DNB door rechter teruggefloten inzake goud belegging pensioenfonds

19. maart 2012 door Goud Expert

Begin verleden jaar hebben wij bericht over de anti-goud actie door De Nederlandsche Bank tegen de te hoge belegging in goud door het pensioenfonds van “De Vereenigde Glasfabrieken”.  DNB was van mening dat een belegging van 13% van haar vermogen in goud onverantwoord was en het pensioenfonds werd gedwongen dit terug te brengen naar 3%. Afgelopen vrijdag 16 maar 2012 heeft de rechter uitspraak gedaan en DNB in het ongelijk gesteld. De goudmarkt heeft DNB ook in het ongelijk gesteld want in één jaar tijd is de goudprijs verder gestegen met 25 procent.

DNB gebruikte zoals zoveel andere anti-goud lobbyisten een erg selectieve berekeningsmethode om aan te tonen dat de belegging in fysiek goud door niet conform het  “prudent person” (goed huisvaarder) principe was. In 1980 bereikte de goudprijs een piek en daalde toen met 33%. Op zich had DNB daar gelijk in echter zij vergat het rendement van goud over de afgelopen 12 jaar en de honderden jaren van voor 1980 mee te nemen. Alleen de afgelopen 12 jaar heeft de goudprijs een zeer geleidelijk continue stijging laten zien en over een periode van honderden jaren is fysiek goud het enige spaarmiddel gebleken dat waarde vast is gebleken en alle devaluaties van valuta en faillissementen van (staats)obligaties. De rechtbank oordeelde dan ook dat DNB fout zat. DNB kan nu een schadeclaim tegemoet zien welke minimaal 10 tot 11 miljoen euro zal bedragen.

Niet alleen de rechtbank stelt DNB in het ongelijk. Sinds verleden jaar is ook de goudprijs verder gestegen met 25 procent. Als dit rendement wordt vergeleken met de door DNB als zeer veilig beoordeelde staatsobligaties  zoals die van Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat DNB een verlengstuk is van de ECB en de Europese politici die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun eigen papieren euro. Of meer pensioenfondsen nu zullen besluiten om het aandeel goud in hun beleggingsportefeuille te verhogen moet worden afgewacht. Het zou ons niet verbazen als de ECB en DNB wettelijk zullen gaan vastleggen dat pensioenfondsen uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties mogen beleggen. Goud is namelijk de aartsvijand van ieder papieren geldsysteem.

Europese Bankiers

Lees hier meer over op NOS en IEXprofs.

Euro, Goudmarkt , ,