IMF ziet goud als veilige investering

13. april 2012 door Goud Expert

Nadat het IMF al zijn eigen goud reserves heeft verkocht maakt het nu een 180 graden draai in haar beleid door goud als een van de weinige veilige beleggingen te noemen voor investeerders.  Het IMF ziet goud, staatsobligaties van betrouwbare landen en bedrijfsobligaties van gezonde bedrijven als veilige belegging. Maar de belangrijkste waarschuwing van het IMF is de constatering dat er op dit moment te weinig veilige investeringen beschikbaar zijn. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan waarbij iedereen gaat bieden op dezelfde veilige belegging waardoor de prijs van deze producten zeer sterk zal stijgen.

Het effect van te weinig veilige beleggingen waar het IMF voor waarschuwt kan potentieel nog groter zijn dan ingeschat, wanneer blijkt dat de staatsobligaties van tot voorheen als veilig beoordeelde landen minder betrouwbaar blijken te zijn als gedacht. Vooral landen die hun fiscale huishouding en begrotingen niet op orde krijgen lopen het gevaar gedowngrade te worden. Uiteindelijk zal blijken dat fysiek goud de ultieme veilige belegging is omdat goud de unieke eigenschap heeft dat er geen tegenprestatie nodig is van een derde partij. Veilige staatsobligaties zijn niets meer dan een papieren belofte van een overheid dat zij de lening zal afbetalen in door haarzelf gecreëerde credits.


Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt ,

Werken de centrale banken volgens een fractioneel goud systeem?

18. december 2010 door Goud Expert

Een van de minst bekende wereldwijde financiële instellingen is de Bank for International Settlements (BIS) gevestigd in Basel, Zwitserland. De BIS is opgericht in 1930 toen de goudstandaard nog van kracht was. De BIS wordt ook wel de bank der banken genoemd. Via de BIS konden centrale banken onderlinge goudtransacties laten lopen zonder dat er daadwerkelijk fysiek goud verplaatst hoefde te worden. Uit onderzoek van Alasdair Macleod blijkt nu dat de BIS waarschijnlijk ook voor de fysieke goudvoorraden werkt op basis van een fractioneel bank systeem. Dat wil zeggen dat er op papier meer goud is in de administratie van de BIS dan fysiek daadwerkelijk aanwezig is.

De BIS biedt de centrale banken 2 soorten goudrekeningen aan: ‘earmarked’ en ‘sight’. Voor de ‘earmarked’ rekeningen is het fysieke goud apart gezet t.b.v. de centrale bank. Voor de  ‘sight’ rekeningen geldt dit niet en dient een gemeenschappelijke hoeveelheid goud van meerdere rekeningen als tegenwaarde voor de ‘sight’ rekening.  Dit is dus hetzelfde verschil als de niet-gealloceerde en gealloceerde goudrekeningen die diverse banken aanbieden. Alleen gealloceerde goudrekeningen bieden een garantie dat het fysieke goud dat het representeert apart is gezet voor de klant. Het daadwerkelijke fysieke goud dat de BIS beheerd, is ondergebracht bij diverse centrale banken die deze dienst aan de BIS verlenen.
Vandaag de dag biedt de BIS nog steeds dezelfde diensten aan de centrale banken. Op het eerste gezicht zou men verwachten dat het merendeel van de centrale banken gebruik maken van de ‘earmarked’ (gealloceerde) rekeningen omdat het fysieke goud dan daadwerkelijk apart geadministreerd en bewaard wordt. Het tegendeel is het geval. Uit de jaarcijfers 2009/2010 van de BIS blijkt dat slechts 212 ton goud als earmarked is geregistreerd en 1.704 ton goud als  ‘sight’. Dus 90% van het goud dat de centrale banken hebben ondergebracht bij de BIS bestaat uit niet-gealloceerd goud. Verder blijkt dat het fysieke goud dat op de locaties van de centrale banken in naam v.d. BIS zijn opgeslagen ook in de vorm van ‘sight’ accounts zijn geadministreerd. Dit bewijst dus dat ook centrale banken zelf ook met niet-gealloceerde rekeningen werken.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat 90% van de 1,912 ton goud van de BIS is ondergebracht in niet-gealloceerde rekeningen. Alhoewel dit goud technisch direct leverbaar moet zijn aan de rekeninghouders (de centrale banken) er is niet een daadwerkelijke verplichting dat het goud daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Het is daarom aannemelijk dat slechts een zeer klein deel van het goud van de ‘sight’ accounts in fysieke vorm aanwezig is en dat de rest aan andere klanten is overgedragen of uitgeleend. Dit is namelijk hetgeen banken al sinds mensenheugenis doen en het centrale business model van alle banken de laatste 1000 jaar. Banken houden slechts een zeer klein deel van de ingelegde tegoeden aan en lenen de rest meerdere malen uit. De officiële term hiervoor is  fractioneel bankieren.

De verleiding om het goud uit de niet-gealloceerde rekeningen voor andere doeleinden te gebruiken is de afgelopen 30 jaar is zeer groot geweest. In combinatie met de wens van de centrale banken om goud in diskrediet te brengen en het niet meer uitvoeren van audits op de goudvoorraden, is het zeer eenvoudig om de totale goudvoorraad groter te laten lijken dan die daadwerkelijk is door hetzelfde goud meerdere malen te verkopen. We moeten ons afvragen of de 200 ton goud die de centrale bank van India heeft gekocht van het IMF (beide BIS rekeninghouders), daadwerkelijk in fysiek goud is geleverd aan India en naar India is verscheept, of dat dit uitsluitend een boekhoudkundige handeling van de BIS is geweest en dat India op papier wel 200 ton heeft gekocht maar niet in fysieke vorm.

Links:

 

Goudmarkt , , , ,

Goud verkopen IMF in september sterk gestegen

31. oktober 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft gerapporteerd dat het in de periode september 2010 in totaal 1,04 miljoen troy ounces (32,3 ton) goud heeft verkocht. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de maand augustus 2010.

De verkoop van dit goud is onderdeel van het door het IMF aangekondigde verkoop programma in 2009 van in totaal 403,3 ton goud. De centrale bank van Bangladesh heeft in augustus 2010 320.000 troy ounces goud gekocht en is daarmee tot nu toe de grootste individuele koper die is bekend gemaakt.

Ondanks deze verkoop van het IMF is de goudprijs in de periode september 2010 tot en met oktober 2010 sterk gestegen. In haar oorspronkelijke verklaring tijdens de aankondiging van de geplande goudverkopen gaf het IMF als reden van de vooraankondiging dat zij hiermee de goudmarkt niet wilde verstoren. Blijkbaar bedoelde het IMF dat ze de goudprijs niet wilde laten dalen door haar acties. Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden. De centrale banken zijn netto goud kopers geworden in plaats van netto goud verkopers de afgelopen 30 jaar. Dit signaal en het afnemende vertrouwen onder beleggers in het financiële systeem zorgen voor een onverminderd grote vraag naar goud en de steeds stijgende goudprijzen.

lees meer hierover op reuters.

 

Goudmarkt , , ,

Centrale bank van Bangladesh koopt 10 ton goud van het IMF

13. september 2010 door Goud Expert

De centrale bank van Bangladesh heeft op 7 september 2010 10 ton goud (321.000 ounces) van het International Monetair Fund (IMF) gekocht. Deze verkoop door het IMF is onderdeel van het verkoopprogramma van 403,3 ton goud waarvoor het IMF in september 2009 toestemming heeft gekregen.

In november 2009 verkocht het IMF 212 ton goud aan de centrale bank van India en Mauritius. Hiernaast heeft het IMF tot en met July 2010 88.3 ton goud verkocht op de open markt. Samen met de 10 ton goud voor Bangladesh komt het totaal tot nu toe op 310,3 ton goud van de beschikbare 403,3 ton.

De reden voor Bangladesh om verder te diversifiëren in haar reserves (lees: het verminderen van dollar en euro reserves) is de onzekerheid over de status van de dollar en de euro. De opkomende economische macht van de oosterse landen biedt deze landen de mogelijkheid om hun reserves van fysiek goud te verhogen.  Het kopen van goud door de centrale banken is positief voor de ontwikkeling van de goudprijs en biedt een extra ondersteuning. Het is niet te verwachten dat de centrale banken van de opkomende  economieën die nu hun goudreserves verhogen op korte en middellange termijn dit beleid zullen wijzigen.

Het nieuws van deze goudverkoop door het IMF had weinig invloed op de actuele goudkoers op 7 september. De goudprijs sloot vrijwel onveranderd op $ 1.245,90.

Meer hierover op reuters.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Het IMF maakt zich klaar voor de komende financiële crisis

1. september 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft op 30 augustus aangekondigd dat het haar ‘toolkit’ om een eventuele toekomstige crisis te voorkomen heeft uitgebreid. Naast het aanzienlijk versoepelen van voorwaarden van de Flexible Credit Line (FCL) faciliteit is ook een nieuwe faciliteit in het leven geroepen de Precautionary Credit Line (PCL). De PCL is bedoeld voor landen die niet voldoen aan de voorwaarden voor de FCL. Goudmarkt bekijkt deze ontwikkelingen zeer sceptisch.

De spin-doctors van het IMF maken overuren.

Het IMF weet blijkbaar meer over de financiële situatie van veel landen en bereidt zich voor op de noodzakelijke reddingsacties en probeert de uitbreiding van de faciliteiten te verkopen alsof het een weloverwogen beleidsmaatregel is waar verder niets achter gezocht moet worden.   Wanneer de inhoudelijke maatregelen echter worden geanalyseerd dan blijkt onder andere dat:

  • De huidige maximale FCL limiet voor een land is 1000 procent van het IMF quotum van het desbetreffende land. Deze limiet is vanaf heden afgeschaft. Landen die lid zijn van het IMF kunnen vanaf nu dus onbeperkt lenen.
  • De maximale periode dat een land gebruik mag maken van de FCL is verlengd van 1 jaar naar 2 jaar.
  • De nieuwe PCL faciliteit is beschikbaar voor een grotere groep landen met minder zware acceptatie eisen. De maximale PCL faciliteit is vooraf 500 procent van het IMF quotum van het desbetreffende lid (land) en kan later worden verhoogd tot 1000 procent.

 

Het effect van dit alles is dat de totale uitleen capaciteit van het IMF wordt verhoogd naar 1000 miljard dollar (een verdubbeling in 6 maanden) hetgeen grotendeels wordt gefinancierd door de G20 landen (waaronder ook Nederland).  In April werd door het IMF de New Arragement to Borrow (NAB) faciliteit van 500 miljard dollar opgetuigd vlak voordat de problemen in Griekenland ontstonden.

Enkele kritische kanttekeningen bij deze IMF aankondigingen.

  • De IMF faciliteiten zijn niet de oplossing van het probleem maar de oorzaak. De huidige financiële crisis is een schuldencrisis en die kan niet worden opgelost met het creëren van nog meer schulden. Hiernaast bieden deze faciliteiten een vangnet voor landen met een onverantwoord financieel beleid in plaats van dat deze landen orde op zake stellen.
  • Kort samengevat komen de versoepelingen erop neer dat de IMF bazen onbeperkt krediet kunnen verschaffen aan alle landen die dit nodig hebben. Het IMF probeert de schijn op te houden dat het strikte procedures hanteert en dat er harde eisen worden opgelegd voordat deze krediet faciliteiten beschikbaar worden gesteld.  Het tegendeel zal later waar proberen te zijn.
  • Het IMF presenteert deze ontwikkeling als een zeer positieve ontwikkeling van het beleid dat zij voert. We dienen echter niet te vergeten dat het IMF de huidige crisis niet zag aankomen, een van de mede-veroorzakers is van deze crisis en met haar acties de situatie verergerd.
  • Wanneer deze faciliteiten daadwerkelijk gebruikt gaan worden zal door het creëren van deze grote hoeveelheden extra geld zal de inflatie verder versnellen.

 

Wilt u zelf ervaren hoe het IMF deze nieuwe faciliteit verkoopt? bekijk dan de onderstaande video:

Zou u een auto van Reza Moghadam kopen?

Meer hierover op zerohedge.com

 

Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Goudprijs stijgt tot record van 888 euro in reactie op Griekse schuldenproblematiek

27. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 27 april 2010 gestegen naar een nieuwe hoogste prijs ooit van 888 euro. In dollars steeg de goudprijs van $1155,- naar $1173,- het hoogste niveau sinds het begin van 2010. Deze sterke stijging van de goudprijs is een reactie op de verslechterende berichten rond de Griekse schuldencrises door de verlaging van de creditrating van Griekse staatsleningen door Standard & Poors.

De creditrating van Griekenland daalde van BBB+ naar BB+ een daling met 3 stappen en dit is voor het eerst dat een lid van de Europese Monetaire Unie haar investeringstatus verliest. De investeringsstatus is voor veel beleggingsfondsen en institutionele beleggers een belangrijk ijkpunt omdat zij conform hun fondsvoorwaarden uitsluitend mogelijk beleggen in producten die door de belangrijke rating-agencies minimaal de investeringsstatus hebben toegekend gekregen. Tevens is de rating van Portugal ook verlaagd.  De problemen in Griekenland zijn relatief klein in verhouding tot de totale grootte van de euro-economie.  Juist omdat Griekenland een relatief klein probleem is, is een redding mogelijk door de Europese Unie en het IMF. Wanneer Portugal, Spanje, Ierland of het Verenigd Koninkrijk op dezelfde manier zou moeten worden gered dan zal de omvang van het reddingsplan zo groot zijn dat dit niet is op te brengen. De politici zullen ongetwijfeld met een reddingsplan voor Griekenland komen en dit aankondigen als de definitieve oplossing. Verwacht echter niet dat dit het laatste zal zijn dat u over Griekenland of de schuldencrises zal horen.

De beurzen in Europa en Wall Street reageerden negatief op deze berichten en over een breed front verloren alle beurzen 1-2%. Voornamelijk de aandelen in de financiële sector daalden sterk. Veel Europese en Amerikaanse banken hebben grote leningen uitstaan in de PIIGS landen en wanneer deze afgewaardeerd moeten worden dan heeft dit grote gevolgen voor de solvabiliteit van de banken.

De goudprijs reageerde klassiek op deze ontwikkelingen door te fungeren als veilige vluchthaven in tijden van oplopende spanning. Hiernaast zullen veel beleggers in de euro-zone zich ook realiseren dat de enige oplossing van de schuldencrises een sterke waardedaling van de euro tot gevolg zal hebben door inflatie, devaluatie en dalende valutakoersen. Goud als enige politiek onafhankelijke munteenheid biedt in dat soort situatie bescherming tegen een daling van opgebouwd vermogen.

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Voorgenomen verkoop goud door IMF positief voor de goudprijs

18. februari 2010 door Goud Expert

De voorgenomen verkoop van goud door het IMF zal positief zijn voor de goudprijs. Het IMF is van plan 191 ton goud op de vrije markt te verkopen. Na het bekend worden van dit nieuws daalde de goudprijs met $ 7,- om daarna vrijwel direct weer te stijgen. Men dient zich te realiseren dat het IMF zelf niet daadwerkelijk over goud beschikt maar dat dit een claim is op de goudreserves van de deelnemende landen (waaronder Nederland). Deze 191 ton was reeds lang geleden aangekondigd (en dus geen verrassing voor de markt) en zal ook onderdeel uitmaken van de aangekondigde quota in het Central Bank Gold Agreement (de verkoop van goud door individuele centrale banken). Aangezien geen van de Europese banken het afgelopen jaar significant goud hebben verkocht dient deze verkoop dus vanuit de Amerikaanse voorraden plaats te vinden. Nadere analyse leert ook dat de aankondiging van officiële goudverkopen door centrale banken of het IMF altijd samenvallen met stijgende goudprijzen. De centrale banken zijn hier dus duidelijk in het defensief en proberen hiermee de goudprijs te drukken. Een bijkomend voordeel van deze aankondiging is dat de centrale banken weer een optie minder hebben om de goudprijs in de toekomst kunstmatig te beïnvloeden.

Een van de lachwekkende redenen die het IMF geeft als reden voor deze verkoop is om fondsen te genereren voor de ontwikkeling van de armste landen. Waarom dient het IMF dan fysiek goud te verkopen als het de beheerder is van het sterkste internationale instrument de 'Special Drawing Rights' (SDRs). Op 1 middag in 2009 creëerde het IMF voor $ 250 miljard aan SDRs om de financiële crisis te bestrijden. De voorgenomen goud verkoop zal slechts $ 7 miljard opbrengen.

Goudmarkt, Zilvermarkt ,