Niet de speculanten maar socialistische politici zijn de schuldigen van de crisis

13. maart 2010 door Goud Expert

Een nieuw geluid dat politici de laatste tijd weer frequent laten horen, is dat de speculanten moeten worden gestopt met het ten gronde richten van ons financiële systeem. Het laatste voorbeeld hiervan is de situatie rond Griekenland. De socialistische Griekse premier Papandreou noemt  het gedrag van speculanten als de oorzaak voor de problemen van Griekenland. Voor het gemak wordt door politici vergeten dat juist door hun onverantwoorde gedrag de problemen zijn ontstaan (enerzijds het toelaten van Griekenland tot de euro zone, anderzijds de fraude en het wanbeleid van Griekse politici). Een klassiek geval van het verwisselen van oorzaak en gevolg. Speculanten bepalen via het vrije markt mechanisme de prijs van de Griekse staatsobligaties.  Wanneer Griekenland een begrotingsoverschot zou hebben en een realistisch plan om de schulden terug te brengen dan zou de prijs door de speculanten anders worden ingeschat dan in de huidige situatie.

Als we in de geschiedenis kijken dan wordt het argument van speculanten altijd als eerste door politici gebruikt wanneer ze zelf hebben gefaald. Enkele voorbeelden:

  • 1923 Aan het eind van de Duitse hyperinflatie voerde Hjalmar Schacht (de president van de Deutsche Reichsbank) aktie tegen speculanten die naar zijn mening de oorzaak waren van de hyperinflatie
  • 1971 Nixon noemt het gedrag van speculanten als de oorzaak van het loskoppelen van de dollar van goud.
  • 1992 George Soros speculeerde op de val van het Britse Pond t.g.v. het onverantwoorde beleid en kreeg als speculator de schuld van de Britse crisis.

 

Men dient zich te realiseren dat speculanten in het algemeen met eigen geld of geld van klanten een positie in de markt in nemen op een door hun geanalyseerde markt verwachting. Zij lopen hierbij een 100% risico op het verlies van hun vermogen. Dit in tegenstelling tot politici die onbeperkt schulden kunnen aangaan met de zekerheid dat zij toch op de één of andere manier gered zullen worden door hun eigen centrale bank of de Europese monetaire unie.

Socialisitische politici in Nederland leggen de oorzaak van de crisis bij de 'vrije markt' die de laatste jaren teveel ruimte heeft gekregen. Wat deze politici echter vrije markt noemen is een zorgvuldig door hunzelf gecreëerd systeem dat weinig meer met een echt vrije markt te maken heeft. De oorzaak van de huidige crisis (welke primair een schuldencrisis is) moet volledig worden gezocht in het beleid van onze socialistische politici de laatste 60 jaar. Dit beleid kenmerkt zich door:

  • Structurele monetaire inflatie;
  • Het bewust aangaan van steeds grotere overheidstekorten om een onbetaalbare socialistische verzorgingsstaat in stand te houden;
  • Het ondersteunen van specifieke politieke belangengroepen (zoals banken en financiële instellingen);
  • Het  kunstmatig verlagen van de rente door centrale banken;
  • Het promoten van het aangaan van schulden door consumenten in plaats van het promoten van spaargedrag.

 

De situatie in Griekenland staat niet op zich. Veel Amerikaanse Staten (Californië, Illinois) hebben minstens even grote problemen om hun grote begrotingstekort gefinancierd te krijgen.  De schuldenberg in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Spanje, Portugal, Ierland en Dubai is minstens even groot. Het is wachten totdat het volgende probleemgeval zich aandient.

Economie, Euro ,

Reacties zijn gesloten