Bent u nog steeds long de euro?

21. mei 2010 door Goud Expert

Veel inwoners van de Europese Unie realiseren zich niet dat zij massaal een long positie in de euro hebben opgebouwd. Door al hun spaargeld en pensioenvoorzieningen uitsluitend in euro’s aan te houden hebben zij een long positie opgebouwd en vertrouwen indirect op de stijging en waardevastheid van de euro op de lange termijn. Als inwoner van de Europese Unie heeft u op dit moment nog steeds de vrijheid om uw long positie in de euro af te bouwen en uit te wijken naar alternatieve valuta die een hogere zekerheid bieden op te lange termijn.

Met de aankondiging van het recente Europese reddingsplan van 1 biljoen dollar / 750 miljard euro, is de volgende stap gezet op de weg naar een hyperinflatie scenario. Dit reddingspakket van 750 miljard euro is enerzijds nergens op gebaseerd (men heeft een groot getal gekozen wat waarschijnlijk goed moet klinken voor het grote publiek en de financiële markten), anderzijds bestaat het geld van dit reddingsplan op dit moment niet en wordt uit het niets gecreëerd.

De meeste (socialistische) politici schijnen niet te realiseren dat de wereld niet maakbaar is en het onmogelijk per wet te verklaren dat er nieuwe rijkdom (geld) is gecreëerd en we nu met zijn allen rijker zijn en de problemen dus zijn opgelost. Rijkdom wordt uitsluitend gecreeerd door middel van sparen en de productie van goederen. Het enige dat het reddingsplan zal doen, is het creëren van inflatie. Het beleid van het aangaan van nieuw schulden en verlenen van krediet van de laatste 100 jaar wordt in versneld tempo voortgezet. De problemen zijn niet alleen beperkt tot Griekenland en Iceland. Het unieke van de huidige situatie is dat er een wereldwijde fiscale crisis is. Er zijn minstens even grote problemen als in Griekenland in: Japan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Spanje, Italië, België, Ierland, Portugal. Dit is nog nooit voorgekomen. Het moment waarop investeerders zullen stoppen met het kopen van waardeloze overheidsschulden is niet ver af. Zodra dit moment is aangebroken zal het volgende gebeuren:  Als eerste zullen overheden hun eigen schulden opkopen (quantitative easing) door het drukken van nieuw geld uit het niets, vervolgens zal iedereen zich realiseren dat de bestaande overheidsschulden niets meer waard zijn en niet meer terugworden betaald. Een massale vlucht uit alle vormen van papier geld vindt plaats en de totale kredietvoorziening komt tot stilstand. De prijzen van alle bezittingen die met krediet zijn gefinancierd zullen kelderen. Na een lange periode met veel sociale onrust, volledige afbraak van de Europese welvaartsstaat, grote politieke veranderingen en economische aanpassingen aan de realiteit, zal een nieuw monetair systeem worden opgebouwd. Dit nieuwe monetaire systeem zal niet langer zijn gebaseerd op het onbeperkt verstrekken van krediet en aangaan van schulden maar op het waarderen van individuen die worden beloond voor het werk dat ze uitvoeren zonder enig sociaal vangnet. Krediet is alleen nog maar beschikbaar voor economisch gezonde projecten en niet voor consumptie en speculatie.

Een van de mogelijk veilige havens is omzetten van euro’s in goud en zilver. De long positie in euro wordt dan in feite omgezet in een short positie op de euro en een long positie in de valuta goud en zilver. Goud en zilver zijn de enige internationale politiek onafhankelijke valuta. Het proces van inflatie is de laatste 100 jaar onverminderd van kracht geweest zoals de onderstaande tabel laat zien. De tabel laat zien hoeveel ounces goud (echt geld) u had kunnen kopen met 1000 dollar in de afgelopen 100 jaar.

Investering Jaar Ounces Goudprijs % wijziging
$ 1000 1910 40 $25 -98%
$ 1000 1971 28 $35 -97%
$ 1000 1999 4 $ 250 -78%
$ 1000 2002 3 $ 300 -73%
$ 1000 2010 0.88 $ 1130 -

De tabel is uitgedrukt in dollars maar in alle andere valuta is het beeld indentiek. Ten opzicht van 1910 heeft u nu nog maar een relatieve koopkracht van 2% oftewel een waardedaling van 98% van uw papieren geld. Dit waardedalings proces versnelt zich de afgelopen jaren. Dit is het beste bewijs dat de overheden en centrale banken op een grote schaal fraude plegen tegenover hun inwoners. Waar dit zal eindigen? Wanneer de dollar, euro en alle andere papieren valuta hun intrisieke waarde van 0 hebben bereikt.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Inflatie , ,

Reacties zijn gesloten