Eric Sprott: Er is geen zilver meer beschikbaar

24. februari 2011 door Goud Expert

Eric Sprott de bekende investeerder in edelmetalen en schrijver van diverse nieuwsbrieven over edelmetalen gaat in deze presentatie nader in op de beschikbaarheid van fysiek zilver en goud voor investeerders. Naar zijn mening is er totaal voor 22 miljard dollar zilver op de wereld beschikbaar (circa 1 miljard troy ounces) de helft hiervan is ondergebracht in de zilver ETF’s en de andere helft zit bij alle andere (kleine) investeerders.

Bekijk hier een deel van de presentatie die hij heeft gegeven op de Casey Research Gold and Resource Summit.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Zilverproductie per land per jaar

9. december 2010 door Goud Expert

De zilverprijs is de afgelopen maanden sterk gestegen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het feit dat zilver zowel een monetair als industrieel metaal is. De laatste jaren worden er steeds meer toepassingen van zilver ontdekt vanaf medische toepassingen tot en met de toepassing in diverse groene technologieën. Door de relatief lage prijs van zilver de afgelopen 20 jaar is veel zilver geconsumeerd (d.w.z. in zulke kleine hoeveelheden verbruikt dat recycling niet meer interessant is). Diverse beleggers kiezen er voor in zilver in plaats van in goud te beleggen. Door de hoge goudprijs is het voor een particulier makkelijker iedere maand een paar ounces zilver te kopen en plaats van een paar ounces goud.

De laatste jaren zien we ook het fenomeen Exchange Traded Fund (ETF) in grondstoffen opkomen. Beleggers kunnen handelen in een aandeel van het ETF fonds en ieder aandeel representeert een bepaalde hoeveelheid van de fysieke grondstof. Het grootste zilver ETF is het iShares Silver Trust (Ticker: SLV). Dit fonds heeft op dit moment circa 351 miljoen ounces silver onder haar beheer (klik hier voor de SLV details). Diverse deskundigen betwijfelen dat dit allemaal daadwerkelijk fysiek zilver is. Maar alleen dit fonds zou dan al 6 maanden van de wereldproductie bezitten.

De zilver voorraden boven de grond zijn dan ook sterk gedaald en op dit moment is er structureel meer vraag naar zilver dan kan worden geproduceerd. De vraag vanuit de industrie en beleggers neemt toe en de zilverproductie blijft min of meer gelijk. Ondanks de prijsrecords te laatste tijd zal de zilverprijs nog verder kunnen stijgen tot niveaus van $60 to $100 per troy ounce. De onderstaande grafiek geeft een overzicht naar de verdeling van de zilverproductie per land over 2009. De totale zilverproductie over 2009 bedroeg 697 miljoen troy ounces. De grootste zilver producenten zijn Peru, Mexico en China.

 

Zilverproductie per land over 2009

Klik op de afbeelding om het plaatje te vergroten

 

Zilvermarkt , , ,

Waarom valuta devaluaties onzin zijn

14. oktober 2010 door Goud Expert

Op de laatste bijeenkomst van het IMF gedurende het weekend van 10 oktober was het belangrijkste onderwerp de onderlinge valuta verhoudingen van de grote economische blokken. China werd verweten de prijs van zijn valuta te laag te houden, terwijl andere landen ook proberen de waarde van hun valuta te verlagen. Deze competitatieve valuta devaluaties zijn destructief voor de economie en de inwoners van die landen.

Wanneer we kunnen kiezen tussen een sterke of een zwakke munt dan is de keuze voor een sterke munt zonder twijfel de beste.

1. Een sterke munt vermindert te kosten van de geïmporteerde goederen en helpt om de locale prijzen constant te houden. Wanneer de waarde van de munt verdubbeld, halveren de kosten van olie, technologie en alle andere goederen die geïmporteerd worden.

2. Een sterke munt trekt buitenlandse investeerders en kapitaal aan. Investeerders geven de voorkeur aan landen met een sterke munt waardoor zij zeker kunnen zijn dat de waarde van hun investering zal stijgen.

3. Een sterke munt stimuleert producenten om zo efficiënt mogelijk te opereren. Wanneer de locale kosten stijgen door de stijgende munt, dwingt dit producenten om te investeren in technologie en efficiëntere productieprocessen. In een wereldmarkt zullen uiteindelijk de meest efficiënte bedrijven overleven en niet die bedrijven die proberen technologie te vervangen door goedkope arbeidskrachten.

4. Het devalueren van de munt maakt iedereen armer. De meeste mensen houden hun spaargeld aan in de locale nationale valuta en door een devaluatie worden zij direct getroffen. Alleen die mensen zijn geholpen bij een devaluatie zijn zij die werken bij de bedrijven die exporteren.

Uiteindelijk dient de overheid geen enkele rol te spelen in het bepalen van de prijs van de munt. Deze manier van beïnvloeding van de prijzen creëert een verstoring van het natuurlijke prijsmechanisme in een vrije markt. Ditzelfde geldt voor iedere andere manier van het bepalen van minimum of maximum prijzen of de diverse subsidies om prijzen en inkomens te ondersteunen. Het devalueren van valuta heeft net zo weinig nu als het vergroten van de geldhoeveelheid. Al deze maatregelen maken het grootste deel van de bevolking armer en bevoordelen slechts een kleine groep van belanghebbenden.

Politici en veel economen zijn van mening dat ze met dit middel de samenleving die ze vertegenwoordigen een goede dienst bewijzen, niets is echter minder waar. Het is een manier om de aandacht af te leiden van de echte problemen. Deze maatregelen moeten worden gezien als een nieuwe manier om de kosten van de financiële crisis af te wentelen op de belastingbetalers en spaarders. Wanneer de politici echter direct met belastingverhogende maatregelen komen dan zal de weerstand hiertegen veel groter zijn dan wanneer men probeert dit via een omweg te realiseren onder het mom van het versterken van de economie.

De prijs van goud en zilver zal hierdoor ongetwijfeld sneller stijgen en wordt door deze ontwikkelingen ondersteund.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,