Goudprijs zal stijgen tot $ 2500 volgens CitiGroup, prijsdaling op korte termijn te verwachten

30. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week opnieuw op recordhoogte gesloten. Op 29 juli 2011 sloot de goudprijs op $ 1627,20 en € 1129,76. De onrust rond de Europese en Amerikaanse schuldencrisis is niet opgelost en de laatste cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie waren zoals verwacht aanzienlijk slechter dan in eerste instantie voorspeld. De slechte staat van de Amerikaanse economie zal de FED het argument geven om opnieuw een quantitative easing (QE3) programma te starten. Dit is een positief signaal voor de prijs van de edelmetalen om dat dit net zoals de QE1 en QE2 programma’s betekent dat er meer geld wordt gecreëerd hetgeen de inflatie en een waardedaling van de dollar tot gevolg heeft. Op korte termijn is echter een tijdelijke daling van de goudprijs en zilverprijs te verwachten.

Goudprijs juli 2011

Goudprijs 29 juli 2011

Dat de goudprijs op lange termijn nog veel verder zal stijgen hebben ook de analisten van Citigroup geconcludeerd in dit artikel. Zij voorzien op korte termijn een stijging van de goudprijs naar $ 2500 en maken hierbij de vergelijking met de periode 1970-1980. Wanneer ook kleine beleggers massaal kiezen voor goud dan kan de prijs van goud zelfs stijgen naar $ 5000.

Op de zeer korte termijn is een tijdelijke daling van de goudprijs te verwachten. Zodra er een politieke oplossing is voor de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, zal de prijs van edelmetalen snel dalen. Een daling ver onder het $ 1500 niveau is echter niet te verwachten. Dit past ook perfect in het plaatje van de technische analisten die een tijdelijke top in de grafieken zien. Het is ons echter onduidelijk hoe het aangaan van meer schulden een oplossing voor de structurele begrotingsproblemen zijn.
Zowel in Europa als in de VS is de enige oplossing die politici kunnen bedenken voor de schuldenproblematiek het aangaan van meer schulden. De toekomstige rentelasten die deze schulden met zich meebrengen zullen onhoudbaar worden, met name wanneer de rentepercentages stijgen en er geen partijen meer te vinden zijn die willen investeren in staatsobligaties. China vermindert nu al sinds 2 jaar haar positie van Amerikaanse staatsobligaties en de Amerikaanse FED is nu de grootste koper van de Amerikaanse staatsobligaties.

Wanneer de oplossing voor het schuldenplafond er is, zal de Amerikaanse overheid op zeer korte termijn 500 miljard dollar aan staatsobligaties moeten uitgeven. Dit omdat sinds mei 2011 de Amerikaanse overheid ‘tijdelijk’ leent van de pensioenfondsen van ambtenaren om de korte termijn betalingen en aflossingen te kunnen doen totdat het schuldenplatfond wordt verhoogd.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie , , , ,

De meest onderschatte factor die de goudprijs verder kan laten stijgen

3. april 2011 door Goud Expert

De discussies of goud zich wel of niet in een bubbel bevindt, gaan vaak voorbij aan één van de meest onderschatte factoren die de goudprijs in de toekomst snel kan laten stijgen. Namelijk het huidige percentage dat goud uitmaakt van het totaal geïnvesteerde vermogen onder particuliere en professionele beleggers.

Sinds 1921 schommelde het percentage fysiek goud en aandelen in goudmijnen in grote aandelen portefeuilles zo rond de 20-30%. Sinds 1980 heeft dit percentage echter een snelle daling meegemaakt naar slechts 0,8% van het totaal geïnvesteerd vermogen.

Goud percentage in portefeuille 2009

Wanneer we ons concentreren op de grootste groep van professionele beleggers: de pensioenfondsen. dan blijkt dat zij op dit moment slechts 0,3% van hun vermogen hebben geïnvesteerd in goud en aandelen in goudmijnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat onder ‘goud’ ook alle papieren goudfondsen en edelmetaal ETF’s vallen. Deze laatst zijn slechts een papieren contract tussen 2 partijen en geen daadwerkelijk fysiek goud in eigen bezit. Het totale vermogen van alle pensioenfondsen is in 2010 geschat op $ 31,1 biljoen.

Percentage goud voor gemiddeld pensioenfonds

Wanneer we een gedachte experiment doen en dat fondsmanagers van pensioenfondsen besluiten dat aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed te risicovol zijn en dat men verder wil diversifiëren. Stel men besluit het huidige aandeel goud in de portefeuille te verdubbelen (van 0,3% naar 0,6% nog steeds verwaarloosbaar in de totale portefeuille).  Deze stijging van 0,3% komt neer op een bedrag van $ 93,3 miljard in nieuw geld dat een aandeel in de goudsector wil verkrijgen. De totale marktwaarde van alle goudmijnen bedraagt circa $ 234 miljard en het grootste goud ETF (GLD) heeft een marktwaarde van $ 55,2. Deze nieuwe instroom van $ 93,3 miljard zal de goudprijs dus zeer sterk laten stijgen.

In dit gedachte experiment verhoogden we het percentage goud slechts naar 0,6%. U kunt zelf de rekensom maken wanneer dit percentage naar 3% of zelfs naar 20% wordt verhoogd en wanneer niet alleen pensioenfondsen maar ook de overige professionele en particuliere investeerders dezelfde strategie volgen. Een goudprijs van $ 5.000 tot $ 10.000 per troy ounce is dat slechts een conservatieve richtprijs. Het is dan ook geen toeval dat Nout Wellink van de Nederlandsche Bank er alles aan doet om te voorkomen dat pensioenfondsen meer in goud beleggen zoals blijkt uit dit eerder artikel: Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

Meer achtergronden op:

 

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Inflatie of deflatie wat is beter?

31. maart 2011 door Goud Expert

De dagelijkse berichten over ‘onverwacht’ oplopende inflatie wereldwijd worden steeds frequenter. Desalniettemin willen vrijwel alle economen en deskundigen ons doen geloven dat inflatie goed is en altijd te prefereren is boven deflatie. Deflatie is volgens hun het grootste gevaar voor ons huidige economische systeem en moet ten kosten van alles worden voorkomen. Maar is dit werkelijk zo? Inflatie creëert enkele economische prikkels die voor de samenleving als geheel erg negatief zijn.

On inflation:  There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose.

John Maynard Keynes

In de theorieën van Keynes is de bovenstaande uitspraak niet opgevat als waarschuwing bij het uitvoeren van economische maatregelingen maar als het primaire doel dat men moet proberen te bereiken. Het primaire doel van overheden en centrale banken is het creëren van inflatie om op een bijna onzichtbare manier, rijkdom en vermogen over te hevelen van de grote massa naar enkele bevoorrechte groepen in de samenleving.

Een van de gevolgen van inflatie is dat producten schijnbaar in prijs gelijk blijven maar dat de grootte van de verpakkingsinhoud wordt verminderd (in eenzelfde grote doos) en dat de kwaliteit van de ingrediënten en grondstoffen minder wordt door het toepassen van goedkopere varianten. Fabrikanten van (consumenten)producten weten zeer goed dat een consument wel op de prijs let maar niet op de actuele hoeveelheid product en/of de kwaliteit van het product. In de Verenigde Staten is hier onderzoek naar gedaan en van veel populaire producten is in de laatste 3 jaar de daadwerkelijke inhoud van de verpakking gedaald. Bijvoorbeeld blikken mais zijn gedaald van 16 ounces naar 14 toen 13 en nu zelfs naar 11 ounce. Zakken chips bevatten 20% minder inhoud dan voor de crisis, dozen pasta bevatten minder inhoud etc. In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan maar het zou ons niet verbazen dat hetzelfde fenomeen speelt.

Een van de gevolgen van inflatie is dus dat fabrikanten in de ogen van consumenten oneerlijke praktijken toepassen bij de verkoop van producten. In plaats van producten steeds beter te maken en transparant te communiceren, gebeurt het omgekeerde. Het vertrouwen van consumenten in het systeem neemt hierdoor af.

In een deflatie situatie waarbij prijzen steeds goedkoper worden, heeft dit effect een tegenovergestelde positieve werking. In plaats dat fabrikanten hun prijzen steeds verlagen, zullen ze proberen deze prijs hetzelfde te houden en meer te investeren in de kwaliteit van het product (betere ingrediënten, energie zuiniger productie, beter voor het milieu etc.) of meer product voor dezelfde prijs proberen te verkopen. Fabrikanten zullen dit ook actief communiceren aan hun klanten. Het resultaat hiervan is een cultuur van kwaliteit en integriteit en meer vertrouwen tussen consumenten en producenten.

Individuele burgers zijn alleen maar gebaat bij een lichte constante deflatie. Wie is er voorstander van dat het inkomen dat men heeft verdiend na hard en eerlijk werken langzaam maar zeker steeds minder koopkracht heeft? Alleen overheden en centrale banken zijn gebaat bij een inflatie omgeving omdat ze hun schulden goedkoper in de toekomst kunnen aflossen.

Lees hier meer over in dit artikel van John Rubino

Economie, Inflatie , , ,

De invloed van een stijgende rente op de prijs van edelmetalen

13. maart 2011 door Goud Expert

De tijd van extreem lage rentes lijkt voorbij. Door de sterk stijgende inflatie speculeren veel centrale bankiers over renteverhogingen later in dit jaar. Zowel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koningkrijgt als in de Euro zone wordt gesproken over de noodzakelijkheid om de rente te verhogen. Alasdair Macleod heeft een analyse gemaakt wat een stijgende rente voor invloed zal hebben op de prijs van goud en zilver. Naar zijn mening zal de goudprijs hierdoor niet sterk onder druk komen te staan omdat de inflatie en verdere geldontwaarding nog sneller zal stijgen en bezitters van fysiek goud geen reden zullen zien om massaal hun goud te verkopen. Fysiek goud heeft namelijk enkele eigenschappen die niet gecompenseerd kunnen worden door een hogere rente op papieren geld.

Wanneer de rente stijgt maken beleggers de afweging of de hogere rente op staatsobligaties, spaarrekeningen en andere rente genererende financiële instrumenten interessanter is om in te beleggen dan fysiek goud. Alhoewel fysiek goud geen rente oplevert, zal een stijgende rente niet direct tot grote goud verkopen aanleiding geven. Fysiek goud is namelijk een financieel instrument met een zeer lage risico component. Fysiek goud is niet afhankelijk van een contractuele verplichting van een andere partij zoals een overheid of een financiële instelling.

Het tempo waarin de centrale banken de rente zullen verhogen zal waarschijnlijk te langzaam zijn om de stijgende inflatie te compenseren. Hierdoor zal de huidige situatie van een structurele negatieve netto rente  (het rente percentage min de inflatie) blijven voortbestaan. Zolang er geen daadwerkelijk renteschok wordt gecreëerd door de korte rente extreem te verhogen (zoals Paul Volcker heeft gedaan begin jaren 80), zal de opgaande prijsstijging voor goud en zilver blijven bestaan.

Lees het hele artikel inclusief analyse hier.

Dollar, Goudmarkt, Inflatie , , ,

JP Morgan accepteert goud als onderpand

2. maart 2011 door Goud Expert

In februari 2011 heeft J.P. Morgan (de grootste zakenbank ter wereld) aangekondigd dat zij vanaf nu fysiek goud als onderpand accepteert voor leningen en andere financiële producten. Dit is opnieuw een volgende stap in de verdere acceptatie van goud door internationale financiële instellingen als volwaardige alternatieve valuta.

In 2010 is J.P. Morgan gestart met het vrijmaken van ruimte in haar grote kluizen (o.a. die in Manhattan, New York). Veel klanten kregen een eenzijdige opzegging van J.P. Morgan en de mededeling dat zijn niet langer gebruik van de kluis kunnen maken en een andere oplossing moeten zoeken. Nu blijkt de achterliggende reden hiervoor. J.P. Morgen wil ruimte in haar eigen kluizen vrijmaken om fysiek goud en fysiek zilver op te slaan dat als onderpand dient voor leningen.

Zowel J.P. Morgan als haar klanten hebben hier voordeel bij. J.P. Morgan krijgt als onderpand fysiek goud, het meest betrouwbare en politiek onafhankelijke financiële instrument. Fysiek goud als onderpand zal ongetwijfeld de voorkeur hebben boven allerlei papieren onderpanden of overgewaardeerd vastgoed. Wanneer J.P. Morgan het fysieke goud ook kan opslaan in haar eigen kluizen heeft zij de maximale fysieke controle. Voor klanten van J.P. Morgan biedt dit eveneens voordelen. Zij kunnen op deze manier een deel van hun fysieke goud aanwenden voor andere financiële transacties zonder direct afstand te doen van het fysieke goud zelf. Voor klanten die meer risico willen nemen is dit ook een mogelijkheid om het fysieke goud in te zetten om hiermee een inkomen te genereren. Dit laatste is een van de meest genoemde nadelen van goud.
Wie hier het meeste voordeel bij heeft is niet op voorhand duidelijk. Het is in ieder geval een volgende stap in de verdere acceptatie van fysiek goud bij moderne financiële transacties. Goud is nooit weggeweest en is altijd de ultieme valuta en opslagplaats van waarde gebleven. De laatste 40 jaar hebben vooral centrale banken ons willen doen geloven dat hun papier vele malen beter was dan fysiek goud. Stap voor stap beginnen bankiers en in een later stadium het grote publiek te realiseren dat de waarde van papier uitgegeven door centrale banken slechts een beperkte waarde en houdbaarheid heeft.

Lees hier meer over op:

 

Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs stijgt, zilverprijs explodeert, inflatie alarmen klinken wereldwijd

20. februari 2011 door Goud Expert

In de week eindigend op 18 februari 2011 is de goudprijs verder gestegen tot $1.389,10 en €1.013,72. De goudprijs is hierbij gestegen boven zowel het 50 daags als het 200 daags gemiddelde. Door technisch analisten wordt dit als positief signaal gezien, en dit zou een nieuwe periode van goud aankopen door technische beleggingsfondsen kunnen inluiden. Van de edelmetalen maakte de zilverprijs deze week de grootste sprong. Achtereenvolgens werden de belangrijke niveaus van $30, $31 en $32 per troy ounce zilver gebroken. De zilverprijs eindigde deze week op $32,66 en €23,83. Deze snelle stijging is nog niet vaak voorgekomen. De negatieve berichten van de anti-goud analisten in januari 2011 lijken alweer ver achter ons te liggen. Onderschat de anti-goud analisten en pro-papierengeld analisten echter niet. Zij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om het einde van stijging van goud en zilver aan te kondigen.

Goudprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Goudprijs september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs september 2010 tot februari 2011

De inflatie alarmen beginnen wereldwijd te klinken. Naast de gestegen voedselprijzen in diversen landen in het midden-oosten die de achterliggende oorzaak zijn van de politieke onrusten. Is ook de verwachting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk,  De eurozone, Japan, China en de Verenigde Staten op het hoogste niveau sinds jaren. Deze stijging van de prijzen is direct het gevolg van de inflatie politiek (geldcreatie politiek) die door de centrale bank van de Verenigde Staten en alle andere centrale banken wordt uitgevoerd. Het gevolg van deze inflatie politiek is dat alle consumenten en producenten prijzen zullen stijgen. De onderstaande grafiek laat de consumenten inflatie zien over de periode 1800 tot 2007.

Inflatie Verenigde Staten 1800 tot 2007

Inflatie 1800 tot 2007 verenigde staten van amerika

Sinds het moment dat de FED werd opgericht en verantwoordelijk werd voor het monetaire beleid is de inflatie alleen maar harder gestegen en de snelste groei is begonnen nadat president Nixon in 1971 de dollar volledig los van goud koppelde. Voor de oprichting van de centrale banken was de koopkracht gedurende de gehele 19e eeuw relatief erg stabiel hetgeen kan worden toegeschreven aan de veel grotere rol die goud en zilver in deze periode in het monetaire beleid hadden. Goud kan namelijk niet in willekeurige hoeveelheden ‘gratis’ worden gecreëerd door centrale banken en overheden. Dit zet automatisch een rem zet op de inflatiepolitiek die zij willen voeren. De verwachting is dat we op dit moment slechts aan het begin staan van de stijgende inflatie. Goud, zilver en alle andere grondstoffen zullen in de toekomst verder in prijs stijgen en de papieren valuta of geldeenheid waarin ze zijn uitgedrukt zal in waarde dalen.

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs herstelt zich van daling in januari

13. februari 2011 door Goud Expert

Op 27 januari 2011 werd de daling van de goudprijs beëindigd op een prijs van $1.314,90. Een daling van 7% vanaf het record in november 2010. In euro’s werd eveneens op 27 januari het laagste punt genoteerd van €958,38. Inmiddels is de goudprijs weer gestegen tot boven de $1.355 en €1.000. De grote groep anti-goud analisten was er in januari direct bij om te verkondigen dat dit het einde was van de opgaande prijs in goud (en zilver) en dat het nu weer tijd was om ‘normaal’ in allerlei papieren producten te investeren. Alhoewel een markt alleen maar kan bestaan doordat men tegengestelde conclusies trekt uit dezelfde gegevens, zijn wij het op alle punten oneens met de anti-goud analisten.

Grafiek goudprijs in dollars (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in dollars

Grafiek goudprijs in euros (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in euros

Het meest gebruikte argument van de anti-goud analisten dat de goudprijs niet verder meer zal stijgen is het feit dat er geen ruimte meer is voor verdere vraag naar goud door investeerders en voor de fabricage van juwelen. De feiten wijzen echter op het tegendeel. De twee landen met de grootste goudconsumptie ter wereld: India en China geven aan dat ze in de komende jaren hun goudconsumptie aanzienlijk zullen verhogen. China heeft gedurende de eerste 10 maanden van 2010 haar goud importen met een factor 5 verhoogd en met name de vraag onder kleine beleggers stijgt spectaculair. Ook de goud verkopen in India zijn in 2010 met 73% gestegen ondanks de gestegen prijzen. Zie ook ons artikel: Goud verkopen in India en China blijven hoog ondanks gestegen goudprijs. en dit artikel op bloomberg: "Gold Imports by China Soar".

Wij zijn van mening dat de vraag naar goud de komende jaren verder zal stijgen vooral in Azië ondanks het trage herstel van de economie. Deze vraag wordt verder gevoed door toenemende onzekerheden op het gebied van de schuldenposities van landen. In 2010 was de vraag naar goud door investeerders voor het eerst hoger dan de vraag naar goud voor juwelen aldus de GFMS.

De groeiende vraag naar grondstoffen in het algemeen zal ook de prijs van goud en zilver verder laten stijgen. Dagelijks lezen we berichten over de sterk gestegen voedsel en grondstoffen prijzen zoals: olie, graan, katoen, koper, rijst.  Alhoewel goud geen traditionele grondstof is die daadwerkelijk wordt verbruikt en geconsumeerd, zal zowel goud als zilver profiteren van de stijging van de grondstoffen prijzen. De stijging van de grondstoffen prijzen moet ook worden gezien in de toenemende hoeveelheid geld dat uit het niets gecreëerd wordt om hiermee de overheidstekorten te dekken. Deze geld creatie is een van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de gestegen prijzen. Niet zozeer de prijzen gaan omhoog maar de waarde van het geld daalt zoals ook de onderstaande grafiek laat zien.

Koersontwikkeling goud 2001 tot 2011 t.o.v. belangrijkste valuta

Goudprijs ontwikkeling 2001 tot 2011 in diverse valuta

De koerstontwikkeling van de goudprijs ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen laat een veel gematigder beeld zien. Goud koopt minimaal dezelfde hoeveelheid grondstoffen als in 2001.

 

 

Goudmarkt, Inflatie , , ,

Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

13. februari 2011 door Goud Expert

Het pensioenfonds  “De Vereenigde Glasfabrieken” is door De Nederlandsche Bank onder leiding van Nout Wellink via een gerechtelijke procedure gedwongen haar goudpositie te verkopen. De DNB is van mening dat het pensioenfonds een te groot risico neemt en het risico op een daling van de goudprijs te groot is. De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat het belang in goud van het pensioenfonds moet worden teruggebracht van 13% naar 3%.

Sinds 2008 heeft het pensioenfonds een positie in goud opgebouwd van totaal 13% van het totale vermogen van het pensioenfonds. Hierop heeft het pensioenfonds nu een rendement van circa 70% gemaakt. De reden voor het pensioenfonds om deze stap te nemen was om zicht beter te beschermen tegen inflatie, de instabiliteit van de euro en haar risico’s te spreiden door niet uitsluitend in staatsobligaties te beleggen aldus Rob Daamen bestuurder van het pensioenfonds. De DNB heeft de zware maatregel van de ‘aanwijzing’ in stelling gebracht en de voorzieningenrechter te Rotterdam wijst het beroep van het fonds af om de aanwijzing tijdelijke op te schorten.

De DNB geeft hiermee duidelijk een panieksignaal af. De achterliggende reden om deze extreme stap te nemen moet worden gezocht in het feit dat de DNB bang is dat deze strategie door meerdere pensioenfondsen zal worden gevolgd. Aan wie moet de DNB en de Nederlandse en Europese overheden dan hun staatsobligaties verkopen in risicovolle euro’s als de lokale pensioenfondsen ze al niet meer willen?

Het pensioenfonds heeft de juiste strategie gekozen door zich in te dekken tegen de te verwachte dalingen van de koersen van de staatsobligaties en het mogelijk afstempelen van staatsobligaties van Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje.  Op dit moment wordt openlijk gesproken dat alle bezitters van Griekse staatsobligaties een ‘haircut’ / waardevermindering van 30-40% moeten accepteren om Griekenland enige mogelijkheid te geven de problemen daadwerkelijk op te lossen.

Pensioenfondsen die dus kiezen voor de enige harde valuta en waardevaste belegging in de toekomst: goud, worden door de DNB gestraft. Het is naar mening van de DNB beter dan een pensioenfonds investeert in euro’s met een intrinsieke waarde van nul. Een volgende stap waar op dit moment al over wordt gesproken is dat pensioenfondsen worden verplicht om uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties te mogen beleggen. Dit alles onder het mom van ‘risicobeheersing’. De DNB kiest hiermee duidelijk voor de Europese agenda om het mislukte euro experiment voort te zetten en nu snel tot een politieke unie te komen en gaat voorbij aan de belangen van individuele deelnemers in de pensioenfondsen (burgers van Nederland) voor wie zij eigenlijk zou moeten opkomen. Het is duidelijk dat de Europese centrale banken en bankiers een eigen agenda hebben en die is onverminderd pro papieren euro en anti goud.

Lees hier meer over:

 

Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Waarom ontkennen de centrale banken de inflatie?

6. februari 2011 door Goud Expert

Deze week deden zowel Jean-Claude Trichet van de ECB en Ben Bernanke van de FED uitspraken over de sterke stijging van de prijs van grondstoffen en voedsel wereldwijd. Beide zijn van mening dat deze inflatie niet door hunzelf is veroorzaakt terwijl de ECB en FED gezamenlijk de afgelopen jaren circa 20 to 50 biljoen dollar hebben gecreëerd en in de economie hebben gepompt. Nu dit geld in de wereldwijde economie begint te circuleren gaat dit op zoek naar allerlei goederen en diensten en heeft dit een sterk prijs opdrijvend effect. De centrale banken hebben ons altijd verzekerd dat ze even makkelijk geld uit de economie kunnen halen als er in stoppen, maar de praktijk is op dit punt weerbarstiger dan de theorie.

Begin januari 2011 hebben wij al aangekondigd dat 2011 het jaar van de inflatie zou worden. Zie het goudmarkt artikel: 2011 Het jaar van de inflatie? Tot nu toe is inflatie inderdaad het centrale thema geweest. De onrusten in Tunesië, Egypte, Jordanië en Jemen zijn direct terug te voeren op de zeer sterk gestegen voedselprijzen. De prijs van katoen heeft een nieuw record neergezet, Olie staat op $103 per barrel en een ton koper kost nu weer meer dan $ 10.000 per ton.

De ECB is van mening dat de huidige geprognotiseerde stijging van de prijzen van 2,4% over de euro zone slechts tijdelijk  is en a primair het gevolg van de gestegen energieprijzen. Men is niet van plan maatregelingen te nemen om de hoeveelheid geld in de economie te verminderen en gaat voorbij aan het feit dat het de ECB nog nooit is gelukt om de inflatie onder de maximale 2% te houden zoals in haar mandaat staat.

Ben Bernanke is van mening dat landen met grote prijsstijgingen op energie en voedselgebied zelf monetaire actie moeten nemen om dit tegen te gaan en dat dit in het geheel niet wordt veroorzaakt door het zeer losse monetaire beleid van de Verenigde Staten. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat de meeste grondstofprijzen in dollars worden genoteerd en dat de dollar (nog steeds) de belangrijkste reserve munt is wereldwijd. Meer politieke onrust zal ongetwijfeld het gevolg zijn.

De vraag is: Wat weten de FED en ECB dat wij niet weten? Waarom zijn ze zo vasthoudend in het voortzetten van het huidige beleid en waarom ze  alle alarmbellen omtrent inflatie negeren? Centrale banken hebben een traditie hoog te houden dat ze pas ingrijpen als het te laat is. Probeert men op deze manier bewust sociale onrust te creëren voor hun eigen politieke agenda? Men hoeft geen centrale bankier te zijn om te begrijpen wat dit in de toekomst met de prijs van goud en zilver zal doen.

Lees meer over dit onderwerp op the daily bell.

De echte reden voor de stijgende grondstofprijzen.

 

http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/41414080#41414080


Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Waarschuwing voor Japan na downgrade door S&P

29. januari 2011 door Goud Expert

Dat de wereldwijde schuldencrises nog lang niet voorbij is, blijkt uit de verlaging van de kredietwaardigheid van Japan naar AA- door S&P. Japan geeft ons een blik in de toekomst van de problemen waar veel Westerse landen mee te maken zullen krijgen. Een combinatie van een vergrijzende bevolking, dalende inwonersaantallen, stijgende overheidstekorten, dalende spaarniveaus leiden tot een onhoudbare fiscale positie.

Op dit moment is de Japanse economie in nominale termen (gecorrigeerd voor inflatie) even groot als in 1992. Echter de totale overheidsschuld is verdrievoudigd en zal dit jaar 233% van het bruto binnenlands product bereiken. Aangezien Japan een van de grootste crediteuren voor de rest van de wereld is, wordt gevreesd dat Japanse pensioenfondsen, banken en verzekeraars grote hoeveelheden geld zullen terughalen naar  Japan. Dit geeft vervolgens weer een extra probleem voor andere landen die afhankelijk zijn van het kunnen uitgeven van nieuwe overheidsobligaties (denk aan de Verenigde Staten, Spanje, Italië, België, Verenigd Koninkrijk maar ook Nederland en Duitsland).

Het afgelopen decennium was het probleem van de grote Japanse overheidsschulden niet acuut omdat de Japanners traditioneel zeer grote spaarders zijn.  Japan kon hierdoor zijn schulden zelf financieren. Aan deze situatie komt nu een eind omdat door de vergrijzing de pensioenfondsen nu meer pensioenen moeten uitbetalen en nu netto verkopers in plaats van kopers van Japanse overheidsobligaties zijn geworden. Hiernaast is het spaarniveau van de Japanse bevolking gedaald van 15 procent in 1990 naar 3% in 2011. Dit alles heeft tot gevolg dat Japan buitenlandse investeerders nodig heeft om haar tekorten te financieren en deze buitenlandse investeerders zullen een veel hoger rentepercentage van 3 tot 5 procent willen ontvangen dan het huidige lage 1,21 procentsniveau voor 10 jaars Japanse staatsleningen. Dit kan het begin zijn van een neerwaartse spiraal die wereldwijd zal worden gevoeld.

Lees het hele artikel op The Telegraph

Economie, Inflatie , ,