Goud verkopen IMF in september sterk gestegen

31. oktober 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft gerapporteerd dat het in de periode september 2010 in totaal 1,04 miljoen troy ounces (32,3 ton) goud heeft verkocht. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de maand augustus 2010.

De verkoop van dit goud is onderdeel van het door het IMF aangekondigde verkoop programma in 2009 van in totaal 403,3 ton goud. De centrale bank van Bangladesh heeft in augustus 2010 320.000 troy ounces goud gekocht en is daarmee tot nu toe de grootste individuele koper die is bekend gemaakt.

Ondanks deze verkoop van het IMF is de goudprijs in de periode september 2010 tot en met oktober 2010 sterk gestegen. In haar oorspronkelijke verklaring tijdens de aankondiging van de geplande goudverkopen gaf het IMF als reden van de vooraankondiging dat zij hiermee de goudmarkt niet wilde verstoren. Blijkbaar bedoelde het IMF dat ze de goudprijs niet wilde laten dalen door haar acties. Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden. De centrale banken zijn netto goud kopers geworden in plaats van netto goud verkopers de afgelopen 30 jaar. Dit signaal en het afnemende vertrouwen onder beleggers in het financiële systeem zorgen voor een onverminderd grote vraag naar goud en de steeds stijgende goudprijzen.

lees meer hierover op reuters.

 

Goudmarkt , , ,

Goudmarkt.nl ondersteunt het advies van de AFM over beleggen in goud

26. oktober 2010 door Goud Expert

In de nieuwsbrief van oktober 2010 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderwerp opgenomen over het beleggen in goud. In dit artikel gaan wij nader in op de adviezen die de AFM heeft gegeven.

Het volledige bericht van de AFM over het beleggen in goud kunt u hier lezen: http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/nieuws/2010/goudkoorts.aspx

Een aantal commentatoren vroegen zich af waarom de AFM zich moet bemoeien met de beleggingsbeslissingen van beleggers. Is de volgende stap het verbieden van specifieke aandelen?  Deze commentatoren hebben blijkbaar het echte bericht van de AFM niet of niet goed gelezen.  De AFM waarschuwt in haar bericht namelijk voor de risico’s van verschillende goudproducten. Naast fysiek goud in eigen bezit zijn er namelijk een groot aantal financiële instellingen die beleggingsproducten bieden die op een of andere manier zijn gekoppeld aan goud, zilver of platina. De AFM waarschuwt terecht voor de risico’s van dit soort producten. Deze producten zijn een papieren contract dat de belegger met de financiële instelling aangaat en de belegger is dus afhankelijk van de financiële instelling of die zijn contractuele verplichting nakomt. Voorbeelden hiervan zijn ETF’s (Exchange Traded Funds), beleggingsfondsen in edelmetaal, edelmetaal trackers, edelmetaal opties en futures.

Met een papieren edelmetaal product probeert men dezelfde zekerheid te creëren als van het fysieke edelmetaal in eigen bezit. Dit laatste is met een papieren contract nimmer mogelijk. Fysiek edelmetaal in eigen bezit kan enkele risico’s afdekken die papieren contracten nooit kunnen realiseren. Enerzijds is de hoeveelheid fysiek edelmetaal beperkt en de hoeveelheid papier is oneindig, anderzijds bent u met fysiek edelmetaal niet afhankelijk van een derde partij die zijn contract moet nakomen. In tijden van grotere financiële onzekerheid wil een belegger zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van derden.

Ook fysiek edelmetaal heeft een risicoprofiel net zoals de papieren edelmetaal producten. Het is terecht dat de AFM consumenten wijst op de verschillende risicoprofielen en het is verstandig om hierover een eigen mening te vormen.

Goudmarkt , ,

Koop goud zolang het nog kan

9. oktober 2010 door Goud Expert

Is de snel stijgende goudprijs en zilverprijs de afgelopen maanden een signaal van stabiliteit van het financiële systeem? Wanneer de volgende fase van de financiële crisis toeslaat, is het te verwachten dat het dan vrijwel onmogelijk is om fysiek goud te kopen. Ook al is de goudprijs dan veel hoger dan de $ 1350 / € 960 vandaag, het zal dan erg moeilijk zijn fysiek goud te kopen tegen welke prijs dan ook. Ongetwijfeld kunt u dan wel papieren goud kopen (door allerlei financiële producten zoals ETF’s, goud trackers, goud futures of goud opties), maar dat is geen substituut voor fysiek goud. Met de snel dalende dollar en toenemende economische spanningen ten gevolge van het niet oplossen van de schuldenproblematiek bij overheden en banken is dit een scenario om rekening mee te houden.

Op dit moment bezit 95% van de investeerders en spaarders nog geen fysiek goud in zijn of haar portefeuille. Wanneer het grote publiek massaal fysiek goud wil aanschaffen dan is het antwoord op de vraag of het dan nog mogelijk is om fysiek goud te kopen: NEE

De onderstaande grafiek laat de het wereldwijde aanbod van de goudmarkt zien.

De laatste tien jaar is de productie door goudmijnen met 6% gedaald. De hoeveelheid sloopgoud (oude juwelen die worden omgesmolten) is in die periode bijna verdubbeld. In totaal is echter het aanbod in de laatste 10 jaar met slechts 8% gestegen terwijl de vraag sterker is gestegen. Een derde bron van fysiek goud de afgelopen 20 jaar waren de verkopen van de goudreserves door de centrale banken.  De centrale banken zijn echter in 2009 netto kopers van goud geworden en niet langer netto verkopers van goud.

Wanneer we het perspectief omdraaien en een analyse maken van de te verwachte vraag naar goud in de toekomst dan is te verwachten dat deze vraag zal toenemen en niet zal verminderen. Een manier om dit in te schatten, is om te kijken naar de hoeveelheid belegd vermogen in goud ten opzichte van het totale belegd vermogen. Dit percentage is weergegeven in de onderstaande grafiek.

In de vorige sterke ‘goud bull market’ tussen 1970 en 1980 was het percentage goudbeleggingen 2,7%. Op dit  moment is dat percentage nog slechts 0.57%. Vanuit dit perspectief dient de vraag dus met 385% te stijgen om op het niveau van 1980 uit te komen. Ook de relatieve aankopen van gouden munten zijn nog steeds laag ten opzichte van 1980.

Op basis van de bovenstaande analyse is dus te verwachten dat de vraag naar goud veel sneller zal stijgen dan het beschikbare aanbod. In combinatie met een stijgende prijs, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om fysiek goud te kopen. Op dit moment zien we al enkele signalen dat de markt voor fysiek goud onder druk staat. Enkele recente voorbeelden:

  • De Zuid Afrikaanse Rand Refinery schat de verkopen van Krugerrands in 2010 op 1 miljoen stuks. Dit lijkt wellicht veel maar in de periode 1974 tot 1984 lag het gemiddelde op 2,6 miljoen Krugerrands per jaar en toen was de wereldbevolking 35% lager dan op dit moment.
  • De U.S. Mint heeft problemen om aan de vraag te voldoen en kondigt regelmatig aan dat de levering van bepaalde producten niet meer mogelijk is of dat de productie is gestopt voor dit jaar. Een bijkomende factor is dat de productie van de U.S. Mint alleen maar mag plaatsvinden met in de Verenigde Staten gedolven goud en zilver.
  • In China is de goudproductie in 2010 met 5% gestegen maar de vraag naar fysiek goud is met 30% gestegen.
  • Tijdens de Griekse schuldencrisis in april/mei 2010 zijn door de Oostenrijkse Munt 250.000 troy ounces aan gouden munten verkocht. In diezelfde periode heeft Pro-Aurum een van de grootste verkopers van goud in Europa tijdelijk de verkoop gestopt ten gevolge van leveringsproblemen. Griekenland is een relatief klein land, wanneer er een vergelijkbare crisis in een grote land ontstaat zullen de spanningen op de goudmarkt en in de goudhandel vele malen groter zijn.

 

Wanneer u fysiek goud wilt aanschaffen dan is dat op dit moment nog mogelijk. In de toekomst zal dit steeds moeilijker worden.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs bereikt nieuw record in dollars

16. september 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft vandaag een nieuw record van $ 1.275,-  per troy ounce neergezet. De prijs van goud in euro’s nadert opnieuw de duizend euro per troy ounce. De stijging van de goudprijs en zilverprijs is opmerkelijk omdat de laatste weken zowel de beurskoersen als de prijzen van de edelmetalen stijgen. Vaak is er een tegengestelde trend te zien.

Goudprijs grafiek september 2009 tot medio september 2010

De goudprijs heeft de traditioneel zwakkere zomermaanden definitief achter zich gelaten. Na de laatste top van $ 1.260 eind juni 2010 is de goudprijs gedaald tot $ 1.170 eind juli 2010 om vervolgens continue te stijgen tot de nieuwe recordprijs. Zowel de technische indicatoren als de fundamentele waarden zijn onverminderd positief voor de edelmetalen. De vraag naar goud is onverminderd hoog onder particulieren en centrale banken. Recent heeft de centrale bank van Bangladesh zijn goud reserves verhoogd en ook Rusland blijft maand op maand zijn goudreserves verhogen.  Consumenten wereldwijd kopen massaal goud. Tevens zien we de eerste tekenen van de verhoging van een groot aantal basisgrondstoffen zoals graan, katoen en olie. Deskundigen geven hier verschillende externe oorzaken voor aan zoals mislukte oogsten. De belangrijkste oorzaak van monetaire inflatie wordt echter te vaak over het hoofd gezien. De grote hoeveelheden extra geld die door de centrale banken de afgelopen jaren is gecreëerd zal onvermijdelijk zijn weg in de economie vinden en een grote en brede inflatie tot gevolg hebben.

Goudmarkt , ,

Centrale bank van Bangladesh koopt 10 ton goud van het IMF

13. september 2010 door Goud Expert

De centrale bank van Bangladesh heeft op 7 september 2010 10 ton goud (321.000 ounces) van het International Monetair Fund (IMF) gekocht. Deze verkoop door het IMF is onderdeel van het verkoopprogramma van 403,3 ton goud waarvoor het IMF in september 2009 toestemming heeft gekregen.

In november 2009 verkocht het IMF 212 ton goud aan de centrale bank van India en Mauritius. Hiernaast heeft het IMF tot en met July 2010 88.3 ton goud verkocht op de open markt. Samen met de 10 ton goud voor Bangladesh komt het totaal tot nu toe op 310,3 ton goud van de beschikbare 403,3 ton.

De reden voor Bangladesh om verder te diversifiëren in haar reserves (lees: het verminderen van dollar en euro reserves) is de onzekerheid over de status van de dollar en de euro. De opkomende economische macht van de oosterse landen biedt deze landen de mogelijkheid om hun reserves van fysiek goud te verhogen.  Het kopen van goud door de centrale banken is positief voor de ontwikkeling van de goudprijs en biedt een extra ondersteuning. Het is niet te verwachten dat de centrale banken van de opkomende  economieën die nu hun goudreserves verhogen op korte en middellange termijn dit beleid zullen wijzigen.

Het nieuws van deze goudverkoop door het IMF had weinig invloed op de actuele goudkoers op 7 september. De goudprijs sloot vrijwel onveranderd op $ 1.245,90.

Meer hierover op reuters.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goud verkopen verbeteren tijdens 2010 Indiaas festival seizoen

24. augustus 2010 door Goud Expert

India is traditioneel het land waar de bevolking dat de meeste goudaankopen doet, voornamelijk in de vorm van juwelen. Voor Indiërs is het kopen van goud een combinatie van traditie, religie en investering in fysieke zaken. Het Indiase religieuze festival seizoen dat begint in augustus en eindigt in november is de periode waarin het meeste goud wordt aangekocht. Goud handelaren in India verwachten dat de vraag naar goud voor het 2010 seizoen aanzienlijk hoger zal zijn dan in 2009, ondanks de gestegen goudprijzen.

In 2009 werd er in India totaal voor 405,8 ton goud geïmporteerd voor juwelen. Dit was een daling ten opzichte van 2008 (met een goud import van 501,6 ton) van 19%. Handelaren verwachten dat er dit jaar aanzienlijk meer goud zal worden geïmporteerd dan in 2009 maar niet zoveel als in de topjaren waar er meer dan 600 ton per jaar werd geïmporteerd. In 2009 hebben ook veel Indiërs bestaand oud goud en sloopgoud verkocht om hiervoor nieuwe juwelen aan te schaffen. Deze trend is in 2010 veel minder, het aanbod van tweedehands goud is laag.

Ondanks de aanzienlijk hogere prijzen dan in 2009 is het bezitten van fysiek goud onverminderd populair in India. Nu men zich realiseert dat het niet te verwachten is dat de goudkoers op korte termijn sterk zal dalen, besluit men opnieuw spaargeld om te zetten in fysiek goud.

Lees hier meer over op Kitco.

Goudmarkt , ,

Goudprijs weer terug naar 950 euro

17. augustus 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft de afgelopen dagen een bodem neergezet op het EUR 900 niveau en is nu gestegen tot EUR 951. Het lijkt erop dat de traditioneel zwakkere zomermaanden die altijd een goed koopmoment voor goud bieden ten einde lopen. Een combinatie van een sterkere goudprijs en een zwakkere dollar heeft de goudkoers in euro’s de laatst dagen sterk laten stijgen.

Goudprijs grafiek maart 2010 tot en met medio augustus 2010

Deze grafiek laat zien dat de goudprijs op dit moment het 50-daags gemiddelde heeft bereikt. Een verder stijging van de goudprijs en het overtuigend doorbreken van dit 50-daags gemiddelde kan een duidelijk signaal zijn dat de goudprijs verder kan stijgen en opnieuw een nieuw record in euro’s kan neerzetten.

Goudprijs grafiek augustus 2008 tot en met augustus 2010

De lange termijn grafiek laat nog steeds een duidelijke opgaande trend zien. Ten opzichte van augustus 2009 toen de goudkoers op circa EUR 650 stond, is de goudprijs in augustus 2010 met 46% gestegen.  De fundamentele redenen om in fysiek goud te investeren zijn nog steeds onverminderd aanwezig. Zeer hoge schulden posities bij particulieren, bedrijven en overheden, een onduidelijke economische situatie, een dalend vertrouwen in overheden en centrale banken, een sterk toenemende vraag naar goud wereldwijd en een dalende goudmijnproductie. Al deze factoren kunnen de goudkoers de komende maanden opnieuw opstuwen.  Goudbeleggers dienen echter rekening te houden met de mogelijkheid van dalende koersen van goud en zilver in het geval er opnieuw een wereldwijde aandelen crisis ontstaat.  Net zoals in voorgaande sterke dalingen van de aandelenbeurzen, zal de koers van de edelmetalen en de goudmijn aandelen in eerste instantie sterk meedalen omdat beleggers op deze manier snel liquiditeit kunnen genereren. Deze daling zal dan echter van korte duur zijn omdat goud en zilver na de initiële schok als eerste worden aangekocht als veilige haven tijdens een crisis.

Aandelenbeurzen, Euro, Goudmarkt , ,

Goud is terug als geld! B.I.S. heeft goud swaps met Europese Banken

11. juli 2010 door Goud Expert

De Bank of International Settlements (B.I.S.), ook wel de centrale bank van de centrale banken genoemd, heeft in een voetnoot in haar jaarrapport over 2010 bekend gemaakt dat het in totaal voor 346 ton goud aan swap-overeenkomsten heeft met Europese commerciële banken. Deze bekendmaking is opnieuw een bewijs dat goud geld is voor internationale transacties en roept tegelijkertijd een groot aantal vraagtekens op.

Swaps zijn financiële instrumenten die door centrale banken worden gebruikt waarbij de ene centrale bank een hoeveelheid reserves (internationale valuta of goud) omruilt tegen een andere internationale valuta of goud. Deze overeenkomst wordt weer teruggedraaid op een vooraf afgesproken tijdstip en een vooraf overeengekomen prijs.

Een groot vraagteken is het feit dat de swaps zijn gedaan met commerciële Europese banken. Dit is zeer ongebruikelijk. Van centrale banken is bekend dat ze nog steeds grote hoeveelheden reserves in goud aanhouden maar er is geen enkele commerciële bank of groep van banken bekend die beschikt over zo’n grote goudvoorraad als eigen reserve.

De B.I.S. transactie lijkt op een meerpartijen transactie. Eén of meerdere centrale banken hebben een swap-overeenkomst afgesloten met één of meerdere commerciële banken. De 346 ton goud is circa 14 miljard dollar waard. Dit is een klein bedrag in het internationale handelsverkeer maar een relatieve grote hoeveelheid fysiek goud  in vergelijk met de 2.200 ton goud die jaarlijks door goudmijnen wordt geproduceerd. Diverse analisten vermoeden dan ook dat de achtergrond van deze transactie de ondersteuning van de goud-bullion banken is die steeds meer in problemen komen door de stijgende goudkoersen en de zeer grote vraag naar fysiek goud waaraan steeds moeilijke kan worden voldaan. Dit komt ook overeen met de doelstellingen van de B.I.S. zoals verwoord in een toesprak van William S. White een van de topbestuurders van de B.I.S. in 2005.

The provision of international credits and joint efforts to influence asset prices (especially gold and foreign exchange) in circumstances where this might be thought useful.

De situatie op de goudmarkt begint erg te lijken op de situatie in 1968 tijdens het einde van de London Gold Pool. Ook hier probeerden centrale banken op alle mogelijke manieren de stijging van de goudprijs tegen te houden. Uiteindelijk eindigde dit in het volledig loskoppelen van de dollar van goud en het eenzijdig beëindigen van het Bretton Woods akkoord door Richard Nixon in 1971.

Een andere mogelijke verklaring van de gold-swap transacties kan zijn dat één of meerdere centrale Europese banken onvoldoende kredietwaardigheid hebben en genoodzaakt zijn hun goudreserves in te zetten om de beschikking te krijgen over vreemde valuta reserves. Portugal beschikt over 380 ton goud, Spanje 280 ton goud en Griekenland 112 ton goud. Als dit waar blijkt te zijn dan is de kredietwaardigheid van diverse landen niet meer genoeg om internationale transacties te doen en eist de tegenpartij betaling in de ultieme vorm van geld: goud. In plaats van een directe transactie te doen met de tegenpartij, kozen de centrale banken ervoor dit via diverse commerciële banken als tussenpersoon te doen ondersteund door de B.I.S.

Economie, Goudmarkt , ,

Goudprijs daalt met 60 euro per troy ounce onder de 1000 euro

1. juli 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag gedaald met bijna € 60 tot € 956,84 per troy ounce de daling in dollars was $ 43,80 tot $ 1198,60. Sinds lange tijd sluit de goudprijs onder de 1000 euro en onder de 1.200 dollar. Een combinatie van slechte economische berichten uit de Verenigde Staten en China gaf aanleiding tot een massale verkoop van aandelen en grondstoffen. Zoals al vaker aangegeven in onze analyses gaan de edelmetalen en de aandelen van goud- en zilvermijnen ook mee in deze algehele daling.

Goud prijs grafiek in euro's per 1 juli 2010

Goud prijs grafiek in dollars per i juli 2010

Aangezien de goudmarkt de meest liquide markt in de wereld is, is dit voor veel beleggers en beleggingsfondsen een manier om liquiditeit vrij te maken die men nodig heeft om de verliezen op andere posities af te dekken. Vaak ziet men een patroon dat de goud en zilver eveneens snel dalen om dan vervolgens versneld weer terug te keren tot de oude niveaus omdat er veel grote en kleine beleggers wachten op de dips om in te kunnen stappen. Ditzelfde patroon zagen we ook eind 2008 na de grote crisis ten gevolge van het omvallen van Lehmann Brothers.

Wanneer we het technische plaatje bekijken van goud in euro’s en in dollars dan zien we dat voor beide het 50 daags gemiddelde naar beneden is doorbroken. De goudkoers bevindt zich echter nog steeds boven het 200 daags gemiddelde. De RSI indicator is in beide grafieken sterk gedaald wat een oversold conditie aanduid. Aangezien de fundamentele waarden voor fysiek goud en zilver niet zijn gewijzigd en de zomermaanden traditioneel een relatief lagere goudkoers laten zien, is onze verwachting dat de goudprijs nog wat verder kan dalen om daarna vanaf september weer te stijgen. Het is echter ook mogelijk dat de paniek rond de internationale schuldencrisis opnieuw grote vormen aanneemt waardoor een massale vlucht in harde valuta waaronder goud (de ultieme valuta) de prijs weer snel zal laten stijgen.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Goud is geld en geeft rente in Vietnam

20. juni 2010 door Goud Expert

Tegenstanders van het beleggen in goud gebruiken vaak het argument dat goud geen geld is maar een grondstof en goud levert geen rente op zoals andere valuta. In Vietnam is de situatie op dit moment in 2010 echter geheel anders. In Vietnam is goud geld en wordt ook als zodanig in het dagelijkse ruilverkeer gebruikt en banken betalen rente in grammen goud uit aan goudbezitters die hun goud bij de bank deponeren.

Vietnam is een van de sterkst opkomende economieën en de Vietnamezen hebben een lange historie in het gebruik van goud als geld en belangrijkste spaarvorm. In 2009 was het gemiddelde bedrag per dag dat in goud werd verhandeld 1-1,5 miljard dollar. In vergelijk werd slechts 200 miljoen dollar per dag in vreemde valuta verhandeld.

Huizen worden vaak geprijsd in goud, juweliers kopen en verkopen goud en juwelen alleen op basis van gewicht. Tijdens het Vietnamese Nieuwjaar (het Tet feest) is door de officiële staats juwelier 30.000 taels (1.120 kilo) goud op de markt gebracht om aan de vraag te kunnen voldoen. Veel Vietnamese banken bieden een rente van 4,5% in gewicht op goud dat bij de bank is gedeponeerd. Ter vergelijk: op een normale dollarrekening krijgt men slecht 1,5% rente.

Goud is in Vietnam een parallelle valuta volgens Scott Robertson (senior economist bij Dragon Capital in Ho Chi Minh Stad). Het wordt gebruikt om kapitaal te sparen, mensen voeren transacties uit in goud, en het levert rente op. Er zijn geen cijfers bekend van de hoeveelheid goud in omloop onder de bevolking. Scott Robertson schat dat de totale hoeveelheid buiten het banksysteem circa 30 miljard dollar is. Dit is ongeveer 1/3 van het bruto binnenlands product (BBP) en meer dan 3x zoveel als het aantal dollars dat in circulatie is.

Economie, Goudmarkt ,