160 ton goud terug op Venezolaanse bodem

31. januari 2012 door Goud Expert

Eind 2011 kondigde de centrale bank van Venezuela aan dat zij van plan was om het merendeel van haar fysieke goudreserves, die traditioneel buiten het land zelf werden opgeslagen, terug te halen naar Venezuela. Venezuela heeft namelijk meer vertrouwen in de directe toegang tot haar eigen fysieke goud op haar eigen grondgebied dan in de opslag bij grote banken in de Verenigde Staten en London. Vandaag melde Venezuela dat zij 160 ton goud heeft teruggebracht op eigen grondgebied. 51 ton goud blijft in het buitenland voor het doen van financiële transacties. De goudprijs steeg vandaag naar een nieuw hoogste niveau voor 2012 van $ 1.736 en € 1326.

Ook Nederland heeft het grootste deel van haar goudreserves opgeslagen in het buitenland. In New York ligt het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. Recent zijn er stemmen opgegaan dat ook Nederland er goed aan doet om dit goud op eigen grondgebied op te slaan. Klaas Knot de president van de Nederlandsche Bank heeft dit voorstel echter direct verworpen. Fysiek goud kan alleen maar zijn functie vervullen wanneer u er direct fysiek toegang tot hebt. Dit geldt zowel voor kleine particuliere beleggers als voor de grote goudvoorraden van centrale banken. Wanneer u fysiek goud niet in eigen bezit heeft bent u afhankelijk van een derde partij die zijn papieren contract met u moet nakomen. In een situatie van faillissement of grote financiële, politieke of militaire onrust zijn papieren contracten weinig tot niets waard.

Lees hier meer over op bloomberg en zerohedge

Goudmarkt , ,

Bericht van de FED aan de markt: Koop goud en zilver

26. januari 2012 door Goud Expert

Na de persconferentie van de FED op 25 januari was er direct een reactie te zien in de goud- en zilverprijs. De belangrijkste boodschap van de FED was dat zij voorziet dat de rente gedurende een lange periode zeer laag tot 0 zal blijven. De goudprijs steeg binnen enkele minuten met 25 dollar en de zilverprijs met bijna 1 dollar. De dollarindex daalde tegelijkertijd onder het niveau van 80. Vandaag zette de prijsstijging van goud en zilver verder door. Goud sloot op $ 1720 en € 1312,66 boven de het belangrijke $ 1700 en € 1300 niveau.

Het voortzetten van de ZIRP (Zero Interest Rate Policy) van de FED zorgt er voor dat de reële rente op spaargeld negatief zal zijn. De reële rente is de ontvangen rente verminderd met de inflatie. Een negatieve reële rente houdt in dat een spaarder ieder jaar koopkracht op zijn spaartegoeden verliest. De ZIRP zorgt er tegelijkertijd voor dat het voor banken extreem goedkoop is om geld van de FED te lenen waardoor zij onbeperkt geld kunnen creëren om de economie kunstmatig te stimuleren. Eenzelfde strategie wordt gevolgd door de ECB. Het resultaat van deze politiek is dat de balansen van de FED en de ECB groeien met ieder meer dan 500-600 miljard euro / dollar. Al dit vanuit het niets gecreëerde geld zal op een gegeven moment een weg vinden in de economie waardoor de aandelenbeurzen en alle prijzen van alle grondstoffen zullen stijgen omdat er een grotere hoeveelheid geld wordt verdeeld over dezelfde hoeveelheid grondstoffen en aandelen. Een periode van steeds stijgende inflatie is dus te verwachten en dat is ook de enige manier waarop de hoge schuldenposities van vrijwel alle overheden wereldwijd kan worden opgelost. Inflatie is de onzichtbare belasting die we betalen om de overheidstekorten te financieren. Goud en zilver zijn politiek onafhankelijke valuta die in fysieke vorm buiten het huidige financiële systeem staan en een extra bescherming bieden tegen de aanstaande verdere verdieping van deze financiële crisis.

Meer hierover op dollarcollapse en zerohedge

Economie, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs stijgt in 2011 met 13 procent

31. december 2011 door Goud Expert

De goudprijs is het jaar 2011 geëindigd op € 1208,36 een stijging van 13% ten opzichte van 1 januari 2011. In dollars sloot de goudprijs op $ 1566,40 en steeg de goudprijs met 10%. Dit is het elfde jaar op rij waarbij de goudprijs is gestegen in vrijwel alle valuta. Hierbij deed goud het aanzienlijk beter dan de aandelenbeurzen en obligatiemarkten. De recente daling van de goudprijs vanaf het hoogste punt in september 2011 wordt door veel centrale banken gebruikt om hun goudreserves substantieel te vergroten.

Goudprijs grafiek 2011 in euro’s

goudprijs grafiek 2011 in euro

Goudprijs grafiek 2011 in dollars

goudprijs grafiek 2011 in dollar

In 2011 zagen we naast een grote volatiliteit in de goudprijs een belangrijke trend voorgezet worden. Centrale banken uit steeds meer landen zijn netto goudkopers geworden en kiezen uit strategische overwegingen niet langer uitsluitend voor dollars of euro’s als reserve munt.

Grafiek ontwikkeling goudreserves Rusland

Goudreserves grafiek Rusland

In december heeft Rusland zijn goudreserves opnieuw met 100.000 troy ounce verhoogd tot in totaal 28,1 miljoen troy ounce. De Russische centrale bank heeft aangegeven dat ze van plan is om de goudreserves in 2012 verder met 100 ton goud te laten groeien. Turkije heeft recent zijn goudreserves met 30 procent (1,328 miljoen troy ounce) verhoogd van 4,429 naar 5,758 miljoen troy ounce. In totaal waren de goud aankopen door centrale banken in het derde kwartaal van 2011 tweemaal zo hoog als in het tweede kwartaal van 2011 en meer dan zeven maal zo groot als in de vergelijkbare periode in 2010. Volgens onderzoeksbureau GFMS hebben de centrale banken in 2011 in totaal 500 ton goud gekocht en zullen ze minimaal dezelfde hoeveelheid in 2012 kopen. Onduidelijkheid bestaat er nog steeds over de daadwerkelijke goudreserves van China. China publiceert slechts zelden cijfers over haar goudvoorraad maar alle deskundigen zijn het erover eens dat China bezig is met een groot inkoopprogramma voor zowel goud als zilver.

Ook kiezen centrale banken er niet langer voor om hun fysieke goudreserves buiten hun eigen grondgebied op te slaan. Zo heeft o.a. Venezuela besloten om al hun goudreserves uit Londen te repatriëren.

Algemeen kan worden gesteld dat fysiek goud in eigen bezit door veel centrale banken wordt beschouwd als de meest zekere vorm van echt geld, die politiek onafhankelijk is. Dit ondanks de onophoudende propaganda van de Amerikaanse en Europese centrale banken en politici dat de 100% papieren dollar en euro en de op schuld gebaseerde economie de beste uitvinding is, sinds het begin van de geschiedenis.

Lees hier meer over op gata

Goudmarkt , ,

Duitse en Nederlandse goudreserves vooralsnog niet gebruikt voor het EFSF

6. november 2011 door Goud Expert

Tijdens de G20 top in Cannes is het idee geopperd dat de euro-zone landen de financiële reserves van hun centrale banken gebruiken om het EFSF fonds van 1.000 miljard euro te financieren. Dit nadat gebleken is dat de overige landen vrijwel geen enkele bijdrage willen leveren. De Europese leiders hadden de ijdele hoop dat China en Brazilië graag zouden willen investeren in Europese schulden. Wanneer de reserves van de centrale banken worden aangewend, betekent dit automatisch dat ook de goudvoorraad van o.a. Duitsland en Nederland wordt aangesproken.

Het idee om o.a. ook de goudvoorraad van Duitsland in te zetten als financiering voor het EFSF fonds is direct door Duitsland verworpen. Het financieren van het EFSF met papieren euro’s is een ding, het opofferen van de Duitse goudvoorraad is echter zelfs voor de huidige Duitse regering niet bespreekbaar.

Het feit dat dit toch als serieuze optie wordt besproken, geeft aan hoever de politici willen gaan om de door hunzelf gecreëerde schuldencrisis op te lossen. Zolang dit echter met waardeloos papieren geld gebeurd is dit voor hun geen probleem omdat men dat zelf in onbeperkte hoeveelheden kan maken. Het afstaan van fysiek goud staat echter gelijk met het verkopen van eigen bezittingen en zal niet door de bevolking worden geaccepteerd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele reserves per euro land en hoeveel goud hiervan deel uitmaakt.

goudreserve-euro-landen

Dit nieuwsbericht geeft opnieuw aan dat goud de ultieme vorm van echt geld is, sterker dan iedere valuta in omloop en wereldwijd geaccepteerd. China, India, Rusland en Brazilië staan direct klaar om het goud van de centrale banken over te nemen omdat dit past in hun strategie van vermindering van hun dollar en euro-risicos en het structureel verhogen van hun fysieke goudreserves.

Lees hier meer over in de frankfurter algemeine en op ZeroHedge.

 

Euro, Goudmarkt , , ,

Ook Europese centrale banken zijn nu netto goud kopers

19. september 2011 door Goud Expert

Uit de laatste statistieken van de ECB en het IMF blijkt dat in 2011 de Europese centrale banken tot nu toe gezamenlijk 25,000 troy ounce (0,8 ton) goud hebben gekocht. Dit is een grote wijziging van beleid omdat vanaf 1999 de Europese centrale banken grote goud verkopers waren met gemiddeld 400 ton per jaar. Nu is de trend omgeslagen naar goud kopen hetgeen een belangrijk signaal kan zijn voor de goudmarkt.

Dit jaar waren Mexico, Rusland, Zuid Korea en Thailand de grootste goud kopers. Deze landen hebben hun goudreserves uitgebreid ten koste van hun dollar-reserves. In Europa waren de netto goud aankopen relatief klein en deze werden gedaan door Estland en Malta.

Johathan Spall (directeur edelmetalen bij Barclays Capital) ziet een nieuwe trend waarbij goud opnieuw meer en meer wordt gezien als de ultieme vorm van cash geld. Ook de Europese centrale banken realiseren zich dat goud een goede diversificatie kan zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Lees hier meer over op GATA.

 

Goudmarkt , ,

Kamervragen over Nederlandse goudvoorraad door Socialistische Partij

18. september 2011 door Goud Expert

Het kamerlid Ewout Irrgang (SP) heeft enkele kamervragen gesteld omtrent de Nederlandse goudvoorraad en hoe in het verleden is omgegaan met de Nederlandse goudvoorraad. Eén van de vragen is of de Nederlandse Bank goud uitleent om op deze wijze de goudprijs kunstmatig laag te houden.

Hieronder een overzicht van alle vragen:

1 Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?

2 Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?

3 Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?

4 Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?

5 Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?

6 Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is? Klopt de waarneming van Peter de Waard (1) Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?

7 Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?

8 Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?

9 Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten? Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?

10 Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot? Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

Het originele document met alles vragen vindt u hier.

, ,

Goud blijft stijgen, Venezuela haalt buitenlandse goudvoorraden terug

22. augustus 2011 door Goud Expert


De prijs van goud blijft stijgen op de aanhoudende slechte economische berichten, de oplopende inflatie en de zich verergerende schuldencrisis. Vandaag is de goudprijs gestegen tot $ 1890 en € 1314. Een mogelijke extra stijging van de goudprijs kan worden veroorzaakt door het besluit van de centrale bank van Venezuela om alle buitenlandse goudvoorraden te repatriëren. In totaal heeft Venezuela 211 ton goud ondergebracht bij buitenlandse banken waarvan 99 ton bij de Bank of England. Hugo Chaves heeft zijn goudvoorraden liever in eigen land zodat hij er zelf maximale controle over heeft.

Gelet op het feit dat de fysieke goudmarkt een erg kleine markt is en er al lange tijd twijfels zijn of al het goud op papier daadwerkelijk fysiek aanwezig is, zou dit besluit een acuut tekort aan fysiek goud tot gevolg kunnen hebben en de manipulatie van de goudprijs door centrale banken onthuld kunnen worden bij een groter publiek. GATA waarschuwt al vele jaren dat de goudprijs naar beneden wordt gemanipuleer onder andere doordat centrale banken hun goud uitlenen of onderhands verkopen aan meerdere partijen. Op papier blijven de centrale banken wel eigenaar maar het fysieke goud is niet langer aanwezig en wanneer grote partijen dan hun goud opvragen is er een leveringsprobleem en zou de goudprijs kunnen exploderen.

De anekdotes van problemen van relatief kleine klanten die enkele tientallen tot honderd kilo goud geleverd willen krijgen van de COMEX zijn zeer groot. Het wordt deze klanten zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun futures contract om te zetten in daadwerkelijk fysiek goud (iets waar ze contractueel recht op hebben).
Ongetwijfeld zal het Venezuela ook zeer moeilijk worden gemaakt om hun volledige voorraad goud geleverd te krijgen en de vraag is of Venezuela al het goud geleverd kan krijgen.

Lees meer hierover op GATA

Goudmarkt , ,

Goudreserves Rusland opnieuw gestegen in juli 2011

24. juli 2011 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in de maand juli 2011 opnieuw gestegen. De goudreserve steeg met 200.000 troy ounces tot het nieuwe record niveau van 830,5 ton. Rusland staat hiermee op nummer 8 van de landen met de grootste goudvoorraden.

Grafiek goudreserves Rusland

Rusland goudreserves tot en met juli 2011

De goudreserves zijn slechts 7,8% van de totale monetaire reserves van Rusland. Ten opzichte van veel westerse landen die meer dan 50% van hun reserves in goud aanhouden (Nederland 59,4%) dienen de goudreserves van Rusland dus nog veel te groeien voordat ze op een vergelijkbaar niveau zijn als die van veel westerse landen. De Russische centrale bank heeft aangegeven dat zij dit aankoop programma verder voort zal zetten, ondanks de sterk gestegen goudprijs. Hiermee volgt zij hetzelfde beleid als veel andere centrale banken van opkomende economieën die structureel hun goudreserves laten groeien en niet langer uitsluitend kiezen voor de dollar of euro als reserve.

Goudmarkt , ,

Centrale bank Mexico koopt 94 ton goud

5. mei 2011 door Goud Expert

Diverse centrale banken hebben in de periode februari – maart 2011 opnieuw hun goudreserves vergroot. Mexico was koploper met de aankoop van 93,3 ton goud en vergrootte haar goudreserves van 6,9 ton naar 100,2 ton. Andere centrale banken die hun goudreserves uitbreidden waren Rusland met 18,8 ton en Thailand met 9,3 ton. Het is opmerkelijk dat het IMF deze aankopen niet publiekelijk meld. Blijkbaar is alleen de verkoop van goud nieuws voor het IMF en niet de aankoop.

De aankoop van goud door Mexico is opmerkelijk omdat zij traditioneel vrijwel al haar reserves in dollars aanhoudt. Dit is opnieuw een signaal door centrale banken dat men het vertrouwen in de dollar verder verliest en dat goud nog steeds een centrale rol speelt in onze economie.

Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt , ,

Iran kocht grote hoeveelheden goud volgens wikileaks

23. maart 2011 door Goud Expert

Het was een kwestie van tijd voordat wikileaks de eerste documenten gerelateerd aan goud zou onthullen. Volgens een door wikileaks openbaar gemaakt diplomatiek bericht uit Juni 2006 zou Iran grote hoeveelheden goud kopen op de internationale markt aldus Andrew Baily hoof van de afdeling bankzaken van de Bank of England.

Een nadere analyse van de berichten laten zien dat Iran vanaf 2006 als één van de grootste goud kopers wordt gezien. De goudreserves van Iran zouden in 2006 al 300 ton bedragen een stijging van 100% ten opzichte van 1996. Ongetwijfeld zal Iran dit beleid na 2006 verder hebben voortgezet. Ook Jordanië en Qatar worden genoemd als partijen die zeer geïnteresseerd zijn om grote partijen goud te kopen.

Uit  deze berichten blijkt dat de ‘officiële’ goudreserves van diverse centrale banken zoals bijgehouden en gerapporteerd door het IMF steeds minder betrouwbaar zijn. Veel landen houden er ‘niet-officiële’ reserves op na en kiezen het voor hun gunstige moment om dit juist wel of niet aan het IMF te rapporteren. Het voordeel van goud ten opzichte van andere internationale valuta is dat het niet rapporteren van een opgebouwde voorraad niets afdoet aan de waarde van de goud voorraad. Goud heeft namelijk geen politieke meesters. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dollarreserve die een centrale bank aanhoudt. Deze wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse centrale bank (FED) en kan dan in transacties worden gebruikt.

Lees hier meer over op de Financial Times

Goudmarkt , ,