Goudprijs daalt tot onder 1000 euro door winstnemingen en zwakke dollar

23. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in januari 2011 gedaald tot onder de 1000 euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor moeten worden gezocht in winstnemingen door investeerders en een sterke daling van de dollar en een stijging van de euro. Alhoewel alle fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs op de langere termijn nog steeds aanwezig zijn, is een verdere daling op korte termijn niet uit te sluiten.

Goudprijs grafiek in euro’s januari 2011

Goudprijs grafiek in euro 2011 januari

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Dollar index januari 2011

Dollar index grafiek januari 2011

De fundamentele redenen voor een stijging van de goudprijs zijn:

  • een verminderd vertrouwen in de dollar, euro, yen en Britse pond
  • De zich ontwikkelende fiscale crisis in de Verenigde Staten, Euro landen, Japan en Engeland. De meeste aangekondigde noodzakelijke bezuinigingsmaatregelingen zijn nog niet gestart.
  • De oplopende schulden posities van de landen ten gevolge van de aanhoudende begrotingstekorten
  • Het losse monetaire beleid dat wordt gevoerd en ten gevolgde daarvan de stijgende inflatie wereldwijd met name op het gebied van voedselprijzen en energie

In de sterke opgaande goudmarkt van de afgelopen tien jaar zijn er regelmatig sterke dalingen geweest. Iedere keer waren de ‘deskundigen’ er direct bij om aan te kondigen dat dit het einde van de stijging van de goudprijs was. Tot op heden hebben deze deskundigen nog geen enkele keer gelijk gehad en als we de huidige correctie in perspectief zien dan is het slechts een kleine daling ten opzichte van het hoogste punt en nog steeds een sterke stijging ten opzichte van 1 jaar geleden. Wanneer we in de afgelopen tien jaar kijken naar de maand waarin de goudprijs in een bepaald jaar haar laagste punt bereikte dan geeft dit de volgende tabel.

Tabel laagste goudprijs per jaar 2000-2010

Goudprijs laagste punt in 2000 tot 2010

In 6 van de 10 jaren trad het laagste punt op in januari en februari van dat jaar en voor de maand mei in alle jaren behalve 1. Er is geen garantie dat dit in dit jaar weer zal gebeuren, maar het patroon is te sterk om geen rekening mee te houden.  De gemiddelde daling t.o.v. de top bedroeg de afgelopen 10 jaar 12,8%. Op basis van de laatste top van $ 1.421,60 zou een daling tot $ 1.240 dus niet extreem zijn. Mocht goud inderdaad verder dalen de komende periode dan is dit waarschijnlijk het beste koopmoment van het jaar.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Goudprijs in 2010 gestegen in alle valuta. Vooruitblik goud in 2011.

2. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in 2010 in alle valuta gestegen. De goudkoers is gestegen voor het tiende jaar op rij. In 2010 steeg de goudprijs in dollars met 29%. In euro’s steeg de goudprijs in 2010 met 39%. In Britse Ponden steeg de goudprijs in 2010 met 33% en in Japanse Yen met 13%. In dit artikel kijken we terug op 2010 en vooruit naar de goudprijs verwachtingen over 2011.

Grafieken goudprijs over 2010 in dollars, euro’s,  Britse Ponden en Japanse Yen

Goudprijs 2010 dollars Goudprijs 2010 euros
Goudprijs 2010 britse ponden Goudprijs 2010 Japanse Yen

 

Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door een continu stijgende goudkoers. Alhoewel er enkele perioden van zwakte waren, zijn deze zeer kort geweest en herstelde de goudprijs zich snel tot de oude niveaus en wist vervolgens nieuwe records neer te zetten. In populaire media is de goudkoers tegenwoordig een van de vaste onderdelen. De belangrijkste fundamentele reden voor de stijging zijn de toenemende onzekerheden op de financiële markten welke primair worden aangedreven door het zeer losse monetaire beleid van de centrale banken en overheden. Hiernaast is in 2010 duidelijk geworden dat de financiering van de overheidschulden steeds moeilijker wordt en dat de solvabiliteit van diverse landen onzeker is geworden. Denk hier aan de Griekse en Ierse crisis. De schuldencrisis in de eurozone en de Verenigde staten en Japen waren centrale thema’s in 2010. Het politieke euro experiment blijkt (zoals velen reeds voorspeld hadden) niet te werken. De continuïteit van de euro wordt nu zelfs binnen de Europese Unie openlijk ter discussie gesteld. Iets wat 5 jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden.

Centrale banken zijn in 2010 netto kopers geworden van goud. Rusland, China, India hebben grote hoeveelheden goud gekocht en de verkoop van de goudvoorraad van het IMF heeft geen grote invloed op de goudprijs gehad. Goud is de enige grondstof op de balans van de centrale banken en wordt als bezit (asset) beschouwd. De officiële reserves van China zijn in 2010 niet aangepast, maar zoals alles in de Chinese staatsgeleide economie, bepaalt de Chinese overheid zelf of en wanneer zij publiceert hoeveel haar goudreserves zijn gestegen. Het is geen goed moment om te melden dat je met een groot goud koop programma bezig bent als je goud tegen de laagst mogelijke prijs wil kopen.  De reden dat centrale banken goud op hun balansplaatsen is niet omdat de centrale banken hebben bepaald dat goud geld is maar juist omgekeerd. De centrale banken weten dat goud uiteindelijk het enige internationale betaalmiddel is en dekken zich op deze wijze in op de aankomende crisis wanneer alle papieren valuta zullen dalen naar nul. Historisch gezien dalen alle papieren valuta ten opzichte van de valuta goud naar nul.
De vraag en aanbod situatie op de goudmarkt is door de toenemende vraag door beleggers en centrale banken nog krapper geworden. Al het goud van de goudmijnen in Rusland en China blijft binnen deze landen.

Vooruitblik goudprijs 2011

Over 2011 voorzien wij een verdere stijging van de goudprijs. In 2011 voorspellen wij dat zal blijken dat de stimuleringsmaatregelingen van de afgelopen jaren niet gewerkt zullen hebben. De duizenden miljarden euro’s en dollars die geleend zijn om de economie te stimuleren zijn verspild maar de rente over deze bedragen zal oneindig moeten blijven worden betaald. Het financieren en herfinancieren van de overheidstekorten door nieuwe staatsobligaties zal steeds lastiger worden en voor het eerst zullen we het fenomeen zien van een ‘mislukte uitgifte van een staatslening’. Er zullen geen kopers meer voor zijn en de rente zal hierdoor stijgen. Een stijgende rente betekent dat de fiscale positie van de overheden nog sneller zal verslechteren hetgeen een vicieuze cirkel van stijgende renten en grotere tekorten start. De aandelenbeurzen zijn op dit moment overgewaardeerd en een grote correctie in 2011 is te verwachten. Alle valuta zullen relatief minder waard worden ten opzichte van goud. De grondstofprijzen zullen stijgen en inflatie zal een van de centrale thema’s worden in 2011. Politici zullen ongetwijfeld de speculanten als de schuldige aanwijzen en door middel van nieuwe reguleringen proberen het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld het verbod op het verkopen van staatsleningen of het verplicht stellen dat pensioenfondsen alleen nog maar in ‘veilige’ staatsleningen mogen investeren.  De enige schuldigen zijn echter de politici zelf en wellicht dat we in 2011 zien dat men zich realiseert dan een schuldencrisis niet kan worden opgelost met het aangaan van meer schulden.  Fysiek goud in eigen bezit biedt u de mogelijkheid om los van het banksysteem en overheden uw vermogen veilig te stellen.

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs breekt records in euro’s en dollars en valt beperkt terug.

12. december 2010 door Goud Expert

De afgelopen week heeft de goudprijs opnieuw een record neergezet in zowel euro’s als dollars. Op maandag 6 december 2010 was de hoogste intradag koers in euro’s 1071,03. Op dinsdag 7 december 2010 was de hoogste intradag koers in dollars 1430,50. Nadat deze nieuwe hoogte records waren neergezet volgde een periode van winstnemingen waardoor de goudprijs eind deze week lager sloot dan de voorafgaande week. In euro’s sloot de goudkoers op €  1047,47 een daling van 0,57%. In dollars sloot de goudkoers op $ 1385,80 een daling van 2,03%.

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 – december 2010

goudprijs in euros december 2010 - december 2009

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 – december 2010

goudprijs in dollars december 2010 - december 2009

Wanneer we het technische plaatje van de goudprijs bekijken dan bevindt de prijs zich zowel in euros als dollars boven het 50 en 200 daags gemiddelde. De korte termijn laat een patroon van hogere toppen en hogere bodems zien. Na de consolidatie periode in euro's van augustus tot en met oktober is de goudprijs opnieuw aan een stijging begonnen. Het doorbreken van het voorgaande record van juni 2010 kan een signaal zijn dat hogere niveaus in de toekomst mogelijk zijn. In dollars is het patroon nog positiever na de langdurige stijging van augustus tot half oktober is nu een patroon van hogere toppen en hogere bodems gestart. Voor beleggers in fysiek goud zijn de kortdurende periodes waarin de goudprijs daalt, goede momenten om opnieuw in te stappen.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Goud bubbel? Superrijken kopen goud per ton.

15. november 2010 door Goud Expert

In diverse media is er een discussie gaande of er sprake is van een goud bubbel en wanneer deze zal leeglopen. De conclusie dat er een goud bubbel is, wordt al snel getrokken vaak alleen op basis van het feit dat de prijs de laatste tijd wel erg veel gestegen is. Stijgende prijzen zijn gelijk aan een bubbel dus nu is zeker niet het moment om in goud te investeren. Dit is dezelfde media die de laatste 10 jaar onafgebroken heeft gewaarschuwd om vooral niet in goud te beleggen en hiermee hebben ze de grote stijgingen de afgelopen 10 jaar volledig verkeerd voorspeld.

goud bubbel vergeleken met andere investerings bubbels

Wanneer we de recente stijging van goud afzetten tegen andere bubbels uit het verleden dan staan we nog slechts aan het begin van de cyclus en moet de echte bubbel fase nog beginnen.

goudprijs 1970-2010 gecorrigeerd voor inflatie

Ook gecorrigeerd voor inflatie is de goudprijs nog ver verwijderd van het all time high uit 1980. Goud is dus nog steeds relatief goedkoop. Als er sprake is van een bubbel dan is dit eerder in de hoeveelheid fiat geld dat door de centrale banken wordt gecreëerd en de waarde van de valuta laat dalen ten opzichte van alle grondstoffen (olie, koper, graan, katoen, koffie en ook goud en zilver).

Los van de discussie over wel of geen goud bubbel is nemen veel superrijken het zekere voor het onzekere en zij kopen geen goud per troy ounce van 31,1 gram maar per duizend kilo aldus dit reuters artikel. Grote investeringsbanken adviseren hun klanten om 7-10 procent van hun vermogen aan te houden in edelmetaal en voornamelijk goud. Voor miljardairs komt dit al snel uit op enkele tonnen goud. De discussies over inflatie of deflatie, valuta devaluatie, steeds groter wordende schulden posities van overheden genereert veel onzekerheid. Waar het enkele jaren geleden zeer ongebruikelijk was dat klanten van de grote investeringsbanken actief wilden beleggen in fysiek edelmetaal is dit nu een regelmatig terugkerende optie.

zie ook: reuters: super-rich investors by gold by ton

Goudmarkt, Inflatie , ,