Goudprijs nadert 1.500 dollar, zilverprijs boven de 40 dollar

10. april 2011 door Goud Expert

De edelmetaal prijzen zijn de afgelopen week opnieuw gestegen tot nieuwe recordniveaus. De goudprijs steeg tot $ 1.475,- en € 1.017,94. De zilverprijs steeg voor het eerst sinds 30 jaar boven de 40 dollar en sloopt op $ 40,93 en € 28,25. Opvallend is dat de koers van de dollar blijft dalen. De dollarindex (een index die de waarde van de dollar t.o.v. de belangrijkste valuta weergeeft) is voor het eerst sinds jaren gedaald onder het belangrijke niveau van 75. 1 euro kost nu 1,4490 dollar.

Goudprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Goud prijs april 2011

Zilverprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Zilver prijs april 2011

Door de sterk gestegen euro profiteren edelmetaalbeleggers in de eurozone minder van de sterk stijgende goudprijzen en zilverprijzen. Onze verwachting is echter dat door de nieuwe problemen in de eurozone in Portugal en de speculaties of grotere problemen dan verwacht in Spanje deze trend kan omkeren. Ook de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk wordt steeds slechter ondanks de bezuinigingsmaatregelingen van de overheid. De renteverhoging van de ECB op donderdag 7 april zal de oplopende inflatie niet kunnen stoppen. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is het losse monetaire beleid van de FED en de ECB heeft daar geen controle over. Een groot deel van de inflatie wordt veroorzaakt buiten de eurozone en geïmporteerd.

Zowel de goudprijs en met name de zilverprijs zijn de afgelopen periode sterk gestegen.  Geen enkele bull-markt stijgt ononderbroken en de zomermaanden zijn traditioneel de zwakkere maanden voor de edelmetaalprijzen. Dit kan voor beleggers opnieuw een goed instapmoment zijn omdat de fundamentele oorzaken van de stijgende edelmetaalprijzen en de grondstofprijzen in het algemeen, onverminderd van kracht blijven.

Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs naar recordniveau door acties centrale banken en politieke onrust

26. maart 2011 door Goud Expert

Na de aardbeving in Japan daalde de goudprijs in eerste instantie. Dit was het gevolg dat veel investeerders snel liquiditeit nodig hadden om andere marge verplichtingen af te dekken t.g.v. de sterk dalende Japanse en internationale beurzen. Goud is traditioneel de meest liquide valuta en werd daarom verkocht. Een zelfde beweging hebben we eerder gezien. Als de beurzen zeer snel dalen dan dalen ook de koersen van de meeste grondstoffen. Deze dalingen duren in het algemeen slechts kort.

Nu beleggers de balans hebben opgemaakt en de situatie overzien, is de verdere stijging van de goudprijs ingezet. Na de aardbeving in Japan was de eerste reactie van de centrale bank van Japan het creëren van massale liquiditeit aan yens door een stimuleringspakket van enkele honderden miljarden dollars. Dit laat opnieuw zien dat centrale slechts een instrument hebben: het creëren van nieuw geld uit het niets. In goede tijden is dit de enige activiteit van een centrale bank en in slechte tijden wordt deze enige activiteit met extra veel enthousiasme op uitgebreidere schaal uitgevoerd. Er is keer op keer aangetoond dat het stimuleren van de economie door er extra geld in te pompen niet werkt. Het vergroot en verlengt de crises alleen maar. Middelen worden ingezet voor economisch verliesgevende projecten en de samenleving als geheel wordt er armer door, het creëert inflatie en de prijzen van voedsel, energie en alle andere grondstoffen zullen stijgen.

De zich verder uitbreidende politieke onrust in de Arabische landen in Noord Afrika en het Midden Oosten geven aanleiding tot extra onzekerheid op de internationale beurzen. De prijs van olie blijft hoog door de onzekere vraag en aanbod situatie. Een stijgende olieprijs is in het algemeen positief voor de prijs van goud, zilver en andere edelmetalen.

Goudprijs maart 2010 - maart 2011

Goudprijs record maart 2011

Zilverprijs maart 2010 - maart 2011

Zilverprijs record maart 2011

Deze week is de goudprijs opnieuw gestegen in alle belangrijke valuta. In dollars bedroeg de stijging 2% tot $ 1.430,20. In euro’s steeg de goudprijs met 1% naar € 1.014,97. De zilverprijs steeg deze week opnieuw sneller dan goud. In dollars steeg de zilverprijs 8% naar $ 37,32. In euro’s steeg de zilverprijs met 7,5% naar € 26,49.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs herstelt zich van daling in januari

13. februari 2011 door Goud Expert

Op 27 januari 2011 werd de daling van de goudprijs beëindigd op een prijs van $1.314,90. Een daling van 7% vanaf het record in november 2010. In euro’s werd eveneens op 27 januari het laagste punt genoteerd van €958,38. Inmiddels is de goudprijs weer gestegen tot boven de $1.355 en €1.000. De grote groep anti-goud analisten was er in januari direct bij om te verkondigen dat dit het einde was van de opgaande prijs in goud (en zilver) en dat het nu weer tijd was om ‘normaal’ in allerlei papieren producten te investeren. Alhoewel een markt alleen maar kan bestaan doordat men tegengestelde conclusies trekt uit dezelfde gegevens, zijn wij het op alle punten oneens met de anti-goud analisten.

Grafiek goudprijs in dollars (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in dollars

Grafiek goudprijs in euros (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in euros

Het meest gebruikte argument van de anti-goud analisten dat de goudprijs niet verder meer zal stijgen is het feit dat er geen ruimte meer is voor verdere vraag naar goud door investeerders en voor de fabricage van juwelen. De feiten wijzen echter op het tegendeel. De twee landen met de grootste goudconsumptie ter wereld: India en China geven aan dat ze in de komende jaren hun goudconsumptie aanzienlijk zullen verhogen. China heeft gedurende de eerste 10 maanden van 2010 haar goud importen met een factor 5 verhoogd en met name de vraag onder kleine beleggers stijgt spectaculair. Ook de goud verkopen in India zijn in 2010 met 73% gestegen ondanks de gestegen prijzen. Zie ook ons artikel: Goud verkopen in India en China blijven hoog ondanks gestegen goudprijs. en dit artikel op bloomberg: "Gold Imports by China Soar".

Wij zijn van mening dat de vraag naar goud de komende jaren verder zal stijgen vooral in Azië ondanks het trage herstel van de economie. Deze vraag wordt verder gevoed door toenemende onzekerheden op het gebied van de schuldenposities van landen. In 2010 was de vraag naar goud door investeerders voor het eerst hoger dan de vraag naar goud voor juwelen aldus de GFMS.

De groeiende vraag naar grondstoffen in het algemeen zal ook de prijs van goud en zilver verder laten stijgen. Dagelijks lezen we berichten over de sterk gestegen voedsel en grondstoffen prijzen zoals: olie, graan, katoen, koper, rijst.  Alhoewel goud geen traditionele grondstof is die daadwerkelijk wordt verbruikt en geconsumeerd, zal zowel goud als zilver profiteren van de stijging van de grondstoffen prijzen. De stijging van de grondstoffen prijzen moet ook worden gezien in de toenemende hoeveelheid geld dat uit het niets gecreëerd wordt om hiermee de overheidstekorten te dekken. Deze geld creatie is een van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de gestegen prijzen. Niet zozeer de prijzen gaan omhoog maar de waarde van het geld daalt zoals ook de onderstaande grafiek laat zien.

Koersontwikkeling goud 2001 tot 2011 t.o.v. belangrijkste valuta

Goudprijs ontwikkeling 2001 tot 2011 in diverse valuta

De koerstontwikkeling van de goudprijs ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen laat een veel gematigder beeld zien. Goud koopt minimaal dezelfde hoeveelheid grondstoffen als in 2001.

 

 

Goudmarkt, Inflatie , , ,

Wat betekent de uitstroom van goud in de GLD ETF voor de goudprijs?

30. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is na een periode van dalingen op vrijdag 29 januari 2011 sterk gestegen met $ 23,50 tot  $ 1338,40 en met € 25,56 tot € 982,74 Tijdens de daling van de goudprijs de afgelopen weken, hebben diverse analisten erop gewezen dat er al geruime tijd een uitstroom van fysiek goud was in het grootste goud exchange traded fund (ETF): GLD en dat dit een signaal was van de aankomende dalingen. FOFOA heeft een interessant artikel geschreven waarin wordt aangetoond dat deze uitstroom niet is was het lijkt en juist een zeer positief signaal is voor de prijs van goud.

Goudkoers en goud voorraad van GLD ETF laatste 7 maanden

 

De hoeveelheid goud dat is ondergebracht in de GLD ETF is de laatste 7 maanden gedaald met 100 ton. Om de GLD ETF goed te kunnen begrijpen dienen we ons een aantal zaken te realiseren:

  • De GLD aandelen en de GLD ETF volgen de prijs van goud die tot stand komt op de internationale OTC markt. GLD zet dus niet zelf de prijs van goud.
  • De GLD ETF bevat voornamelijk al het niet-gealloceerde goud van de geautoriseerde deelnemers (de internationale goudbanken zoals Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Scotia Capital, UBS Securities). Zie voor een complete lijst de prospectus van GLD. Dit niet-gealloceerde goud kan door deze banken d.m.v. de GLD ETF worden toegepast om een inkomsten stroom te genereren. Er zijn veel aanwijzingen dat op dit goud meerdere (papieren) claims rusten waarschijnlijk in de verhouding 1:50. Maar dit is ‘gebruikelijk’ in de bankwereld omdat in het fractioneel bankier systeem ieder bezit meerdere malen wordt uitgeleend.
  • In de GLD ETF hebben alleen de geautoriseerde deelnemers de mogelijkheid om fysiek goud aan de ETF toe te voegen of te ontrekken. 
  • De normale deelnemers aan de GLD ETF (particulieren en kleine beleggers die enkele aandelen in de GLD ETF bezitten) hebben niet de mogelijkheid om fysiek goud aan de GLD ETF te ontrekken. Dit is pas mogelijk in zogenaamde buckets van 100.000 GLD aandelen hetgeen neerkomt op 100.000 troy ounce goud hetgeen een waarde vertegenwoordigd van circa $ 13,5 miljoen tegen de huidige koers.
  • Door de grote vraag naar fysiek goud de afgelopen maanden en het grote tekort aan fysiek goud in grote hoeveelheden zijn de goudbanken er toe overgegaan om hun enige grote voorraad van fysiek goud aan te spreken: het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF. 
  • Door goud aan de GLD ETF te onttrekken, wordt dit goud dus gewijzigd naar specifiek gealloceerd goud voor een bepaalde klant of klanten. De goudbanken doen dit liever niet omdat ze het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF (op papier) meerdere malen kunnen verkopen en dus meer winst kunnen maken.

Iedere uitstroom van goud uit de GLD ETF betekent de instroom voor een andere klant die blijkbaar meer behoefte heeft aan fysiek goud dan in aandelen GLD. Dit is een duidelijk signaal dat de fysieke goudmarkt steeds krapper wordt en dat de prijs voor fysiek goud zich los koppelt van de papieren prijs. Hiernaast is het zinloos om de GLD ETF als indicator van de goudprijs te gebruiken omdat deze slechts de goudprijs volgt.

Lees hier het complete artikel op de FOFOA blog.

Klik hier voor meer informatie over de GLD ETF

Dollar, Goudmarkt , , ,

Goudprijs daalt tot onder 1000 euro door winstnemingen en zwakke dollar

23. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in januari 2011 gedaald tot onder de 1000 euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor moeten worden gezocht in winstnemingen door investeerders en een sterke daling van de dollar en een stijging van de euro. Alhoewel alle fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs op de langere termijn nog steeds aanwezig zijn, is een verdere daling op korte termijn niet uit te sluiten.

Goudprijs grafiek in euro’s januari 2011

Goudprijs grafiek in euro 2011 januari

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Dollar index januari 2011

Dollar index grafiek januari 2011

De fundamentele redenen voor een stijging van de goudprijs zijn:

  • een verminderd vertrouwen in de dollar, euro, yen en Britse pond
  • De zich ontwikkelende fiscale crisis in de Verenigde Staten, Euro landen, Japan en Engeland. De meeste aangekondigde noodzakelijke bezuinigingsmaatregelingen zijn nog niet gestart.
  • De oplopende schulden posities van de landen ten gevolge van de aanhoudende begrotingstekorten
  • Het losse monetaire beleid dat wordt gevoerd en ten gevolgde daarvan de stijgende inflatie wereldwijd met name op het gebied van voedselprijzen en energie

In de sterke opgaande goudmarkt van de afgelopen tien jaar zijn er regelmatig sterke dalingen geweest. Iedere keer waren de ‘deskundigen’ er direct bij om aan te kondigen dat dit het einde van de stijging van de goudprijs was. Tot op heden hebben deze deskundigen nog geen enkele keer gelijk gehad en als we de huidige correctie in perspectief zien dan is het slechts een kleine daling ten opzichte van het hoogste punt en nog steeds een sterke stijging ten opzichte van 1 jaar geleden. Wanneer we in de afgelopen tien jaar kijken naar de maand waarin de goudprijs in een bepaald jaar haar laagste punt bereikte dan geeft dit de volgende tabel.

Tabel laagste goudprijs per jaar 2000-2010

Goudprijs laagste punt in 2000 tot 2010

In 6 van de 10 jaren trad het laagste punt op in januari en februari van dat jaar en voor de maand mei in alle jaren behalve 1. Er is geen garantie dat dit in dit jaar weer zal gebeuren, maar het patroon is te sterk om geen rekening mee te houden.  De gemiddelde daling t.o.v. de top bedroeg de afgelopen 10 jaar 12,8%. Op basis van de laatste top van $ 1.421,60 zou een daling tot $ 1.240 dus niet extreem zijn. Mocht goud inderdaad verder dalen de komende periode dan is dit waarschijnlijk het beste koopmoment van het jaar.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Goudprijs in 2010 gestegen in alle valuta. Vooruitblik goud in 2011.

2. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in 2010 in alle valuta gestegen. De goudkoers is gestegen voor het tiende jaar op rij. In 2010 steeg de goudprijs in dollars met 29%. In euro’s steeg de goudprijs in 2010 met 39%. In Britse Ponden steeg de goudprijs in 2010 met 33% en in Japanse Yen met 13%. In dit artikel kijken we terug op 2010 en vooruit naar de goudprijs verwachtingen over 2011.

Grafieken goudprijs over 2010 in dollars, euro’s,  Britse Ponden en Japanse Yen

Goudprijs 2010 dollars Goudprijs 2010 euros
Goudprijs 2010 britse ponden Goudprijs 2010 Japanse Yen

 

Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door een continu stijgende goudkoers. Alhoewel er enkele perioden van zwakte waren, zijn deze zeer kort geweest en herstelde de goudprijs zich snel tot de oude niveaus en wist vervolgens nieuwe records neer te zetten. In populaire media is de goudkoers tegenwoordig een van de vaste onderdelen. De belangrijkste fundamentele reden voor de stijging zijn de toenemende onzekerheden op de financiële markten welke primair worden aangedreven door het zeer losse monetaire beleid van de centrale banken en overheden. Hiernaast is in 2010 duidelijk geworden dat de financiering van de overheidschulden steeds moeilijker wordt en dat de solvabiliteit van diverse landen onzeker is geworden. Denk hier aan de Griekse en Ierse crisis. De schuldencrisis in de eurozone en de Verenigde staten en Japen waren centrale thema’s in 2010. Het politieke euro experiment blijkt (zoals velen reeds voorspeld hadden) niet te werken. De continuïteit van de euro wordt nu zelfs binnen de Europese Unie openlijk ter discussie gesteld. Iets wat 5 jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden.

Centrale banken zijn in 2010 netto kopers geworden van goud. Rusland, China, India hebben grote hoeveelheden goud gekocht en de verkoop van de goudvoorraad van het IMF heeft geen grote invloed op de goudprijs gehad. Goud is de enige grondstof op de balans van de centrale banken en wordt als bezit (asset) beschouwd. De officiële reserves van China zijn in 2010 niet aangepast, maar zoals alles in de Chinese staatsgeleide economie, bepaalt de Chinese overheid zelf of en wanneer zij publiceert hoeveel haar goudreserves zijn gestegen. Het is geen goed moment om te melden dat je met een groot goud koop programma bezig bent als je goud tegen de laagst mogelijke prijs wil kopen.  De reden dat centrale banken goud op hun balansplaatsen is niet omdat de centrale banken hebben bepaald dat goud geld is maar juist omgekeerd. De centrale banken weten dat goud uiteindelijk het enige internationale betaalmiddel is en dekken zich op deze wijze in op de aankomende crisis wanneer alle papieren valuta zullen dalen naar nul. Historisch gezien dalen alle papieren valuta ten opzichte van de valuta goud naar nul.
De vraag en aanbod situatie op de goudmarkt is door de toenemende vraag door beleggers en centrale banken nog krapper geworden. Al het goud van de goudmijnen in Rusland en China blijft binnen deze landen.

Vooruitblik goudprijs 2011

Over 2011 voorzien wij een verdere stijging van de goudprijs. In 2011 voorspellen wij dat zal blijken dat de stimuleringsmaatregelingen van de afgelopen jaren niet gewerkt zullen hebben. De duizenden miljarden euro’s en dollars die geleend zijn om de economie te stimuleren zijn verspild maar de rente over deze bedragen zal oneindig moeten blijven worden betaald. Het financieren en herfinancieren van de overheidstekorten door nieuwe staatsobligaties zal steeds lastiger worden en voor het eerst zullen we het fenomeen zien van een ‘mislukte uitgifte van een staatslening’. Er zullen geen kopers meer voor zijn en de rente zal hierdoor stijgen. Een stijgende rente betekent dat de fiscale positie van de overheden nog sneller zal verslechteren hetgeen een vicieuze cirkel van stijgende renten en grotere tekorten start. De aandelenbeurzen zijn op dit moment overgewaardeerd en een grote correctie in 2011 is te verwachten. Alle valuta zullen relatief minder waard worden ten opzichte van goud. De grondstofprijzen zullen stijgen en inflatie zal een van de centrale thema’s worden in 2011. Politici zullen ongetwijfeld de speculanten als de schuldige aanwijzen en door middel van nieuwe reguleringen proberen het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld het verbod op het verkopen van staatsleningen of het verplicht stellen dat pensioenfondsen alleen nog maar in ‘veilige’ staatsleningen mogen investeren.  De enige schuldigen zijn echter de politici zelf en wellicht dat we in 2011 zien dat men zich realiseert dan een schuldencrisis niet kan worden opgelost met het aangaan van meer schulden.  Fysiek goud in eigen bezit biedt u de mogelijkheid om los van het banksysteem en overheden uw vermogen veilig te stellen.

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs breekt records in euro’s en dollars en valt beperkt terug.

12. december 2010 door Goud Expert

De afgelopen week heeft de goudprijs opnieuw een record neergezet in zowel euro’s als dollars. Op maandag 6 december 2010 was de hoogste intradag koers in euro’s 1071,03. Op dinsdag 7 december 2010 was de hoogste intradag koers in dollars 1430,50. Nadat deze nieuwe hoogte records waren neergezet volgde een periode van winstnemingen waardoor de goudprijs eind deze week lager sloot dan de voorafgaande week. In euro’s sloot de goudkoers op €  1047,47 een daling van 0,57%. In dollars sloot de goudkoers op $ 1385,80 een daling van 2,03%.

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 – december 2010

goudprijs in euros december 2010 - december 2009

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 – december 2010

goudprijs in dollars december 2010 - december 2009

Wanneer we het technische plaatje van de goudprijs bekijken dan bevindt de prijs zich zowel in euros als dollars boven het 50 en 200 daags gemiddelde. De korte termijn laat een patroon van hogere toppen en hogere bodems zien. Na de consolidatie periode in euro's van augustus tot en met oktober is de goudprijs opnieuw aan een stijging begonnen. Het doorbreken van het voorgaande record van juni 2010 kan een signaal zijn dat hogere niveaus in de toekomst mogelijk zijn. In dollars is het patroon nog positiever na de langdurige stijging van augustus tot half oktober is nu een patroon van hogere toppen en hogere bodems gestart. Voor beleggers in fysiek goud zijn de kortdurende periodes waarin de goudprijs daalt, goede momenten om opnieuw in te stappen.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs in euro’s op recordniveau door daling koers euro

27. november 2010 door Goud Expert

De prijs van goud in euro’s is in de derde week van november 2011 opnieuw gestegen tot recordniveau's. Op 27 november 2010 sloot de goudkoers op €  1.030,84 en stijging van 4,19% in 1 week. In dollars sloot de goudkoers op $ 1.364,- slechts 0,75% hoger ten opzichte van een week geleden. De belangrijkste oorzaak van de stijging van de goudprijs wordt veroorzaakt door de sterke daling van de euro/dollar koers tot 1,32. De nieuwe financiële crisis in Ierland, Portugal en Spanje in de eurozone heeft nieuwe onzekerheid veroorzaakt.

Goudkoers in euro’s november 2009 – november 2010

Goudkoers in euro’s november 2007 – november 2010

De bovenstaande grafieken laten de goudprijs over het afgelopen jaar en de afgelopen 3 jaar zien. Als we alleen naar de goudkoers kijken en ons beperken tot de eenvoudige redenering dat de goudprijs alleen maar kan stijgen als er veel onzekerheid over de toekomst is, dan is het duidelijk dat alle noodmaatregelingen en reddingsacties van de centrale banken en overheden hebben gefaald. In tegenstelling tot wat de overheden en centrale banken ons willen doen geloven is de financiële crisis nog lang niet voorbij. Wat begon als een bankencrisis is overgegaan in een economische crisis, een schulden crisis en een valuta crisis. De rekening voor de crisis is verschoven van de banken, naar de centrale banken, naar de overheden en de volgende stap is onvermijdelijk de belastingbetaler en iedereen die beschikt over privé vermogen en spaargeld.

Steeds meer investeerders realiseren zich dat het huidige financiële systeem is gebaseerd op drijfzand met als belangrijkste pijlers de papieren valuta, het fractionele banksysteem, het bewust toepassen van een inflatie politiek en het actief promoten van schulden. Wanneer dit wordt gecombineerd met het opbouwen van een onbetaalbare welvaartsstaat door socialistische politici dan is dit een garantie voor een nog grotere financiële crisis. Welvaart kan uitsluitend worden gecreëerd door het produceren van goederen en diensten en structureel te sparen. Politici die denken dat welvaart met een ‘wet’ gecreëerd kan worden of door het eenvoudigweg te lenen van de toekomst, zullen ontdekken dat deze politiek niet meer uitvoerbaar is. De afgelopen 40 jaar is dit het politieke paradigma geweest. De exacte vorm en het tijdstip van de financiële crisis is niet te voorspellen. Dit kan in de vorm van extreme inflatie, het kwijtschelden van schulden, het devalueren van de valuta, het invoeren van nieuwe valuta. Het is allemaal mogelijk. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de crisis verder naar de toekomst te verschuiven met als hoop dat het zich dan wel vanzelf zal oplossen. Iedereen die nu beschikt over spaargeld dient na te denken hoe dit veilig te stellen zodat ook in de toekomst dit spaargeld nog koopkracht biedt.

Austrian Economics, Economie, Euro, Goudmarkt , , , ,

Goudprijs bereikt nieuw record in dollars

16. september 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft vandaag een nieuw record van $ 1.275,-  per troy ounce neergezet. De prijs van goud in euro’s nadert opnieuw de duizend euro per troy ounce. De stijging van de goudprijs en zilverprijs is opmerkelijk omdat de laatste weken zowel de beurskoersen als de prijzen van de edelmetalen stijgen. Vaak is er een tegengestelde trend te zien.

Goudprijs grafiek september 2009 tot medio september 2010

De goudprijs heeft de traditioneel zwakkere zomermaanden definitief achter zich gelaten. Na de laatste top van $ 1.260 eind juni 2010 is de goudprijs gedaald tot $ 1.170 eind juli 2010 om vervolgens continue te stijgen tot de nieuwe recordprijs. Zowel de technische indicatoren als de fundamentele waarden zijn onverminderd positief voor de edelmetalen. De vraag naar goud is onverminderd hoog onder particulieren en centrale banken. Recent heeft de centrale bank van Bangladesh zijn goud reserves verhoogd en ook Rusland blijft maand op maand zijn goudreserves verhogen.  Consumenten wereldwijd kopen massaal goud. Tevens zien we de eerste tekenen van de verhoging van een groot aantal basisgrondstoffen zoals graan, katoen en olie. Deskundigen geven hier verschillende externe oorzaken voor aan zoals mislukte oogsten. De belangrijkste oorzaak van monetaire inflatie wordt echter te vaak over het hoofd gezien. De grote hoeveelheden extra geld die door de centrale banken de afgelopen jaren is gecreëerd zal onvermijdelijk zijn weg in de economie vinden en een grote en brede inflatie tot gevolg hebben.

Goudmarkt , ,

Goud verkopen verbeteren tijdens 2010 Indiaas festival seizoen

24. augustus 2010 door Goud Expert

India is traditioneel het land waar de bevolking dat de meeste goudaankopen doet, voornamelijk in de vorm van juwelen. Voor Indiërs is het kopen van goud een combinatie van traditie, religie en investering in fysieke zaken. Het Indiase religieuze festival seizoen dat begint in augustus en eindigt in november is de periode waarin het meeste goud wordt aangekocht. Goud handelaren in India verwachten dat de vraag naar goud voor het 2010 seizoen aanzienlijk hoger zal zijn dan in 2009, ondanks de gestegen goudprijzen.

In 2009 werd er in India totaal voor 405,8 ton goud geïmporteerd voor juwelen. Dit was een daling ten opzichte van 2008 (met een goud import van 501,6 ton) van 19%. Handelaren verwachten dat er dit jaar aanzienlijk meer goud zal worden geïmporteerd dan in 2009 maar niet zoveel als in de topjaren waar er meer dan 600 ton per jaar werd geïmporteerd. In 2009 hebben ook veel Indiërs bestaand oud goud en sloopgoud verkocht om hiervoor nieuwe juwelen aan te schaffen. Deze trend is in 2010 veel minder, het aanbod van tweedehands goud is laag.

Ondanks de aanzienlijk hogere prijzen dan in 2009 is het bezitten van fysiek goud onverminderd populair in India. Nu men zich realiseert dat het niet te verwachten is dat de goudkoers op korte termijn sterk zal dalen, besluit men opnieuw spaargeld om te zetten in fysiek goud.

Lees hier meer over op Kitco.

Goudmarkt , ,