Goud de valuta van een vrije samenleving

19. maart 2011 door Goud Expert

Op de Cheviot Sound Money conferentie die in januari 2011 in Londen is gehouden heeft Dominic Frisby een presentatie gehouden over de geschiedenis van goud als valuta en waarom goud als basis van het monetaire systeem een randvoorwaarde is voor een vrije samenleving waarin burgers vrij kunnen opereren. Zijn visie (en daar staat het niet alleen in) is dat voor het voortbestaan van onze vrije democratische samenleving het noodzakelijk is dat de macht van het creëren van nieuw geld niet langer exclusief voorbehouden mag zijn aan de overheid en enkele banken, maar verdeeld moet worden onder alle inwoners. Goud als basis van een monetair systeem biedt dit automatisch door de unieke eigenschappen van goud.

Get Adobe Flash player

 

Austrian Economics, Goudmarkt , ,