederland aangediend in de vorm van de verhoging van de AOW leeftijd en de problemen bij de pensioenfondsen en de Griekse crisis. Dit zijn slechts de eerste rimpelingen van een ineenstortend systeem dat volledig is gebaseerd op het aangaan van steeds meer nieuwe schulden die gefinancierd moeten worden met inkomen uit de toekomst.  Uw eigen sociale zekerheid dient u dus zelf te realiseren en het is onverstandig om blind op beloftes van overheden te vertouwen. Zelfs als u het Chinese voorbeeld zou volgen en een groot deel van uw inkomen spaart dan dient u zich te realiseren dat u een long positie in de euro opbouwt en afhankelijk bent van de overheid om de effectieve koopkracht van de toekomstige euro te waarborgen. Als u echter net zoals veel Chinezen daar niet veel vertrouwen in heeft dan is fysiek goud een goed alternatief. Fysiek goud levert geen rendement op maar heeft wel een trackrecord van 5000 jaar als middel om een bepaalde hoeveelheid koopkracht te garanderen.

 

Goudmarkt , ,

Reacties zijn gesloten