China importeert 383 ton goud in eerste 6 maanden van 2012

16. augustus 2012 door Goud Expert

China heeft in de eerste helft van 2012 meer goud geïmporteerd dan de totale goudvoorraad van Portugal. De Chinese goudimporten kwamen uit op in totaal 383 ton. Sinds enkele jaren is China niet langer de grootste koper van Amerikaanse staatsobligaties. China bouwt haar portefeuille van Amerikaanse staatsleningen zelf af en met het handelsoverschot koopt China meer en meer goud. De ‘officiële’ goudreserves van China bedragen 1054 ton maar dit getal is al enkele jaren niet aangepast. China bepaalt zelf wanneer zijn bekend maakt hoeveel ton goud men daadwerkelijk heeft, omdat zodra blijkt dat China op grote schaal goud aan het hamsteren is ten koste van staatsobligaties, de goudprijs van $1500 dollar verleden tijd is.

Lees hier meer over op zerohedge

Goudmarkt , , ,

Goud reserves onderpand voor nieuwe Duitse variant Eurobonds

30. mei 2012 door Goud Expert

Zowel Duitsland als Nederland zijn tegen de invoering van Eurobonds om hiermee een deel van de Europese schuldencrisis op te lossen. Eurobonds zouden de rentelasten van Duitsland en Nederland direct verhogen hetgeen door de belastingbetalers moet worden opgebracht. Duitsland heeft nu een Eurobond lite variant bedacht waarbij Duitsland alle schulden van een land boven de 60% GDP via een speciaal door Duitsland gecontroleerd fonds laat lopen. Landen die hieraan mee willen doen dienen hun financiële reserves en tevens hun goudreserves dan als onderpand aan Duitsland over te dragen. Italië en Portugal (Zuid Europese crisis landen met relatief hoge goudreserves) hebben negatief op dit plan gereageerd en willen zelf controle houden over hun goud reserves.

Zelfs al zou dit nieuwe fonds een deel van de schuldenproblematiek kunnen oplossen, een structurele oplossing voor de grote verschillen tussen de economieën van de Noordelijke Eurolanden en de Zuidelijke Eurolanden worden hierdoor niet weggenomen. De euro was sinds het ontstaan gedoemd te mislukken. De Europese politici proberen wanhopig de ontstane status-quo te handhaven met als achterliggend idee dat de problemen zich dan vanzelf zullen oplossen. Het bewust manipuleren van cijfers en statistieken, het opzijschuiven van Europese verdragen en het vertellen van leugens aan de belastingbetalers is nu de norm geworden. Uiteindelijk zal de schade door dit Europese experiment alleen maar groter zijn.

De huidige crisis is al lang niet meer een eenvoudige conjuncturele crisis die met wat extra overheidsstimulans weer vlot getrokken kan worden.  Deze crisis is een wereldwijde schuldencrisis die juist door de verkeerde overheidsstimuli en overheidsingrijpen van de afgelopen 40 jaar nu is uitgegroeid tot een complete schuldencrisis. Politici die denken dat met wat eenvoudige overheidssteun de gehele economie weer vlotgetrokken kan worden, leven in een illusie. De beste oplossing is dat de schulden rigoureus in 1 keer worden afgeboekt en we opnieuw starten en dat politici zich voortaan in het geheel niet meer met het bedrijfsleven en de economie bemoeien.

Lees hier meer over op the telegraph en op zerohedge

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goud vertelt zijn eigen waarheid

20. mei 2012 door Goud Expert

Een unieke eigenschap van fysiek goud is dat het zijn eigen rekeneenheid is, waarmee koopkracht uit het verleden kan worden vergeleken met nu. Dit in tegenstelling tot euro’s of dollars die geen intrinsieke waarde bezitten en alleen met elkaar vergeleken kunnen worden en die door overheden in onbeperkte mate kunnen worden aangemaakt.  In de huidige financiële crisis waarbij de media de nutteloze exercitie uitvoeren om dagelijkse koersen onder een vergrootglas te leggen en daarop commentaar te geven, wordt de lange termijn vaak over het hoofd gezien. In de onderstaande 5 grafieken verteld goud zijn eigen waarheid.

De grafieken zijn gebaseerd op data uit de Verenigde Staten maar zijn een op een van toepassing op Nederland en Europa.

Heeft u het gevoel dat uw salaris steeds minder reële goederen koopt? Kijk dan naar de grafiek die het uurloon weergeeft in grammen goud.

goud grafiek uurloon in gram goud

Heeft u het gevoel dat de dollar en euro steeds minder waard is ondanks het feit dat de financiële media claimen dat de dollar en euro sterke valuta zijn? Kijk naar de onderstaande grafiek die de valuta koersen vergelijkt in grammen goud.

goudgrafiek valuta in grammen goud

Bent u getroffen door de huizencrises? Kijk dan naar de onderstaande grafiek die de gemiddelde huizenprijs weergeeft in goud.

goudgrafiek huizenprijzen in gram goud

Heeft u de indruk dat u steeds minder vrij besteedbaar vermogen heeft? De volgende grafiek geeft het gemiddelde vrij besteedbare inkomen in grammen goud sinds 1945.

goudgrafiek besteedbaar vrij inkomen in gram goud

Zijn staatsobligaties van AAA landen echt een goede investering?

goud grafiek rendement staatleningen t.o.v. goud

Economen en investeerders als John Maynard Keynes, Charlie Munger en Warren Buffet claimen allemaal dat goud geen functie meer heeft in onze moderne economie en dat het een ‘barbarous relic’ is. In werkelijkheid is goud de de meest geciviliseerde valuta die er is omdat het los van de invloed van politici en bankiers al 5000 jaar een rekeneenheid van koopkracht is. Moderne bankiers kunnen 5000 jaar monetaire geschiedenis niet afschaffen. Maar goud kan wel het moderne bancaire systeem afschaffen en een einde maken aan het 100 jarige experiment van de volledig papieren valuta illusie.

, , ,

Mexico verhoogt goudreserves met 17 ton

27. april 2012 door Goud Expert

Op basis van de laatste gegevens van het IMF hebben diverse landen de afgelopen maand opnieuw hun goudreserves verhoogd. Mexico: +16,8 ton; Rusland: +16,5 ton; Turkije: +11,5 ton; Kazagstan: +4,3 ton; Ukraïne: +1,2 ton. Ondanks de hoge goudprijs kiezen centrale banken ervoor hun goudreserves uit te breiden en dit niet te doen in dollars of euro’s. De verwachting is dat ook in de komende periode centrale banken hun goudreserves verder zullen uitbreiden. De goudprijs sloot vandaag op $ 1.662 / € 1.253 per troy ounce een stijging van $20,20 in 1 week. De goudprijs is de laatste weken zeer volatiel en beweegt in een nauwe range tussen $ 1620 en $ 1670.

Lees hier meer over op Bloomberg.

Economie, Goudmarkt , , ,

Griekse schuldpapier afboeking geeft impuls aan goudprijs. Begin of einde van de goudbubbel?

11. maart 2012 door Goud Expert

De ‘vrijwillige’ overeenkomst van de 70% afboeking van de Griekse schulden die donderdag 8 maart 2012 is gesloten heeft de goudprijs direct laten stijgen met $40 tot boven het niveau van $ 1.700 / oz. Veel bezitters van Griekse schulden die een verzekering op hun schuldenportefeuille en het faillissement van Griekenland hadden afgesloten (de zogenaamde Credit Default Swaps) werden geconfronteerd met de situatie dat de voorwaarden van hun verzekering eenzijdig werden aangepast door de verzekeringsmaatschappijen (de banken die de CDS producten hebben verkocht). Veel kopers van staatschulden zullen zich in de toekomst twee keer bedenken voordat ze opnieuw investeren in staatsschulden. Uiteindelijk is het slechts papier waarvan de contractuele voorwaarden willekeurig eenzijdig kunnen worden aangepast. Een investering in fysiek goud is dan opeens veel aantrekkelijker geworden en een echte verzekering tegen verlies van vermogen.

Na iedere stijging van de prijs van goud komen de verhalen over de goudbubbel weer uitgebreid in de media. Jeff Clarke van Casey Research heeft een vergelijking gemaakt van spaarders in dollars en spaarders in goud over de laatste 12 jaar. De goudspaarders hebben een positief rendement op hun koopkracht gemaakt van 350% de dollarspaarders een negatief rendement van 25% op hun koopkracht. Wanneer iemand u verteld dat goud geen rendement oplevert, toon hem of haar dan de onderstaande grafiek.

Waarde van goud en papier vergeleken 2000 tot 2012

Voor het komende decennium zal één ding zeker zijn dat om het financiële systeem in stand te houden er zeer grote hoeveelheden papieren geld zullen worden bij gemaakt. Het is daarom niet onverstandig dat iedereen een klein deel (circa 10%) aanhoud in fysieke edelmetalen. Onder het grote publiek is dit thema echter in het geheel nog niet aanwezig. Goud komt eerder ter sprake n.a.v. de vele advertenties van goudkopers die oud goud en sieraden inkopen tegen relatief lage goudprijzen. Slechts een zeer kleine groep koopt daadwerkelijk goud. We staan dus eerder aan het begin van een goudbubbel dan aan het eind.

Lees hier meer over op: zerohedge en casey research

Economie, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Hoge olie en goud prijzen indicatie van het ontspoorde monetair beleid

26. februari 2012 door Goud Expert

De recent sterk gestegen olie en goudprijzen zijn een eerste indicatie van het ontspoorde monetaire beleid van het onbeperkt creëren van extra liquiditeit door centrale banken wereldwijd. Dit nieuw gecreëerde geld dat tegen vrijwel 0% van centrale banken geleend kan worden, zoekt een middel om rendement te maken. Aangezien (staats)obligaties vrijwel 0 procent rendement opleveren en na inflatie zelfs een negatief rendement, zijn grondstoffen een van de producten die door investeerders worden gekocht om zich te beschermen tegen verlies van vermogen. Politici schreeuwen moord en brand dat de hoge olieprijs de schuld is van speculanten. Men vergeet echter te vermelden dat door hun onverantwoorde monetaire beleid dat is gebaseerd op schulden, zij zelf de speculanten de middelen geven om de prijs van olie en goud te laten stijgen. Het unieke aan de huidige financiële crisis is dat het geen geïsoleerde crisis is in één bepaald deel van de wereld zoals Argentinië, Mexico of het Verre Oosten.  De huidige financiële crisis vindt gelijktijdig plaats in Europe, de VS en Japan. Dit geeft het begin aan van de eindigheid van het onbeperkt financieren van overheidstekorten met schulden.

De olieprijs steeg op 24/02/2012 tot bijna $ 110/barrel. De goudprijs steeg deze week tot $ 1773 per troy ounce (plus $ 44.80 / 2,59%) ten opzichte van een week geleden. De goudprijs in euro’s handhaaft zich boven het belangrijke € 1300 per troy ounce niveau en sloot op € 1318. De goudprijs bevindt zich nog steeds in een sterke opgaande markt waarbij tijdelijke dalingen van de goudkoers een gezond signaal is.

Goudprijs grafiek dollar van februari 2010 tot februari 2012

goudprijs grafiek februari 2012 in dollars

Goudprijs grafiek euro van februari 2010 tot februari 2012

goudprijs grafiek februari 2012 in euros

Economie, Goudmarkt , , ,

Goud in 1980 versus goud in 2012. Overeenkomsten of verschillen?

19. februari 2012 door Goud Expert

De laatste periode van explosieve zeer snelle stijging van de goudprijs vond plaatst in 1980. Alhoewel dit niet de snelste en grootste stijging was in de geschiedenis van de goudprijs, wordt 1980 wel vaak als referentie aangehaald door goud-critici dat de huidige periode te vergelijken is met 1980 en dat daarom het onvermijdelijk is dat de goudprijs op korte termijn zal instorten. In de onderstaande video worden deze argumenten naast elkaar gezet.

De conclusie: 1980 en 2012 met elkaar vergelijken is onzin. De financiële situatie in 1980 was totaal anders dan in 2012. De rente van de centrale banken in 1980 bedroeg circa 10% en nu 0%. De houdbaarheid van de schuldpositie van de westerse economieën was totaal anders en sinds 1980 is er gedurende een periode van 30 jaar onbeperkt papieren geld en schulden gecreëerd. Deze schuldpositie is nu onhoudbaar geworden en kan uitsluitend worden opgelost door het devalueren van de valuta (door het onbeperkt drukken van nieuwe dollars, euro’s en yens via allerlei quantitative easing programma’s van centrale banken) of het afboeken van schulden (denk aan Griekenland).  Griekenland is echter niet het enige maar het eerste probleem geval. Veel landen zitten in precies dezelfde situatie. Voor normale spaarders is de conclusie eenvoudig. De koopkracht van papieren valuta zal zeer sterk dalen en het is nu het moment om naar alternatieve harde valuta te wisselen. Goud is traditioneel de meest harde valuta en kan 100% in fysieke vorm worden aangehouden.

Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goudprijs stijgt gestaag sinds begin van 2012

22. januari 2012 door Goud Expert

De goudprijs is sinds 1 januari 2010 gestaag gestegen in zowel dollars als euro’s. De goudprijs sloot op $ 1.667 en  € 1.288,65 per troy ounce. De afgelopen jaren is de laagste goudprijs in een jaar altijd gezet in de week van het Chinese nieuwjaar eind januari begin februari. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit ook weer in het jaar 2012 het geval zal zijn en dat januari de mogelijkheid biedt om goud tegen de relatief beste prijs te kopen.

Goudprijs januari 2012 in dollars

goudprijs grafiek januari 2012 dollar

Goudprijs grafiek januari 2012 in euro’s

goudprijs grafiek januari 2012 euro

De discussie over wat de goudprijs in 2012 zal doen, is op diverse internet blogs losgebarsten. Voor ieder standpunt zijn voldoende ‘deskundigen’ te vinden die hun mening geven. Sommige experts voorspellen een totale ineenstorting van de goudprijs tot onder de $ 800 / oz. Anderen voorspellen een stijging tot boven de $ 10.000 / oz. Op basis van enkele lange termijn trends die iedereen voor zichzelf kan verifiëren voorspellen wij opnieuw een stijging van de goudprijs in 2012 in de meeste valuta:

1. Het bezit van fysiek goud wordt door steeds meer beleggers wereldwijd gezien als een goede manier om zichzelf te beschermen tegen onvoorspelbare verrassingen op de financiële markten. Het percentage beleggers dat daadwerkelijk goud in zijn portefeuille heeft is echter nog steeds zeer klein. In de VS en Europa bedraagt dit minder dan 5%. Dit percentage hoeft slechts weinig te stijgen om een enorme vraag en de bijbehorende stijging van de goudkoers te veroorzaken.

2. Beleggers hebben steeds minder vertrouwen in papieren goudbeleggingen zoals ETF’s en andere vormen van papieren goudbezit waarbij men van een tegenpartij een papieren contract krijgt dat evengoed is als goud. Het faillissement van MF Global heeft laten zien dat deze contracten niets waard zijn.

3. De wereldwijde schuldencrisis in de VS, Europa en Japan heeft nog niet het begin van een oplossing. Overheden zullen hun schulden verder laten oplopen, het zal steeds moeilijker worden om de bestaande schulden te herfinancieren. De makkelijkste en meest onzichtbare oplossing is het creëren van extra inflatie door het drukken van meer geld door centrale banken. In het verleden is dit altijd de oplossing geweest en het voordeel voor politici is dat zij de schuld bij een externe oorzaak kunnen leggen. Er is echter een mathematisch einde aan ieder systeem waarbij de schulden exponentieel moeten groeien om het systeem in stand te houden. Alternatieve spaarvormen waarbij beleggers zich buiten het huidige bankensysteem plaatsen zoals het bezit van fysieke edelmetalen groeien hierdoor in populariteit.

Economie, Goudmarkt , , ,

Goudprijs daalt onder $ 1600 ondanks hoge vraag naar fysiek goud

18. december 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week gedaald tot onder de $ 1.600 en sloot de week af op $ 1.599,20 / oz en € 1.225,55. In dollars bedroeg de daling van de goudprijs 6,5% en in euro’s slechts 3,8% ten gevolge van de dalende euro koers ten opzichte van de dollar. Ten opzichte van een jaar geleden is de goudprijs circa 17% gestegen in zowel euro’s als dollars en het lijkt erop dat goud dit jaar opnieuw zal afsluiten met een positief resultaat het elfde jaar op rij. Lees verder voor een nadere analyse van de huidige goudprijs daling.

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 tot december 2011

goudprijs dollars 2009-2011

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 tot december 2011

goudprijs euros 2009-2011

De daling van de goudprijs kan enerzijds worden verklaard doordat de prijs van goud internationaal wordt bepaald door de handel in papieren termijn contracten (futures). Er bestaan een factor 10 meer papieren termijn contracten dan fysiek edelmetaal. Recent is de grote broker in termijncontracten MF Global failliet gegaan en uit het faillissement blijkt dat veel zaken niet op orde bleken. MF Global heeft bijvoorbeeld voor 1 miljard dollar fondsen van de rekeningen van klanten gebruikt om hier zelf posities in Europese staatsobligaties mee in te nemen. Ook heeft MF Global het onderliggende edelmetaal dat eigendom is van klanten gebruikt als onderpand voor leningen om meer fondsen te creëren om zelf mee te speculeren. Dit heeft geleid tot rechtszaken waarbij meerdere partijen menen recht te hebben op hetzelfde edelmetaal. Veel beleggers vermoeden dat MF Global niet de enige is die deze praktijken hanteert, maar dat veel financiële instellingen die optreden als broker hetzelfde doen. De consequentie is dat veel grote beleggers hun papieren bezittingen in edelmetaal verkopen hetgeen de prijs van goud doet dalen. Dit geheel speelt zich af in het papieren domein van de edelmetaal prijzen en heeft weinig tot geen link met het daadwerkelijk fysieke vraag en aanbod van edelmetalen.

Een tweede oorzaak van de daling van de goudprijs moet worden gezocht in de financiële crisis en met name de steeds slechter wordende liquiditeitspositie van Europese banken. Europese banken kunnen steeds moeilijker hun korte termijn schulden financieren. Uitsluitend ‘harde onderpanden’ worden door tegenpartijen geaccepteerd. Aangezien goud de meest harde, politieke onafhankelijke vorm van geld is, worden veel Europese banken gedwongen hun eigen goudposities te verkopen om op die manier cash te genereren. Dit biedt een extra aanbod van goud op de markt het geen de prijs doet dalen. Het vermoeden bestaat dat centrale banken dit goud weer vanuit hun centrale goudreserves uitlenen aan banken in problemen. Dit is een proces waarbij het fysieke goud uiteindelijk overgaat van de zwakke handen naar de sterke handen.

Het is goed mogelijk dat de goudprijs nog verder zal dalen ten gevolge van manipulatie op de papieren markten. De fundamentele oorzaken om goud te bezitten blijven echter onverminderd van kracht. Het huidige internationale geldsysteem kan uitsluitend overleven wanneer er in een steeds sneller tempo nieuw papieren geld wordt gecreëerd om in het verleden gecreëerde schulden plus de rente verplichtingen te kunnen betalen. De centrale banken en overheden proberen dit extra te stimuleren door de rente steeds verder te verlagen. Inflatie of een verdere devaluatie van alle papieren valuta’s is hiervan het gevolg. Ben Bernanke heeft recent de uitspraak gedaan dat de centrale bank geen Olie kan drukken. Hetzelfde geld voor goud waardoor dit een betere vorm van sparen is dan papieren valuta.

Aandelenbeurzen, Goudmarkt, Inflatie , ,

De oplossing van de schuldencrisis volgens Steve Keen. Alle private schulden kwijtschelden en begin opnieuw.

29. november 2011 door Goud Expert

Steve Keen de Australische econoom die al sinds 2005 waarschuwde voor de schuldencrisis, legt in dit interview uit hoe de schuldencrisis kan worden opgelost. Volgens Keen hebben we de keuze om gedurende een depressie periode van 10 jaar de schulden langzaam af te bouwen of zijn alternatief waarbij alle priveschulden worden kwijtgescholden, we de parasitaire banken failliet laten gaan, het bankwezen volledig nationaliseren en vervolgens opnieuw beginnen. Doen we dit niet dan zullen de parasitaire banken door gaan met hun huidige destructieve beleid en staat ons een periode van minimaal 10 jaar aan economische neergang en teruggang in welvaart te wachten.

De analyse van Keen is eenvoudig: gedurende de afgelopen 40 jaar hebben de banken bewust teveel schulden gecreëerd en deze schulden verkocht aan iedereen die ze konden vinden. De banken hebben hierdoor een schuldenberg door gecreëerd waarvan alleen zijn profiteren. De extra schulden hebben voornamelijk bubbels in vastgoed, huizenprijzen en grondstoffen veroorzaakt. Het huidige systeem van het creëren van steeds meer schulden is onhoudbaar geworden.

 

90% van de huidige economen die werken voor overheden en universiteiten hebben een volledig verkeer beeld van hoe de economie functioneert en wat de invloed van de geldcreatie door banken is op de cyclus van economische groei en economische neergang. Deze meerderheid van Keynesiaanse economen hebben anders denkende economen altijd doodgezwegen en gemarginaliseerd. De Keynesiaanse economen verkondigden een religie die perfect aansloot bij de agenda’s en belangen van bankiers en politici die een door schuld gefinancierde welvaartstaat wilden opbouwen. De huidige schuldencrisis laat volgens Steve Keen de eindigheid van dit gedachtengoed zien.  Steve Keen is een post-Keynesiaanse econoom en aanhanger van de Austrian economics richting. Onder andere Hyman Minsky en Ludwig von Mises zijn economen die hem hebben beïnvloed.

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , ,