Inflatie dient zich aan in Verenigd Koninkrijk. 3.7 procent inflatie in april 2010.

21. mei 2010 door Goud Expert

Volgens overheden en centrale bankiers is het niet nodig ons zorgen te maken over inflatie tijdens deze financiële schuldencrisis. Deflatie is volgens hun een groter gevaar en daarom injecteren overheden en centrale banken grote hoeveelheden nieuw geld (liquiditeit) in het financiële systeem en is de rente kunstmatig verlaagd tot vrijwel 0 procent. Onze economische visie is anders. De overheden en centrale banken zullen zeer grote prijsstijgingen creëren ten gevolge van de groei van de geldhoeveelheid die ze zelf creëren. Dit is een bewuste politiek omdat alleen op deze manier de enorme schuldenpositie van overheden en banken kan worden afgebouwd.

Voor de gemiddelde consument is deze problematiek extra ingewikkeld omdat socialistische Keynesiaanse economen de oorzaak en gevolg van inflatie totaal hebben omgedraaid. Zelfs het woord inflatie wordt nu algemeen gebruikt als aanduiding van het algemeen stijgen van de prijzen. Voorheen werd het woord inflatie gebruikt om de groei van de geldhoeveelheid aan te geven. De prijzen stijgen enkel en alleen doordat er eerst een grote hoeveelheid nieuw geld uit het niets is gecreëerd door overheden en (centrale) banken dat vervolgens zijn weg vindt in de economie en tot onvermijdelijk gevolg heeft dat de prijzen stijgen. Echter niet alle prijzen stijgen op hetzelfde moment. Bepaalde groepen in de samenleving die als eerste toegang hebben tot het nieuw gecreëerde geld profiteren hier maximaal van (overheden en banken). Andere groepen in de samenleving worden hierdoor onevenredig benadeeld (voornamelijk spaarders). Wanneer de geldhoeveelheid gelijk zou blijven, dan zouden sommige prijzen stijgen en sommige prijzen dalen en zouden de consumenten in de economie hun gedrag door middel van vraag en aanbod aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Een van de eerste tekenen dat prijsstijgingen - ten gevolge van het door overheden en centrale banken gecreëerde extra geld - een realiteit zijn, doet zich voor in het Verenigd Koninkrijk. In de maand april 2010 is de inflatie versneld gestegen naar 3.7 procent op jaarbasis. Dit is aanzienlijk hoger dan maximale niveau van 3 procent inflatie dat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich heeft gesteld. Volgens de directeur van de centrale bank Mervyn King moet deze sterke groei van de prijzen worden gezien als iets tijdelijks en mag men verwachten dat deze weer afvlakt. Erg overtuigend zijn deze uitspraken echter niet zeker als men zich realiseert dat het Verenigd Koninkrijk het relatief grootste reddingspakket van alle Westerse economieën heeft doorgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de goudprijs en de zilverprijs in Britse Ponden de afgelopen maanden steeds nieuwe records heeft neergezet.

Dit is een van de eerste tekenen dat de reddingspakketten van de overheden leiden tot inflatie. De komende maanden zult u vergelijkbare berichten ook vanuit andere landen gaan horen. Politici en bankiers zullen ook dan weer aanvoeren dat dit slechts tijdelijke fenomenen zijn.

Lees meer hierover op bloomberg

Austrian Economics, Economie, Inflatie

Reacties zijn gesloten