Goud verkopen wereldwijd met 6 procent gestegen in derde kwartaal 2011

19. november 2011 door Goud Expert

Uit het laatste rapport van de World Gold Council blijkt dat de totale hoeveelheid aan goud verkopen is gestegen met 6 procent in Q3 2011 ten opzichte van het jaar 2010. De wereldwijde vraag steeg naar 1.053,9 ton goud en een totale waarde van $57,7 miljard. Opvallend is dat vooral de goud aankopen door investeerders en centrale banken sterk zijn gestegen en dat de verkoop van goud voor sieraden is gedaald. Op 18/22/2011 is de goudprijs gesloten op $ 1724,80 en € 1274,80 na  de absolute recordprijs van 6/9/2011 van $ 1921,15 / EUR 1372,18.

De meest opvallende resultaten samengevat:

 • De vraag door investeerders naar goud steeg met 33 procent naar 468,1 ton goud
 • De vraag naar gouden munten en goud baren steeg met 29 procent
 • De vraag naar gouden munten en goud baren in Europa is meer dan verdubbeld en steeg van 50,3 ton goud in 2010 naar 118,1 ton goud in 2011.
 • Aankopen door centrale banken en andere overheidsinstellingen zijn meer dan 600% gestegen ten opzichte van 2010 naar 148,4 ton goud in 2011.
 • India kocht in het vierde kwartaal 2011 78 ton goud voornamelijk in de vorm van goud baren en goud munten. China kocht in totaal 60,2 ton aan goud munten en goud baren. De goudvraag in India daalde met  23 procent en steeg met 17 procent in China.
 • De indicatie is dat de centrale banken in het vierde kwartaal van 2011 100 ton goud zullen aankopen. De belangrijkste centrale banken die goud kopen bevinden zich in Latijns Amerika, Centraal Azië en het Verre Oosten.
 • De aankopen door de centrale banken zijn het hoogst sinds 1970.
 • Het totale aanbod van goud door goudmijnen en recycling van oud goud steeg slechts met 2 procent naar 1034,4 ton goud. De goudmijnproductie steeg met 5 procent naar 746,2 ton en de recycling van oud goud, sloop goud en oude sieraden steeg met 13 procent naar 426,5 ton.

 

Marcus Grubb, directeur van het onderzoeksbureau van de World Gold Council verwacht in het vierder kwartaal van 2011 opnieuw sterke cijfers en waarschijnlijk een nog verdere stijging van de goudverkopen. Gelet op de problemen in de euro-zone en de wereldwijde schuldencrisis, kiezen veel beleggers voor een veiliger politiek onafhankelijke investering in goud. Veel centrale banken en investeerders beschouwen de tijdelijke dalingen van de goudprijs als gevolg van de grote volatiliteit op alle financiële markten als een goed koopmoment voor goud.

Lees hier meer over op de World Gold Council

Goudmarkt , ,

Is er sprake van een goud bubble?

4. oktober 2010 door Goud Expert

In de reguliere financiële media wordt regelmatig gerapporteerd dat de goudprijs opnieuw een record heeft gebroken en dat dit simpele feit dat de prijs almaar stijgt een duidelijk bewijs is dat goud zich in een ‘bubble’ fase bevindt en dat het onverstandig zou zijn om nu goud te kopen. Hieronder zullen wij aantonen dat deze redenering fout is en dat goud zich in het geheel niet in een ‘bubble’ bevindt en dat goud nog steeds relatief goedkoop is.

De internationale goudprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Op dit moment bedraagt de prijs van 1 troy ounce goud circa $ 1.300,-. De meeste mensen nemen aan dat de dollar de afgelopen jaren een constante waarde heeft gehad en dat de prijs van goud is gestegen. Dit idee wordt ondersteund omdat de dollar algemeen wordt gezien als de ultieme internationale valuta met een permanente constante waarde die professioneel wordt gemanaged door de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse centrale bank. Deze laatste redenering is fout. De waarde van de dollar is de afgelopen honderd jaar niet constant en wordt niet zorgvuldig gemanaged. In plaats van te beweren dat de prijs van goud is gestegen, is een betere stelling dat de prijs van de dollar is gedaald.

Een voorbeeld van hoe slecht de Amerikaanse dollar wordt beheerd, is de hoeveelheid schuld van de Amerikaanse overheid.

Sinds 1940 en vooral sinds 1971 toen de dollar en goud volledig werden losgekoppeld (zie ook: Nixon beëindigt Bretton Woods)  is de hoeveelheid schulden van de Amerikaanse overheid exponentieel gestegen. Sinds 2000 is de schuld zelfs verdubbeld en deze trend lijkt zich te versnellen. Ook al is het renteniveau op dit moment laag, deze schuld is voornamelijk met korte termijn leningen gefinancierd en zal ooit moeten worden terugbetaald. Op het moment dat de rente gaat stijgen ontstaat er een groot probleem. De hoogte van de schulden is echter zo hoog dat het niet realistisch is dat dit zal gebeuren. Een eenvoudiger weg voor de Amerikaanse overheid is om de waarde van de dollar sneller te laten dalen zodat het afbetalen van de schulden in toekomstige gedevalueerde dollars makkelijker is. Dit is een bewuste inflatie politiek die nooit zo wordt uitgesproken maar op de achtergrond een van de belangrijkste financiële instrumenten van de overheid is. In dit kader zijn twee quotes van Ludwig von Mises interessant:

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises

 

Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises


Als we de goudprijs corrigeren voor inflatie dan is de relatieve waarde van goud nog steeds goedkoop. Gecorrigeerd voor inflatie in dollars van 2010 zou de goudprijs moeten stijgen tot boven de $ 2.300 om op hetzelfde piekniveau als in 1981 te komen. De economische situatie van de jaren ’70 is echter in het geheel niet te vergelijken met de huidige situatie. In de jaren ’70 was de Verenigde Staten een netto crediteur en verstrekte leningen aan andere landen. In de huidige situatie is de Verenigde Staten een netto debiteur en afhankelijk van derden voor de financiering van haar begroting. Deze afhankelijkheid zal in de toekomst steeds meer politieke gevolgen gaan krijgen en de internationale verhoudingen beïnvloeden.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie , , , ,

Goudprijs sluit voor het eerst boven de 1300 dollar

29. september 2010 door Goud Expert

Op 28 september 2010 is de goudprijs in dollars voor het eerst gesloten boven de psychologische grens van 1300 dollar. Hiermee zet de stijging van de goudprijs onverminderd door. Vanwege de sterke daling van de dollarkoers de afgelopen 2 maanden is de goudprijs in euro’s vrijwel onveranderd gebleven en bevindt zich nu rond het 960 euro niveau.


Grafiek goudprijs september 2010 1 jaar terug.

Met de stijging boven de $ 1300 heeft de goudprijs definitief het weerstandsniveau van $ 1250 doorbroken. In het afgelopen jaar is vier maal geprobeerd dit niveau te doorbreken waarbij de weerstand steeds sterker werd. Diverse analisten die in 2009 hebben voorspeld dat de stijging boven de $ 1000 dollar van korte duur zou zijn en dat de goudprijs snel zou dalen tot onder de $ 700, laten nu opnieuw hetzelfde geluid horen dat deze stijging van korte duur zal zijn en we ons weer moeten opmaken voor de $ 1000 dollar. Zij blijken echter keer op keer de foute analyse te maken.

De fundamentele redenen om goud te bezitten worden steeds sterker:

 1. De vraag naar goud vooral door investeerders neemt meer en meer toe terwijl de goudmijnproductie de laatste jaren daalt of op zijn positiefst constant blijft.
 2. Westerse centrale banken die tientallen jaren de vraag naar goud ondersteund hebben door goud uit hun goudreserves te verkopen zijn vrijwel gestopt met deze programma’s. Alleen het IMF verkoopt nog goud. Hiernaast zijn een groot aantal centrale banken uit opkomende economieën (Rusland, India, China, Vietnam) gestart met grote aankoopprogramma’s om hun goudreserves te verhogen.
 3. Sloopgoud was traditioneel een belangrijke bron naast de goudmijnproductie. Het aanbod van sloopgoud laat in 2010 een dalende trend zien. De meeste aanbieders begrijpen dat het beter is te wachten op hogere prijzen om hun sloopgoud te verkopen.
 4. Het vertrouwen in de centrale banken en de maatregelen van overheden om de ontstane financiële crisis daadwerkelijk structureel op te lossen neemt verder af. De schuldencrisis die de afgelopen 50 jaar is gecreëerd vanuit  bewust politiek beleid is niet voorbij. De maatregelen die de afgelopen 2 jaar zijn genomen hebben het probleem alleen iets naar de toekomst verschoven en waren er primair op gericht om de bankiers te redden op kosten van de belastingbetaler. Het financiële systeem kraakt meer en meer ondanks de continue goednieuws show op de media van “the road to recovery”,  “investing after the crisis”, “het ergste is achter ons” etc. etc.

Gecorrigeerd voor inflatie is de huidige prijs van $ 1300 dollar nog steeds laag te noemen. De top van 1980 is gelijk aan $ 2300 in huidige dollars. Het volgende belangrijke koersdoel is $ 1500.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,