Chinese goud aankopen kunnen voorbode zijn van nieuwe goudstandaard

15. maart 2011 door Goud Expert

De officiële en niet-officiële goud aankopen door de Chinese overheid en de actieve stimulans om het goud bezit onder de Chinese bevolking te vergroten, kunnen een voorbode zijn van een nieuwe goudstandaard die China wil introduceren. Tot enkele jaren geleden was de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie te typeren als de levering van goederen door China aan de Verenigde Staten in ruil voor ‘waardeloos papier’ (de dollar en andere papieren valuta). Nu blijkt dat China massaal haar valuta reserves omzet in harde bezittingen waaronder goud zou dit een voorbode kunnen zijn van een nieuwe financiële wereldorde.

China zou op een bepaald moment kunnen besluiten dat zij al het goud aankoopt tegen een bepaalde minimale prijs in dollars bijvoorbeeld $ 1.500,- en zij zou deze prijs maandelijks kunnen aanpassen. Op deze manier koppelt China de goudprijs aan de dollar en plaatst op deze manier een bodem onder de goudprijs. De dollarreserves van China zijn zo groot dat China de middelen heeft deze stap daadwerkelijk uit te voeren.

In het onderstaande video interview aan Forbes Magazine geeft Richard Lehman van Income Securities Advisor Inc.  zijn visie op de lange termijn strategie ten opzichte van goud die de Chinese overheid zou kunnen uitvoeren.

Klik hier om de video te bekijken.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

De invloed van een stijgende rente op de prijs van edelmetalen

13. maart 2011 door Goud Expert

De tijd van extreem lage rentes lijkt voorbij. Door de sterk stijgende inflatie speculeren veel centrale bankiers over renteverhogingen later in dit jaar. Zowel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koningkrijgt als in de Euro zone wordt gesproken over de noodzakelijkheid om de rente te verhogen. Alasdair Macleod heeft een analyse gemaakt wat een stijgende rente voor invloed zal hebben op de prijs van goud en zilver. Naar zijn mening zal de goudprijs hierdoor niet sterk onder druk komen te staan omdat de inflatie en verdere geldontwaarding nog sneller zal stijgen en bezitters van fysiek goud geen reden zullen zien om massaal hun goud te verkopen. Fysiek goud heeft namelijk enkele eigenschappen die niet gecompenseerd kunnen worden door een hogere rente op papieren geld.

Wanneer de rente stijgt maken beleggers de afweging of de hogere rente op staatsobligaties, spaarrekeningen en andere rente genererende financiële instrumenten interessanter is om in te beleggen dan fysiek goud. Alhoewel fysiek goud geen rente oplevert, zal een stijgende rente niet direct tot grote goud verkopen aanleiding geven. Fysiek goud is namelijk een financieel instrument met een zeer lage risico component. Fysiek goud is niet afhankelijk van een contractuele verplichting van een andere partij zoals een overheid of een financiële instelling.

Het tempo waarin de centrale banken de rente zullen verhogen zal waarschijnlijk te langzaam zijn om de stijgende inflatie te compenseren. Hierdoor zal de huidige situatie van een structurele negatieve netto rente  (het rente percentage min de inflatie) blijven voortbestaan. Zolang er geen daadwerkelijk renteschok wordt gecreëerd door de korte rente extreem te verhogen (zoals Paul Volcker heeft gedaan begin jaren 80), zal de opgaande prijsstijging voor goud en zilver blijven bestaan.

Lees het hele artikel inclusief analyse hier.

Dollar, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Waarom ontkennen de centrale banken de inflatie?

6. februari 2011 door Goud Expert

Deze week deden zowel Jean-Claude Trichet van de ECB en Ben Bernanke van de FED uitspraken over de sterke stijging van de prijs van grondstoffen en voedsel wereldwijd. Beide zijn van mening dat deze inflatie niet door hunzelf is veroorzaakt terwijl de ECB en FED gezamenlijk de afgelopen jaren circa 20 to 50 biljoen dollar hebben gecreëerd en in de economie hebben gepompt. Nu dit geld in de wereldwijde economie begint te circuleren gaat dit op zoek naar allerlei goederen en diensten en heeft dit een sterk prijs opdrijvend effect. De centrale banken hebben ons altijd verzekerd dat ze even makkelijk geld uit de economie kunnen halen als er in stoppen, maar de praktijk is op dit punt weerbarstiger dan de theorie.

Begin januari 2011 hebben wij al aangekondigd dat 2011 het jaar van de inflatie zou worden. Zie het goudmarkt artikel: 2011 Het jaar van de inflatie? Tot nu toe is inflatie inderdaad het centrale thema geweest. De onrusten in Tunesië, Egypte, Jordanië en Jemen zijn direct terug te voeren op de zeer sterk gestegen voedselprijzen. De prijs van katoen heeft een nieuw record neergezet, Olie staat op $103 per barrel en een ton koper kost nu weer meer dan $ 10.000 per ton.

De ECB is van mening dat de huidige geprognotiseerde stijging van de prijzen van 2,4% over de euro zone slechts tijdelijk  is en a primair het gevolg van de gestegen energieprijzen. Men is niet van plan maatregelingen te nemen om de hoeveelheid geld in de economie te verminderen en gaat voorbij aan het feit dat het de ECB nog nooit is gelukt om de inflatie onder de maximale 2% te houden zoals in haar mandaat staat.

Ben Bernanke is van mening dat landen met grote prijsstijgingen op energie en voedselgebied zelf monetaire actie moeten nemen om dit tegen te gaan en dat dit in het geheel niet wordt veroorzaakt door het zeer losse monetaire beleid van de Verenigde Staten. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat de meeste grondstofprijzen in dollars worden genoteerd en dat de dollar (nog steeds) de belangrijkste reserve munt is wereldwijd. Meer politieke onrust zal ongetwijfeld het gevolg zijn.

De vraag is: Wat weten de FED en ECB dat wij niet weten? Waarom zijn ze zo vasthoudend in het voortzetten van het huidige beleid en waarom ze  alle alarmbellen omtrent inflatie negeren? Centrale banken hebben een traditie hoog te houden dat ze pas ingrijpen als het te laat is. Probeert men op deze manier bewust sociale onrust te creëren voor hun eigen politieke agenda? Men hoeft geen centrale bankier te zijn om te begrijpen wat dit in de toekomst met de prijs van goud en zilver zal doen.

Lees meer over dit onderwerp op the daily bell.

De echte reden voor de stijgende grondstofprijzen.

 

http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/41414080#41414080


Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Wat betekent de uitstroom van goud in de GLD ETF voor de goudprijs?

30. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is na een periode van dalingen op vrijdag 29 januari 2011 sterk gestegen met $ 23,50 tot  $ 1338,40 en met € 25,56 tot € 982,74 Tijdens de daling van de goudprijs de afgelopen weken, hebben diverse analisten erop gewezen dat er al geruime tijd een uitstroom van fysiek goud was in het grootste goud exchange traded fund (ETF): GLD en dat dit een signaal was van de aankomende dalingen. FOFOA heeft een interessant artikel geschreven waarin wordt aangetoond dat deze uitstroom niet is was het lijkt en juist een zeer positief signaal is voor de prijs van goud.

Goudkoers en goud voorraad van GLD ETF laatste 7 maanden

 

De hoeveelheid goud dat is ondergebracht in de GLD ETF is de laatste 7 maanden gedaald met 100 ton. Om de GLD ETF goed te kunnen begrijpen dienen we ons een aantal zaken te realiseren:

  • De GLD aandelen en de GLD ETF volgen de prijs van goud die tot stand komt op de internationale OTC markt. GLD zet dus niet zelf de prijs van goud.
  • De GLD ETF bevat voornamelijk al het niet-gealloceerde goud van de geautoriseerde deelnemers (de internationale goudbanken zoals Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Scotia Capital, UBS Securities). Zie voor een complete lijst de prospectus van GLD. Dit niet-gealloceerde goud kan door deze banken d.m.v. de GLD ETF worden toegepast om een inkomsten stroom te genereren. Er zijn veel aanwijzingen dat op dit goud meerdere (papieren) claims rusten waarschijnlijk in de verhouding 1:50. Maar dit is ‘gebruikelijk’ in de bankwereld omdat in het fractioneel bankier systeem ieder bezit meerdere malen wordt uitgeleend.
  • In de GLD ETF hebben alleen de geautoriseerde deelnemers de mogelijkheid om fysiek goud aan de ETF toe te voegen of te ontrekken. 
  • De normale deelnemers aan de GLD ETF (particulieren en kleine beleggers die enkele aandelen in de GLD ETF bezitten) hebben niet de mogelijkheid om fysiek goud aan de GLD ETF te ontrekken. Dit is pas mogelijk in zogenaamde buckets van 100.000 GLD aandelen hetgeen neerkomt op 100.000 troy ounce goud hetgeen een waarde vertegenwoordigd van circa $ 13,5 miljoen tegen de huidige koers.
  • Door de grote vraag naar fysiek goud de afgelopen maanden en het grote tekort aan fysiek goud in grote hoeveelheden zijn de goudbanken er toe overgegaan om hun enige grote voorraad van fysiek goud aan te spreken: het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF. 
  • Door goud aan de GLD ETF te onttrekken, wordt dit goud dus gewijzigd naar specifiek gealloceerd goud voor een bepaalde klant of klanten. De goudbanken doen dit liever niet omdat ze het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF (op papier) meerdere malen kunnen verkopen en dus meer winst kunnen maken.

Iedere uitstroom van goud uit de GLD ETF betekent de instroom voor een andere klant die blijkbaar meer behoefte heeft aan fysiek goud dan in aandelen GLD. Dit is een duidelijk signaal dat de fysieke goudmarkt steeds krapper wordt en dat de prijs voor fysiek goud zich los koppelt van de papieren prijs. Hiernaast is het zinloos om de GLD ETF als indicator van de goudprijs te gebruiken omdat deze slechts de goudprijs volgt.

Lees hier het complete artikel op de FOFOA blog.

Klik hier voor meer informatie over de GLD ETF

Dollar, Goudmarkt , , ,

Goudprijs daalt tot onder 1000 euro door winstnemingen en zwakke dollar

23. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in januari 2011 gedaald tot onder de 1000 euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor moeten worden gezocht in winstnemingen door investeerders en een sterke daling van de dollar en een stijging van de euro. Alhoewel alle fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs op de langere termijn nog steeds aanwezig zijn, is een verdere daling op korte termijn niet uit te sluiten.

Goudprijs grafiek in euro’s januari 2011

Goudprijs grafiek in euro 2011 januari

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Dollar index januari 2011

Dollar index grafiek januari 2011

De fundamentele redenen voor een stijging van de goudprijs zijn:

  • een verminderd vertrouwen in de dollar, euro, yen en Britse pond
  • De zich ontwikkelende fiscale crisis in de Verenigde Staten, Euro landen, Japan en Engeland. De meeste aangekondigde noodzakelijke bezuinigingsmaatregelingen zijn nog niet gestart.
  • De oplopende schulden posities van de landen ten gevolge van de aanhoudende begrotingstekorten
  • Het losse monetaire beleid dat wordt gevoerd en ten gevolgde daarvan de stijgende inflatie wereldwijd met name op het gebied van voedselprijzen en energie

In de sterke opgaande goudmarkt van de afgelopen tien jaar zijn er regelmatig sterke dalingen geweest. Iedere keer waren de ‘deskundigen’ er direct bij om aan te kondigen dat dit het einde van de stijging van de goudprijs was. Tot op heden hebben deze deskundigen nog geen enkele keer gelijk gehad en als we de huidige correctie in perspectief zien dan is het slechts een kleine daling ten opzichte van het hoogste punt en nog steeds een sterke stijging ten opzichte van 1 jaar geleden. Wanneer we in de afgelopen tien jaar kijken naar de maand waarin de goudprijs in een bepaald jaar haar laagste punt bereikte dan geeft dit de volgende tabel.

Tabel laagste goudprijs per jaar 2000-2010

Goudprijs laagste punt in 2000 tot 2010

In 6 van de 10 jaren trad het laagste punt op in januari en februari van dat jaar en voor de maand mei in alle jaren behalve 1. Er is geen garantie dat dit in dit jaar weer zal gebeuren, maar het patroon is te sterk om geen rekening mee te houden.  De gemiddelde daling t.o.v. de top bedroeg de afgelopen 10 jaar 12,8%. Op basis van de laatste top van $ 1.421,60 zou een daling tot $ 1.240 dus niet extreem zijn. Mocht goud inderdaad verder dalen de komende periode dan is dit waarschijnlijk het beste koopmoment van het jaar.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

2011 Het jaar van de inflatie?

9. januari 2011 door Goud Expert

Het lijkt erop dat naast de schuldencrisis ook inflatie één van de centrale economische thema’s van 2011 zal worden. Over de gehele wereld bereiken ons berichten van de steeds stijgende inflatiecijfers. Ook in Nederland is de inflatie over december 2010 op 1,9% uitgekomen. De officiële verklaring van de meeste regeringen is dat dit komt door de aantrekkende economie. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is echter de inflatie-export door de Verenigde Staten ten gevolge van het zeer losse monetaire beleid en het creëren van onbeperkte hoeveelheden nieuwe dollars die de wereld overspoelen.

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises
Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises

Discussies over inflatie in deze economische tijden zijn zeer lastig omdat met het begrip inflatie de prijsstijgingen worden bedoeld. Oorspronkelijk werd met inflatie de groei van de monetaire basis bedoeld (populair de hoeveelheid geld in omloop en beschikbaar in een of andere elektronische vorm). De groei van de hoeveelheid geld heeft direct tot gevolg dat de prijzen stijgen omdat een grotere hoeveelheid geld moet worden verdeeld over eenzelfde hoeveelheid goederen. Over de groei van de geldhoeveelheid wordt tegenwoordig nauwelijks meer gesproken en de meeste economen gebruiken het wordt inflatie om de stijging van de prijzen aan te geven. Op deze manier wordt op een slinkse wijze de inflatie-politiek van de centrale banken onzichtbaar gemaakt. De centrale banken vergroten continue de hoeveelheid geld en creëren op deze manier inflatie. Door de overheden en de media wordt dit echter verklaar door individuele situatie van vraag en aanbod waardoor de prijzen stijgen. Het is nimmer de schuld van de inflatie politiek van de centrale banken. Overheden zijn namelijk gebaat bij continue inflatie doordat de schulden dan steeds minder waard worden en men via ‘inflatiebelasting’ extra inkomsten genereert. De inflatiebelasting laat burgers door een virtuele stijging van de waarde van goederen (bijvoorbeeld huizen) opnieuw belasting betalen van deze virtuele stijging (denk hierbij aan box 3 in ons Nederlandse belastingstelsel). In reële termen (bijv. ten opzichte van een vast mandje grondstoffen) stijgen de huizenprijzen niet maar in absolute zin in euro’s wel. Over deze stijging betaald u opnieuw belasting terwijl de daadwerkelijke waarde in koopkracht niet meer is geworden).

De stimuleringsmaatregelingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken en overheden hebben tot gevolg dat er grote hoeveelheden nieuwe dollars en euro’s de wereldoverspoelen. Al dit nieuwe uit het niets gecreëerde geld waar geen economische productiviteit tegenover staat zoekt zijn weg in de economie en biedt op grondstoffen. Aangezien de meeste grondstoffen internationaal worden verhandeld in dollars wordt op deze manier de inflatie vanuit de V.S. geëxporteerd over de gehele wereld.

Enkele voorbeelden van inflatie (klik op de titel voor het gehele artikel).

 

De conclusie is duidelijk inflatie zal een belangrijk thema worden in de komende jaren. Onze voorspelling is de inflatie nog sneller zal stijgen dan de meeste economen verwachten. Ondanks beloftes van politici dat ze de inflatie beperkt willen houden zal ze dit niet lukken.  Inflatie moet dan ook niet gezien worden als het stijgen van de prijzen maar als het minder waard worden van de valuta. Iedereen die op één of andere manier spaart en investeert dient na te denken wat de beste strategie is om met deze inflatie om te gaan.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie ,

Goudprijs breekt records in euro’s en dollars en valt beperkt terug.

12. december 2010 door Goud Expert

De afgelopen week heeft de goudprijs opnieuw een record neergezet in zowel euro’s als dollars. Op maandag 6 december 2010 was de hoogste intradag koers in euro’s 1071,03. Op dinsdag 7 december 2010 was de hoogste intradag koers in dollars 1430,50. Nadat deze nieuwe hoogte records waren neergezet volgde een periode van winstnemingen waardoor de goudprijs eind deze week lager sloot dan de voorafgaande week. In euro’s sloot de goudkoers op €  1047,47 een daling van 0,57%. In dollars sloot de goudkoers op $ 1385,80 een daling van 2,03%.

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 – december 2010

goudprijs in euros december 2010 - december 2009

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 – december 2010

goudprijs in dollars december 2010 - december 2009

Wanneer we het technische plaatje van de goudprijs bekijken dan bevindt de prijs zich zowel in euros als dollars boven het 50 en 200 daags gemiddelde. De korte termijn laat een patroon van hogere toppen en hogere bodems zien. Na de consolidatie periode in euro's van augustus tot en met oktober is de goudprijs opnieuw aan een stijging begonnen. Het doorbreken van het voorgaande record van juni 2010 kan een signaal zijn dat hogere niveaus in de toekomst mogelijk zijn. In dollars is het patroon nog positiever na de langdurige stijging van augustus tot half oktober is nu een patroon van hogere toppen en hogere bodems gestart. Voor beleggers in fysiek goud zijn de kortdurende periodes waarin de goudprijs daalt, goede momenten om opnieuw in te stappen.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Verkopen goud en zilver munten door US Mint onverminderd hoog

21. november 2010 door Goud Expert

De Amerikaanse munt (US Mint) is de producent van de officiële gouden en zilveren troy ounce munten van de Amerikaanse overheid. De populairste munten die worden geproduceerd zijn de American Silver Eagle, de American Gold Eagle en de American Gold Buffalo. De US Mint rapporteert wekelijks de verkopen van haar goud en zilver programma. Uit de meest recente statistieken blijkt dat ondanks te gestegen prijs van goud en zilver, de verkopen op een record hoog niveau blijven. In oktober 2010 verkocht de US Mint 3.150.000 Silver Eagles en over november 2010 staat de verkoop tot nu toe op 3.775.000 Silver Eagles. Over november 2010 zijn tot nu toe 72.500 Gold Eagles verkocht, eveneens een record.

2010 is tot nu toe een absoluut record voor de US Mint. Ondanks de extra premium van 10% boven de goud spotprijs die men moet betalen, kiezen veel Amerikanen voor direct fysiek geld in als alternatief voor papieren dollars. Al deze munten hebben een exact gewicht van 1 troy ounce netto goud of zilver. Deze munten worden uitsluitend geproduceerd van in de Verenigde Staten gewonnen goud en zilver. Diverse deskundigen vragen zich af of de in de Verenigde Staten gevestigde goud- en zilvermijnen deze productie kunnen volhouden of dat men moet terugvallen op de goudreserves van de centrale bank. De populariteit van het US Mint programma is een duidelijke indicatie dat de onzekerheid onder particulieren en beleggers toeneemt en dat alle acties van de centrale banken en de Amerikaanse overheid tot nu toe nog weinig effect hebben gehad om de financiële schuldencrisis op te lossen.

Zie ook bloomberg en zerohedge

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs stijgt 38 procent in 1 jaar

16. oktober 2010 door Goud Expert

Het afgelopen jaar (van oktober 2009 tot oktober 2010) is de goudprijs gestegen van € 710 naar € 980. Dit is een stijging van 38% in 1 jaar. Recent is de goudprijs in dollars sterk gestegen en heeft een nieuw record neergezet van $ 1380. In euro’s is de goudprijs recent niet sterk gestegen en beweegt zich tussen het € 950 en € 1.000 niveau. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de goudprijs in euro’s is de sterk gedaalde dollar/euro koers. Sinds juni is de euro 16% duurder geworden t.o.v. van de dollar.

Grafiek goudprijs oktober 2009 tot oktober 2010

goudprijs grafiek oktober 2009 tot oktober 2010


Dollar euro koers 2008 - 2010

dollar euro koers 2008 - 2010

De stijging van de goudprijs in dollars de laatste maanden wordt veroorzaakt door twee belangrijke trends. Enerzijds de daling van de dollar ten opzichte van de euro en andere belangrijke valuta en anderzijds door verminderd vertrouwen van investeerders in het financiële beleid in de Verenigde Staten en Europa. Investeerders geloven steeds minder dat de huidige schuldencrises kan worden opgelost door natuurlijke economische groei. Alle berichten omtrent: ‘quantitative easing’,  het creëren van extra geld, valuta devaluaties en nieuwe overheidsstimuleringsmaatregelen in combinatie met grote overheidstekorten en oplopende schulden kunnen maar tot één conclusie leiden: Het geld dat wij in het economisch verkeer gebruiken, zal minder waard worden. Het dagelijkse geld dat wij gebruiken is dus niet geschikt als middel om ongebruikt vermogen in te bewaren en om in te sparen. Investeerders en spaarders zoeken naar alternatieven en goud en zilver zijn hiervoor de beste middelen omdat ze alle eigenschappen van echt geld bezitten. De sterke stijging van de goudprijs en zilverprijs de afgelopen 2 maanden is een signaal van minder vertrouwen in de afloop van de financiële crisis.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,