Iran kocht grote hoeveelheden goud volgens wikileaks

23. maart 2011 door Goud Expert

Het was een kwestie van tijd voordat wikileaks de eerste documenten gerelateerd aan goud zou onthullen. Volgens een door wikileaks openbaar gemaakt diplomatiek bericht uit Juni 2006 zou Iran grote hoeveelheden goud kopen op de internationale markt aldus Andrew Baily hoof van de afdeling bankzaken van de Bank of England.

Een nadere analyse van de berichten laten zien dat Iran vanaf 2006 als één van de grootste goud kopers wordt gezien. De goudreserves van Iran zouden in 2006 al 300 ton bedragen een stijging van 100% ten opzichte van 1996. Ongetwijfeld zal Iran dit beleid na 2006 verder hebben voortgezet. Ook Jordanië en Qatar worden genoemd als partijen die zeer geïnteresseerd zijn om grote partijen goud te kopen.

Uit  deze berichten blijkt dat de ‘officiële’ goudreserves van diverse centrale banken zoals bijgehouden en gerapporteerd door het IMF steeds minder betrouwbaar zijn. Veel landen houden er ‘niet-officiële’ reserves op na en kiezen het voor hun gunstige moment om dit juist wel of niet aan het IMF te rapporteren. Het voordeel van goud ten opzichte van andere internationale valuta is dat het niet rapporteren van een opgebouwde voorraad niets afdoet aan de waarde van de goud voorraad. Goud heeft namelijk geen politieke meesters. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dollarreserve die een centrale bank aanhoudt. Deze wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse centrale bank (FED) en kan dan in transacties worden gebruikt.

Lees hier meer over op de Financial Times

Goudmarkt , ,

Chinese goud aankopen kunnen voorbode zijn van nieuwe goudstandaard

15. maart 2011 door Goud Expert

De officiële en niet-officiële goud aankopen door de Chinese overheid en de actieve stimulans om het goud bezit onder de Chinese bevolking te vergroten, kunnen een voorbode zijn van een nieuwe goudstandaard die China wil introduceren. Tot enkele jaren geleden was de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie te typeren als de levering van goederen door China aan de Verenigde Staten in ruil voor ‘waardeloos papier’ (de dollar en andere papieren valuta). Nu blijkt dat China massaal haar valuta reserves omzet in harde bezittingen waaronder goud zou dit een voorbode kunnen zijn van een nieuwe financiële wereldorde.

China zou op een bepaald moment kunnen besluiten dat zij al het goud aankoopt tegen een bepaalde minimale prijs in dollars bijvoorbeeld $ 1.500,- en zij zou deze prijs maandelijks kunnen aanpassen. Op deze manier koppelt China de goudprijs aan de dollar en plaatst op deze manier een bodem onder de goudprijs. De dollarreserves van China zijn zo groot dat China de middelen heeft deze stap daadwerkelijk uit te voeren.

In het onderstaande video interview aan Forbes Magazine geeft Richard Lehman van Income Securities Advisor Inc.  zijn visie op de lange termijn strategie ten opzichte van goud die de Chinese overheid zou kunnen uitvoeren.

Klik hier om de video te bekijken.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Goudreserves Rusland opnieuw vergroot

27. december 2010 door Goud Expert

Rusland heeft in november 2010 opnieuw haar officiële goudreserves vergroot. De Russische goudreserves zijn met 300.000 troy ounces gestegen naar in totaal 25,2 miljoen troy ounce. Rusland zet hiermee het ingeslagen beleid door van het structureel verhogen van haar goudreserves ten koste van de dollar en euro reserves. De gehele productie van de Russische goudmijnen blijft in Rusland zelf en wordt niet geëxporteerd. China hanteert eenzelfde beleid en zorgt er tevens voor dat de goudproductie van de goudmijnen binnen China blijft. De totale hoeveelheid nieuw goud dat voor de wereldmarkt beschikbaar komt, wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Grafiek goudreserves Rusland per november 2010

goud reserves rusland medio november 2010

Bron: ShareLynx.com

Grafiek goudreserves als percentage van totale reserves per land december 2010

goudreserves per land medio december 2010

Bron: International Financial Statistics

Wanneer we de officiële goudreserves van Rusland en China vergelijken met die van andere landen, dan blijkt dat Rusland en China slechts hun goudreserves relatief klein zijn ten opzichte van hun totale reserves.  Fysiek goud is de enige monetaire grondstof die op de balans van de centrale banken staat vermeld. Dit feit impliceert dus dat goud nog steeds geld is in onze moderne economische systemen. Alle pogingen de afgelopen 40 jaar door centrale banken de afgelopen om goud volledig van hun balans te laten verdwijnen en hiermee irrelevant te maken, zijn mislukt. Veel centrale banken zijn tegenwoordig goudkopers geworden en die trend lijkt zich voort te zetten.

Zie ook:

 

Economie, Goudmarkt , , ,

China overweegt goudreserves geleidelijk te laten groeien

18. november 2010 door Goud Expert

Op dit moment bedragen de  officiële goudreserves van China 1.064 ton hetgeen gelijk is aan 1,6 procent van haar totale valutareserves. Diverse Chinese deskundigen verklaren dat China zijn goudreserves geleidelijk verder moet laten stijgen om zich hiermee in te dekken tegen de dalende dollar. Het is voor China echter niet mogelijk om zijn goudvoorraad snel te verhogen omdat dit de prijs van goud nog sneller zal laten stijgen aldus Men Qinfa een onderzoeken van de Chinese Internationale kamer van koophandel. De verwachting is dat de interne Chinese goudmarkt zal stijgen van 428 ton in 2009 naar 800 tot 900 ton in 2020.

Het feit dat de Chinese goudmarkt sterk groeit en dat China zijn goudreserves hoogstwaarschijnlijk laat groeien, legt een extra bodem onder de prijs van goud. Vandaag 18 november 2010 sloot de prijs van goud op $ 1.353,90 een stijging van 1,35% ten opzichte van gisteren. Hierbij wordt een periode van prijsdalingen doorbroken.

Meer over de Chinese goudreserves op bloomberg

Goudmarkt ,

Goud verkopen IMF in september sterk gestegen

31. oktober 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft gerapporteerd dat het in de periode september 2010 in totaal 1,04 miljoen troy ounces (32,3 ton) goud heeft verkocht. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de maand augustus 2010.

De verkoop van dit goud is onderdeel van het door het IMF aangekondigde verkoop programma in 2009 van in totaal 403,3 ton goud. De centrale bank van Bangladesh heeft in augustus 2010 320.000 troy ounces goud gekocht en is daarmee tot nu toe de grootste individuele koper die is bekend gemaakt.

Ondanks deze verkoop van het IMF is de goudprijs in de periode september 2010 tot en met oktober 2010 sterk gestegen. In haar oorspronkelijke verklaring tijdens de aankondiging van de geplande goudverkopen gaf het IMF als reden van de vooraankondiging dat zij hiermee de goudmarkt niet wilde verstoren. Blijkbaar bedoelde het IMF dat ze de goudprijs niet wilde laten dalen door haar acties. Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden. De centrale banken zijn netto goud kopers geworden in plaats van netto goud verkopers de afgelopen 30 jaar. Dit signaal en het afnemende vertrouwen onder beleggers in het financiële systeem zorgen voor een onverminderd grote vraag naar goud en de steeds stijgende goudprijzen.

lees meer hierover op reuters.

 

Goudmarkt , , ,

Centrale bank van Bangladesh koopt 10 ton goud van het IMF

13. september 2010 door Goud Expert

De centrale bank van Bangladesh heeft op 7 september 2010 10 ton goud (321.000 ounces) van het International Monetair Fund (IMF) gekocht. Deze verkoop door het IMF is onderdeel van het verkoopprogramma van 403,3 ton goud waarvoor het IMF in september 2009 toestemming heeft gekregen.

In november 2009 verkocht het IMF 212 ton goud aan de centrale bank van India en Mauritius. Hiernaast heeft het IMF tot en met July 2010 88.3 ton goud verkocht op de open markt. Samen met de 10 ton goud voor Bangladesh komt het totaal tot nu toe op 310,3 ton goud van de beschikbare 403,3 ton.

De reden voor Bangladesh om verder te diversifiëren in haar reserves (lees: het verminderen van dollar en euro reserves) is de onzekerheid over de status van de dollar en de euro. De opkomende economische macht van de oosterse landen biedt deze landen de mogelijkheid om hun reserves van fysiek goud te verhogen.  Het kopen van goud door de centrale banken is positief voor de ontwikkeling van de goudprijs en biedt een extra ondersteuning. Het is niet te verwachten dat de centrale banken van de opkomende  economieën die nu hun goudreserves verhogen op korte en middellange termijn dit beleid zullen wijzigen.

Het nieuws van deze goudverkoop door het IMF had weinig invloed op de actuele goudkoers op 7 september. De goudprijs sloot vrijwel onveranderd op $ 1.245,90.

Meer hierover op reuters.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

China, sparen, goud en sociale zekerheid

28. augustus 2010 door Goud Expert

In september 2009 maakte de Chinese centrale bank bekend dat zij haar goudreserves had verhoogd van 400 ton naar 1054 ton. Dit was het begin van de sterke stijging van de goudprijs die nog steeds aanhoudt en werd internationaal gezien als een belangrijk signaal.  Minder bekend is dat de Chinese bevolking in vergelijking met de centrale bank grotere kopers van goud zijn.

Volgens het Gold Demand Trends rapport over Q2/2010 van de World Gold Council hebben particuliere huishoudens in China in de periode januari 2008 tot en met juni 2010 in totaal 1057 ton goud aangeschaft. Dit is dus al meer dan de officiële goudvoorraad van China van 1054 ton.

Overzicht goud sparen in China in de periode 1998 tot en met 2010

De afgelopen 10 jaar is een duidelijke trend te zien waarbij de Chinese bevolking zowel absoluut als relatief meer sparen in de vorm van fysiek goud. Volgens hoogleraar Michael Pettis uit Peking, is het besteedbaar inkomen van het gemiddelde Chinese huishouden sinds 2000 met gemiddeld 15% per jaar gestegen. De consumptie groei in China in deze periode was echter veel minder. De gemiddelde vraag naar goud is gestegen met 26% per jaar. Dit is sneller dan de groei van het bruto binnenlands product van China. De vraag naar goud wordt tevens nog extra gestimuleerd door het beleid van de Chinese overheid dat het sparen in actief goud aanmoedigt, onder andere door tv reclames en het openstellen van de goudmarkt voor particulieren.

Goud en sociale zekerheid

China is er in de “savings glut theory” van Ben Bernanke van beschuldigd dat het teveel spaart en te weinig consumeert. Dit grote spaaroverschot exporteert China naar het buitenland (voornamelijk de V.S.) en dit leidt daar tot lage rentes en grote schulden bij Amerikaanse consumenten. Volgens de redenering van Ben Bernanke moeten de Chinezen de Amerikanen dankbaar zijn dat zij zoveel willen consumeren en schulden willen aangaan om China op deze manier van zijn spaaroverschot af te helpen. Wij hebben nooit geloofd in deze theorie. De oorzaak voor een hoog spaarniveau moet worden gezocht in de extra sociale zekerheid die het de Chinezen biedt. Men kiest er bewust voor om het verworven inkomen niet direct te spenderen maar dit te sparen om zodoende meer zekerheid in de toekomst te hebben.

Chinezen zijn al eeuwen lang gewend om minimaal 20% van hun inkomen te sparen. Op dit gebied kan het westen nog een voorbeeld nemen aan China. Het is beter te leven binnen je mogelijkheden en waar mogelijk te sparen dan om je gehele inkomen te consumeren of zelfs te gebruiken om schulden mee aan te gaan. In het westen realiseren steeds grotere bevolkingsgroepen zich dat de beloftes op het gebied van sociale zekerheid niet kunnen worden nagekomen. De eerste voorbeelden hiervan hebben zich ook in Nederland aangediend in de vorm van de verhoging van de AOW leeftijd en de problemen bij de pensioenfondsen en de Griekse crisis. Dit zijn slechts de eerste rimpelingen van een ineenstortend systeem dat volledig is gebaseerd op het aangaan van steeds meer nieuwe schulden die gefinancierd moeten worden met inkomen uit de toekomst.  Uw eigen sociale zekerheid dient u dus zelf te realiseren en het is onverstandig om blind op beloftes van overheden te vertouwen. Zelfs als u het Chinese voorbeeld zou volgen en een groot deel van uw inkomen spaart dan dient u zich te realiseren dat u een long positie in de euro opbouwt en afhankelijk bent van de overheid om de effectieve koopkracht van de toekomstige euro te waarborgen. Als u echter net zoals veel Chinezen daar niet veel vertrouwen in heeft dan is fysiek goud een goed alternatief. Fysiek goud levert geen rendement op maar heeft wel een trackrecord van 5000 jaar als middel om een bepaalde hoeveelheid koopkracht te garanderen.

 

Goudmarkt , ,

Chinese deskundigen adviseren meer goud en minder staatsobligaties

20. juli 2010 door Goud Expert

In mei 2010 heeft China zijn reserves aan Amerikaanse staatsobligaties verminderd met $ 32,5 miljard naar $ 867,7 miljard. Yu Yongding, een voormalig top adviseur van de Chinese Centrale bank en nu hoogleraa, adviseert Peking om meer te investeren in andere valuta dan de Amerikaanse dollar en meer te investeren in tastbare grondstoffen goederen en fysiek goud.

Yu Yongding geeft aan dat wanneer er veel vraag is naar Amerikaanse staatsobligaties dit voor China een ideaal moment is om deze te verkopen omdat dit dan de prijs niet teveel onder druk zal zetten. Het is beter om nu geleidelijk te investeren in alternatieven voor de Amerikaanse staatsobligaties en  dollars.
Deze visie wordt ondersteund door Zhang Monan een onderzoeker bij het Staats Informatie Centrum van de invloedrijke Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Hij adviseert expliciet dat China een deel van zijn reserves in goud moet investeren.

Beide Chinese adviseurs ondersteunen de breed gedragen visie van veel goudexperts dat de Chinese overheid bezig is met een massaal aankoop programma van fysiek goud. China probeert dit zo ‘onzichtbaar’ mogelijk te doen om maximaal te profiteren van de huidige lage goudkoersen welke door de Westerse overheden en centrale banken kunstmatig laag worden gehouden. Op deze wijze financiert de westerse belasting betaler de aankopen van goedkoop goud door China en vindt er een grote verplaatsing van rijkdom van west naar oost plaats.

Zie ook reuters.

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,

Goud is terug als geld! B.I.S. heeft goud swaps met Europese Banken

11. juli 2010 door Goud Expert

De Bank of International Settlements (B.I.S.), ook wel de centrale bank van de centrale banken genoemd, heeft in een voetnoot in haar jaarrapport over 2010 bekend gemaakt dat het in totaal voor 346 ton goud aan swap-overeenkomsten heeft met Europese commerciële banken. Deze bekendmaking is opnieuw een bewijs dat goud geld is voor internationale transacties en roept tegelijkertijd een groot aantal vraagtekens op.

Swaps zijn financiële instrumenten die door centrale banken worden gebruikt waarbij de ene centrale bank een hoeveelheid reserves (internationale valuta of goud) omruilt tegen een andere internationale valuta of goud. Deze overeenkomst wordt weer teruggedraaid op een vooraf afgesproken tijdstip en een vooraf overeengekomen prijs.

Een groot vraagteken is het feit dat de swaps zijn gedaan met commerciële Europese banken. Dit is zeer ongebruikelijk. Van centrale banken is bekend dat ze nog steeds grote hoeveelheden reserves in goud aanhouden maar er is geen enkele commerciële bank of groep van banken bekend die beschikt over zo’n grote goudvoorraad als eigen reserve.

De B.I.S. transactie lijkt op een meerpartijen transactie. Eén of meerdere centrale banken hebben een swap-overeenkomst afgesloten met één of meerdere commerciële banken. De 346 ton goud is circa 14 miljard dollar waard. Dit is een klein bedrag in het internationale handelsverkeer maar een relatieve grote hoeveelheid fysiek goud  in vergelijk met de 2.200 ton goud die jaarlijks door goudmijnen wordt geproduceerd. Diverse analisten vermoeden dan ook dat de achtergrond van deze transactie de ondersteuning van de goud-bullion banken is die steeds meer in problemen komen door de stijgende goudkoersen en de zeer grote vraag naar fysiek goud waaraan steeds moeilijke kan worden voldaan. Dit komt ook overeen met de doelstellingen van de B.I.S. zoals verwoord in een toesprak van William S. White een van de topbestuurders van de B.I.S. in 2005.

The provision of international credits and joint efforts to influence asset prices (especially gold and foreign exchange) in circumstances where this might be thought useful.

De situatie op de goudmarkt begint erg te lijken op de situatie in 1968 tijdens het einde van de London Gold Pool. Ook hier probeerden centrale banken op alle mogelijke manieren de stijging van de goudprijs tegen te houden. Uiteindelijk eindigde dit in het volledig loskoppelen van de dollar van goud en het eenzijdig beëindigen van het Bretton Woods akkoord door Richard Nixon in 1971.

Een andere mogelijke verklaring van de gold-swap transacties kan zijn dat één of meerdere centrale Europese banken onvoldoende kredietwaardigheid hebben en genoodzaakt zijn hun goudreserves in te zetten om de beschikking te krijgen over vreemde valuta reserves. Portugal beschikt over 380 ton goud, Spanje 280 ton goud en Griekenland 112 ton goud. Als dit waar blijkt te zijn dan is de kredietwaardigheid van diverse landen niet meer genoeg om internationale transacties te doen en eist de tegenpartij betaling in de ultieme vorm van geld: goud. In plaats van een directe transactie te doen met de tegenpartij, kozen de centrale banken ervoor dit via diverse commerciële banken als tussenpersoon te doen ondersteund door de B.I.S.

Economie, Goudmarkt , ,

Goudprijs verder ondersteund door China

26. juni 2010 door Goud Expert

China heeft een overeenkomst afgesloten met de Amerikaanse Kensington Alaska goudmijn onderdeel van Coeur d’Alene Mines.  China zal al het goud concentraat van deze mijn kopen en verder raffineren tot zuiver goud door de China National Gold goud raffinaderij. Dit is de eerste deal die China maakt met een Amerikaanse goudmijn en moet als ondersteunend worden gezien voor de goudprijs.

Het is al lange tijd bekend dat China grote hoeveelheden grondstoffen zoals olie, staal, aluminium aankoopt en hiervan grote voorraden aanlegt. China is eveneens de grootste goudproducent ter wereld, heeft de laatste jaren zijn officiële en niet-officiële goudvooraden meer dan verdubbeld en stimuleert Chinese burgers actief om te investeren in goud en zilver door middel van tv-reclames. Er zal weinig twijfel over bestaan dat ook de Chinese overheid bezig is haar goud reserves verder te verhogen.

Deze overeenkomst is voor Coeur extra interessant omdat zij al na 7 dagen na verscheping naar China uitbetaald krijgt. Gebruikelijk is dat een goudmijn pas betaald krijgt nadat het goud is verwerkt (meestal een periode van 2-3 maanden).
Met deze overeenkomst lijkt het erop dat China zijn goudaankopen verder wil versnellen en naast aankopen op de internationale markt ook individuele overeenkomsten met goudmijnen wil afsluiten. Tevens is dit vanuit China een slimme zet omdat het op deze manier indirect goud koopt en niet via de international goudmarkten. De goudprijs zal hierdoor relatief minder worden beïnvloed omdat dit buiten het zicht blijft van de reguliere goudhandel. Pas als goud geraffineerd en verwerkt is tot goudbaren en gouden munten komt het beschikbaar voor de reguliere handel. Omdat de jaarlijkse goudmijn productie ten opzichte van de totale goudvoorraad erg klein is (het meeste 99.9% van het goud dat ooit is gedolven is nog steeds beschikbaar) en dit goud waarschijnlijk nooit op de markt zal komen, is de invloed op de goudprijs gering.

Lees meer hierover op mineweb.com

Goudmarkt , , ,