Nieuwe Basel 3 bankregels kunnen goudprijs laten stijgen

26. juni 2012 door Goud Expert

Er zijn zeer veel redenen waarom de goudprijs in de toekomst zal stijgen ondanks het feit dat veel ‘deskundigen’ claimen dat de goudprijs zich in een bubbel bevindt. Een belangrijke nieuwe oorzaak voor een nog snellere stijging van de goudprijs kan worden gevonden in de Basel 3 bankregulerings regels die door de B.I.S (Bank of Inernational Settlements) worden voorgesteld.  Onder Basel 3 zal fysiek goud in het bezit van een bank voor 100% meetellen als Tier 1 kapitaal met een 0% risico en identiek aan cash worden gesteld. Dit t.o.v. de huidige waardering als Tier 3 kapitaal met een 50% risico waardering. Fysiek goud wordt dus gelijkgesteld aan cash (iets wat veel goudbeleggers al veel langer weten) zonder tegenpartij risico.  Normale banken en financiële instellingen kunnen hiermee dus fysiek goud aanhouden om precies dezelfde reden dat centrale banken dit doen als diversifiëring van hun reserves.  Gelet op de omvang van de financiële sector kan dit potentieel een grote invloed op de toekomstige goudprijs hebben.

Het Basel 3 systeem zal vanaf januari 2013 worden ingevoerd.

Lees hier meer over op zerohedge.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , , ,

Volatiliteit goudprijs rond $ 1600 niveau houdt aan

24. juni 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de afgelopen week opnieuw gedaald onder het $ 1600 niveau ondanks aanhoudende berichten over nieuwe reddingsprogramma’s voor Spaanse banken in de Eurozone en nieuwe Europese landen die in de problemen komen met de (her)financiering van hun schulden. Diverse edelmetaaldeskundigen schrijven de daling toe aan een bewuste maskering van banken en overheden van de huidige toestand van ons financiële systeem. Door de goudprijs tegengesteld te laten reageren op gebeurtenissen die in het verleden de goudprijs altijd heeft doen stijgen, zullen veel beleggers hun vertrouwen in fysiek goud als veilige belegging verliezen waardoor het de levensduur van het financiële systeem weer even is gered. De goudprijs sloot deze week op $ 1572 en € 1251 per troy ounce.

Veel signalen uit de werkelijke economie wijzen op een sterke terugval van de consumenten bestedingen. In Nederland daalde de consumenten bestedingen in april 2012 met 8,7% ten opzichte van april 2011, In Spanje was de daling 9,8%. Grote bedrijven zoals Mac Donalds, Proctor and Gamble, Danone, Nestle, Unilever, Cisco Systems, Dell en Fedex hebben allemaal hun omzet en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Dit duidt op een duidelijk ander bestedingspatroon van consumenten. Minder consumptie en mee sparen of het terugbrengen van schulden.  Dit gewijzigde bestedingspatroon zal de fiscale positie van veel overheden nog moeilijker maken (minder consumptie, is minder belastinginkomsten, is minder werkgelegenheid, is meer werklozen, is meer uitkeringen etc.). Een volgende ronde van monetaire stimulatie lijkt dan ook onvermijdelijk ook al weten de beleidsmakers op voorhand dat dit extra inflatie tot gevolg zal hebben en de koopkracht van papieren valuta nog verder onder druk zal zetten.

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in dollars

goudprijs grafiek juni 2012 dollar

 

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in euros

goudprijs grafiek juni 2012 euro

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goudprijs daalt tot onder 1600 dollar, euro crisis laait weer op

13. mei 2012 door Goud Expert

De goudprijs is verder gedaald tot onder het belangrijke 1600 dollar niveau. Ondanks de slechte economische vooruitzichten en de verkiezingsuitslagen van Frankrijk en Griekenland, waarbij politici zijn verkozen die niet achter de afgesproken bezuinigingsmaatregelingen staan, is de goudprijs gedaald. De vraag naar goud door particulieren en centrale banken blijft onverminderd hoog. Het lijkt erop dat er een steeds grotere discrepantie ontstaat tussen de papieren goudprijs en de daadwerkelijke vraag en aanbod van edelmetalen.  De goudprijs sloot vrijdag 11/05 op $ 1580 en € 1224 per troy ounce.

Grafiek goudprijs mei 2012 in dollars

goudprijs grafiek mei 2012 dollar

Grafiek goudprijs mei 2012 in euros

goudprijs grafiek mei 2012 euro

Door deze daling is de goudkoers zowel onder het 30 als 200 daags gemiddelde beland.  Tevens is de lijn van het 30-daags gemiddelde gezakt tot onder het niveau van het 200-daags gemiddelde. Beide signalen zijn voor technische analisten een indicatie dat de goudprijs nog verder zal dalen. Beleggers die zich puur laten leiden door technische analyse kunnen de goudprijs verder laten dalen. Aan de andere kant zijn de fundamentele redenen om in fysiek goud te beleggen ongewijzigd gebleven en sommige redenen zijn zelfs versterkt. Naast de sterke internationale vraag naar fysiek goud, wordt de rente door de centrale banken de komende jaren extreem laag gehouden, hiernaast stijgt de inflatie waardoor de reële rente op sparen (het verschil tussen de ontvangen rente en de inflatie) de komende jaren negatief zal blijven.  Geld op een spaarrekening zetten kost dus koopkracht en spaarders betalen op deze manier mee aan de financiële crisis. Binnen de euro zone wordt nu openlijk gesproken door voorzitter Barosso gesproken over de uittreding van Griekenland uit de eurozone. Dit was 2 jaar geleden ondenkbaar. De mogelijke onrust die dit op de financiële markten zal hebben is onvoorspelbaar. Door het bezit van fysiek goud plaatst een belegger zich buiten dit financiële systeem kan zo zijn koopkracht overhevelen van het oude naar het nieuwe systeem.

, , ,

Staking goudwinkels en juweliers in India voorbij

9. april 2012 door Goud Expert

De staking van de goudwinkels en juweliers in India is na 3 weken beëindigd na toezeggingen van de Minister van Financiën Pranab Mukerjee dat de voorgenomen extra importheffing op goud opnieuw bekeken zal worden en waarschijnlijk niet wordt ingevoerd. De staking van de goudwinkels kwam voor veel Indiërs erg ongelukkig uit aangezien dit midden in het drukke huwelijks-seizoen plaats had. Het huwelijks-seizoen is voor India de periode waar het meeste goud wordt aangekocht. De verwachting is dat op de korte termijn de goudvraag uit India zal stijgen. Of ook de goudprijs zal stijgen valt te bezien aangezien de daadwerkelijke fysieke vraag en aanbod van goud maar een kleine component is in het tot stand komen van de goudprijs. De internationale goudprijs wordt voornamelijk bepaald door de papieren prijs op de COMEX futures / termijncontracten markt.

De staking van de goudwinkeliers wordt op 11 mei 2012 voortgezet wanneer de voorgenomen importheffing niet defnitief van tafel is.

Lees hier meer over op zerohedge en de financial times.

Economie, Goudmarkt , , ,

Goudprijs daalt tot 1630 dollar niveau

8. april 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de maand april begonnen met een verdere daling nadat het uitkomen van enkele macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. De werkeloosheid in de VS is opnieuw iets gedaald hetgeen voor beleggers een indicatie is dat de economie aantrekt. Hiernaast gaven de notulen van de laatste FED vergadering aan dat de centrale bank niet verwacht dat op korte termijn er een nieuw stimuleringsprogramma (QE3) nodig is. Uiteindelijk sloot de goudprijs op $ 1631 en € 1249 per troy ounce. Hierbij blijft de goudprijs boven de technisch belangrijke niveaus van $ 1600 en € 1240.

Grafiek goudprijs in dollars april 2012

Goudprijs april 2012 in dollars

Grafiek goudprijs in euro’s april 2012

Goudprijs april 2012 in euros

Begin april 2012 is de euro crises opnieuw actueel geworden door vraagtekens die worden gezet bij de kredietwaardigheid van Spanje. Een standaardpatroon begint zich af te tekenen. Net zoals de eerste commentaren van Griekse politici aan het begin van de Griekse crisis verzekeren Spaanse politici ons nu van het feit dat ze in het geheel geen extra steun van Europa nodig hebben en dat alles onder controle is. De rentes van de Spaanse en Italiaanse staatsleningen lopen echter weer snel op waardoor het herfinancieren van de staatsschuld steeds kostbaarder wordt. Ongetwijfeld zal de ECB haar opkoop programma van staatsleningen dan uitbreiden. Dit heeft er op dit moment al voor gezorgd dat Nederland via de Nederlandsche Bank voor 70 miljard euro aan staatsobligaties van Zuid Europese landen heeft gekocht. Iets waarover de Nederlandse burger niets is gevraagd. Waar de FED op dit moment geen ‘officieel’ QE3 programma voorziet, wordt dit door de ECB, de Japanse Centrale Bank en de Centrale Bank van het Verenigd Koninkrijk onverminderd voortgezet. De eerste berichten over ‘onverwacht’ hoge inflatie beginnen nu gerapporteerd te worden. De inflatie die door de ECB wordt gecreëerd, zal in de toekomst zeker tot hogere goudprijzen leiden.

Goudmarkt, Inflatie

DNB door rechter teruggefloten inzake goud belegging pensioenfonds

19. maart 2012 door Goud Expert

Begin verleden jaar hebben wij bericht over de anti-goud actie door De Nederlandsche Bank tegen de te hoge belegging in goud door het pensioenfonds van “De Vereenigde Glasfabrieken”.  DNB was van mening dat een belegging van 13% van haar vermogen in goud onverantwoord was en het pensioenfonds werd gedwongen dit terug te brengen naar 3%. Afgelopen vrijdag 16 maar 2012 heeft de rechter uitspraak gedaan en DNB in het ongelijk gesteld. De goudmarkt heeft DNB ook in het ongelijk gesteld want in één jaar tijd is de goudprijs verder gestegen met 25 procent.

DNB gebruikte zoals zoveel andere anti-goud lobbyisten een erg selectieve berekeningsmethode om aan te tonen dat de belegging in fysiek goud door niet conform het  “prudent person” (goed huisvaarder) principe was. In 1980 bereikte de goudprijs een piek en daalde toen met 33%. Op zich had DNB daar gelijk in echter zij vergat het rendement van goud over de afgelopen 12 jaar en de honderden jaren van voor 1980 mee te nemen. Alleen de afgelopen 12 jaar heeft de goudprijs een zeer geleidelijk continue stijging laten zien en over een periode van honderden jaren is fysiek goud het enige spaarmiddel gebleken dat waarde vast is gebleken en alle devaluaties van valuta en faillissementen van (staats)obligaties. De rechtbank oordeelde dan ook dat DNB fout zat. DNB kan nu een schadeclaim tegemoet zien welke minimaal 10 tot 11 miljoen euro zal bedragen.

Niet alleen de rechtbank stelt DNB in het ongelijk. Sinds verleden jaar is ook de goudprijs verder gestegen met 25 procent. Als dit rendement wordt vergeleken met de door DNB als zeer veilig beoordeelde staatsobligaties  zoals die van Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat DNB een verlengstuk is van de ECB en de Europese politici die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun eigen papieren euro. Of meer pensioenfondsen nu zullen besluiten om het aandeel goud in hun beleggingsportefeuille te verhogen moet worden afgewacht. Het zou ons niet verbazen als de ECB en DNB wettelijk zullen gaan vastleggen dat pensioenfondsen uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties mogen beleggen. Goud is namelijk de aartsvijand van ieder papieren geldsysteem.

Europese Bankiers

Lees hier meer over op NOS en IEXprofs.

Euro, Goudmarkt , ,

Griekse schuldpapier afboeking geeft impuls aan goudprijs. Begin of einde van de goudbubbel?

11. maart 2012 door Goud Expert

De ‘vrijwillige’ overeenkomst van de 70% afboeking van de Griekse schulden die donderdag 8 maart 2012 is gesloten heeft de goudprijs direct laten stijgen met $40 tot boven het niveau van $ 1.700 / oz. Veel bezitters van Griekse schulden die een verzekering op hun schuldenportefeuille en het faillissement van Griekenland hadden afgesloten (de zogenaamde Credit Default Swaps) werden geconfronteerd met de situatie dat de voorwaarden van hun verzekering eenzijdig werden aangepast door de verzekeringsmaatschappijen (de banken die de CDS producten hebben verkocht). Veel kopers van staatschulden zullen zich in de toekomst twee keer bedenken voordat ze opnieuw investeren in staatsschulden. Uiteindelijk is het slechts papier waarvan de contractuele voorwaarden willekeurig eenzijdig kunnen worden aangepast. Een investering in fysiek goud is dan opeens veel aantrekkelijker geworden en een echte verzekering tegen verlies van vermogen.

Na iedere stijging van de prijs van goud komen de verhalen over de goudbubbel weer uitgebreid in de media. Jeff Clarke van Casey Research heeft een vergelijking gemaakt van spaarders in dollars en spaarders in goud over de laatste 12 jaar. De goudspaarders hebben een positief rendement op hun koopkracht gemaakt van 350% de dollarspaarders een negatief rendement van 25% op hun koopkracht. Wanneer iemand u verteld dat goud geen rendement oplevert, toon hem of haar dan de onderstaande grafiek.

Waarde van goud en papier vergeleken 2000 tot 2012

Voor het komende decennium zal één ding zeker zijn dat om het financiële systeem in stand te houden er zeer grote hoeveelheden papieren geld zullen worden bij gemaakt. Het is daarom niet onverstandig dat iedereen een klein deel (circa 10%) aanhoud in fysieke edelmetalen. Onder het grote publiek is dit thema echter in het geheel nog niet aanwezig. Goud komt eerder ter sprake n.a.v. de vele advertenties van goudkopers die oud goud en sieraden inkopen tegen relatief lage goudprijzen. Slechts een zeer kleine groep koopt daadwerkelijk goud. We staan dus eerder aan het begin van een goudbubbel dan aan het eind.

Lees hier meer over op: zerohedge en casey research

Economie, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Hoge olie en goud prijzen indicatie van het ontspoorde monetair beleid

26. februari 2012 door Goud Expert

De recent sterk gestegen olie en goudprijzen zijn een eerste indicatie van het ontspoorde monetaire beleid van het onbeperkt creëren van extra liquiditeit door centrale banken wereldwijd. Dit nieuw gecreëerde geld dat tegen vrijwel 0% van centrale banken geleend kan worden, zoekt een middel om rendement te maken. Aangezien (staats)obligaties vrijwel 0 procent rendement opleveren en na inflatie zelfs een negatief rendement, zijn grondstoffen een van de producten die door investeerders worden gekocht om zich te beschermen tegen verlies van vermogen. Politici schreeuwen moord en brand dat de hoge olieprijs de schuld is van speculanten. Men vergeet echter te vermelden dat door hun onverantwoorde monetaire beleid dat is gebaseerd op schulden, zij zelf de speculanten de middelen geven om de prijs van olie en goud te laten stijgen. Het unieke aan de huidige financiële crisis is dat het geen geïsoleerde crisis is in één bepaald deel van de wereld zoals Argentinië, Mexico of het Verre Oosten.  De huidige financiële crisis vindt gelijktijdig plaats in Europe, de VS en Japan. Dit geeft het begin aan van de eindigheid van het onbeperkt financieren van overheidstekorten met schulden.

De olieprijs steeg op 24/02/2012 tot bijna $ 110/barrel. De goudprijs steeg deze week tot $ 1773 per troy ounce (plus $ 44.80 / 2,59%) ten opzichte van een week geleden. De goudprijs in euro’s handhaaft zich boven het belangrijke € 1300 per troy ounce niveau en sloot op € 1318. De goudprijs bevindt zich nog steeds in een sterke opgaande markt waarbij tijdelijke dalingen van de goudkoers een gezond signaal is.

Goudprijs grafiek dollar van februari 2010 tot februari 2012

goudprijs grafiek februari 2012 in dollars

Goudprijs grafiek euro van februari 2010 tot februari 2012

goudprijs grafiek februari 2012 in euros

Economie, Goudmarkt , , ,

Goud in 1980 versus goud in 2012. Overeenkomsten of verschillen?

19. februari 2012 door Goud Expert

De laatste periode van explosieve zeer snelle stijging van de goudprijs vond plaatst in 1980. Alhoewel dit niet de snelste en grootste stijging was in de geschiedenis van de goudprijs, wordt 1980 wel vaak als referentie aangehaald door goud-critici dat de huidige periode te vergelijken is met 1980 en dat daarom het onvermijdelijk is dat de goudprijs op korte termijn zal instorten. In de onderstaande video worden deze argumenten naast elkaar gezet.

De conclusie: 1980 en 2012 met elkaar vergelijken is onzin. De financiële situatie in 1980 was totaal anders dan in 2012. De rente van de centrale banken in 1980 bedroeg circa 10% en nu 0%. De houdbaarheid van de schuldpositie van de westerse economieën was totaal anders en sinds 1980 is er gedurende een periode van 30 jaar onbeperkt papieren geld en schulden gecreëerd. Deze schuldpositie is nu onhoudbaar geworden en kan uitsluitend worden opgelost door het devalueren van de valuta (door het onbeperkt drukken van nieuwe dollars, euro’s en yens via allerlei quantitative easing programma’s van centrale banken) of het afboeken van schulden (denk aan Griekenland).  Griekenland is echter niet het enige maar het eerste probleem geval. Veel landen zitten in precies dezelfde situatie. Voor normale spaarders is de conclusie eenvoudig. De koopkracht van papieren valuta zal zeer sterk dalen en het is nu het moment om naar alternatieve harde valuta te wisselen. Goud is traditioneel de meest harde valuta en kan 100% in fysieke vorm worden aangehouden.

Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

160 ton goud terug op Venezolaanse bodem

31. januari 2012 door Goud Expert

Eind 2011 kondigde de centrale bank van Venezuela aan dat zij van plan was om het merendeel van haar fysieke goudreserves, die traditioneel buiten het land zelf werden opgeslagen, terug te halen naar Venezuela. Venezuela heeft namelijk meer vertrouwen in de directe toegang tot haar eigen fysieke goud op haar eigen grondgebied dan in de opslag bij grote banken in de Verenigde Staten en London. Vandaag melde Venezuela dat zij 160 ton goud heeft teruggebracht op eigen grondgebied. 51 ton goud blijft in het buitenland voor het doen van financiële transacties. De goudprijs steeg vandaag naar een nieuw hoogste niveau voor 2012 van $ 1.736 en € 1326.

Ook Nederland heeft het grootste deel van haar goudreserves opgeslagen in het buitenland. In New York ligt het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. Recent zijn er stemmen opgegaan dat ook Nederland er goed aan doet om dit goud op eigen grondgebied op te slaan. Klaas Knot de president van de Nederlandsche Bank heeft dit voorstel echter direct verworpen. Fysiek goud kan alleen maar zijn functie vervullen wanneer u er direct fysiek toegang tot hebt. Dit geldt zowel voor kleine particuliere beleggers als voor de grote goudvoorraden van centrale banken. Wanneer u fysiek goud niet in eigen bezit heeft bent u afhankelijk van een derde partij die zijn papieren contract met u moet nakomen. In een situatie van faillissement of grote financiële, politieke of militaire onrust zijn papieren contracten weinig tot niets waard.

Lees hier meer over op bloomberg en zerohedge

Goudmarkt , ,