Grootste goudschat ter wereld gevonden in India

10. juli 2011 door Goud Expert

In India is in de tempel Sri Padmanabhaswamy in de deelstaat Kerala een goudschat met een totale waarde van 17 miljard euro gevonden.  De goudschat bevond zich in een aantal kamers van de tempel die 136 jaar niet opengemaakt waren. Het vermoeden bestaat dat de goudschat bestaat uit giften van gelovigen aan de tempel gedurende de afgelopen eeuwen. In India heeft goud een speciale betekenis en wordt vaak als gift aan een tempel geschonken.  Er wordt nu druk gediscussieerd aan wie de goudschat toebehoort.

Dit is een goed voorbeeld van het waarde behoud van goud. Hadden de gelovigen hun giften in het verleden in papier geld gedaan dan zou dat op dit moment vrijwel geen waarde meer hebben. Goud behoudt zijn waarde gedurende lange tijd en de koopkracht die het vertegenwoordigd gaat niet verloren.

Meer info op: Historianet.nl

Goudmarkt ,