De vrije markt als oplossing voor de schuldencrisis (deel 1)

30. april 2010 door Goud Expert

Het herstel van de echte vrije markt is de oplossing voor de schuldencrisis. De afgelopen drie decennia is de financiële sector van een dienstverlenende bedrijfstak omgevormd tot het middelpunt van de economie. De meeste linkse politici verwijten dit aan het neo-liberalisme. De werkelijkheid is echter totaal tegengesteld. Het socialistische Keynesiaanse model met de promotie van onbeperkte overheidstekorten, het bewust creëren van inflatie, kunstmatig lage rentestanden en het stimuleren van het aangaan van schulden door consumenten is de oorzaak van de huidige schuldencrisis.

Tel hierbij op dat overheden en centrale banken in het verleden direct klaarstonden om financiële instellingen te redden die dreigden om te vallen. Dit gedrag stimuleerde de financiële instellingen om nog meer risico’s te nemen omdat men zeker was van het vangnet van de overheid.

Een van de belangrijkste onderliggende factoren van de huidige schuldencrisis is de monetaire inflatie politiek zoals deze onder andere door de econoom John Maynard Keynes is ontwikkeld. Kort samengevat komt het erop neer dat overheidstekorten er niet toe doen en dat de centrale banken continu geld moeten creëren om de economie aan te jagen. In dit eerste deel zullen we nader ingaan op het fenomeen inflatie vanuit een Austrian Economics perspectief. Een van de belangrijkste economen van deze stroming was Ludwig von Mises.Meer...

Austrian Economics, Economie, Inflatie , , ,