Wat is geld en waarom overheden tegenstanders van goud zijn

3. juni 2010 door Goud Expert

Geld wordt dagelijks door iedereen gebruikt zonder er bij na te denken wat geld nu precies is. Overheden willen ons doen geloven dat zij het onbeperkte recht hebben om te bepalen wat geld is, inclusief de mogelijkheid om het geld te manipuleren voor hun eigen voordeel. Het resultaat hiervan kunnen we dagelijks op het nieuws zien: de enorme schulden problematiek van consumenten, bedrijven en overheden primair veroorzaakt door socialistische politici door onverantwoord monetair beleid.

Wat is geld?

Ludwig von Mises heeft een definitie gegeven van geld inclusief een korte historische beschouwing hoe geld is ontstaan en de functie van geld.

In de vrije markt van goederen en diensten bestaan grote verschillen in vraag en aanbod en waardering. Er bestaan goederen waarvoor het eenvoudig is om een koper tegen de hoogste prijs te vinden of tegen een prijs iets lager dan de hoogste vraagprijs. Er bestaan echter ook goederen en diensten waarvoor het moeilijk is om per direct een koper te vinden, ook al is de verkoper bereid genoegen te nemen met een compensatie die kleiner is dan wanneer hij een andere koper zou kunnen vinden die meer behoefte heeft aan het specifieke product of dienst. Deze verschillen in de markt van verschillende goederen en diensten geven aanleiding tot het creëren van een middel voor indirecte uitwisseling (indirect exchange). Een persoon die op dit moment niet kan verkrijgen wat hij wil, door het wisselen van goederen of diensten (zijn arbeid)  tegen de goederen en diensten waar hij zelf behoefte aan heeft, of die nog niet weet welke goederen en diensten hij in de toekomst wil verkrijgen, zal zijn doel kunnen bereiken wanneer hij op dit moment zijn moeilijk verkoopbare goed of dienst wisselt tegen een beter verkoopbaar goed of dienst. Het kan ook zijn dat zijn goederen bederfelijk zijn of zijn kosten om ze te bewaren zijn te hoog. In al deze gevallen verbetert deze persoon zijn situatie door het verkrijgen van de beter verkoopbare goederen zelfs als dit beter verkoopbare goed zijn persoonlijke wensen niet direct kan vervullen.

Een middel voor uitwisseling is een goed of product dat personen verkrijgen niet voor hun eigen persoonlijke consumptie of toepassen als productiemiddel in hun eigen beroep, maar om in een later tijdstip te ruilen (wisselen) tegen die goederen of diensten die ze willen gebruiken voor eigen consumptie of productie.

Geld is een algemeen erkend uitwissel medium. Het is het product dat de hoogste marktwaarde heeft. Personen verkrijgen het omdat zij het in een later stadium willen gebruiken als middel om producten of diensten te kopen en omdat zij weten dat andere personen het eveneens als algemeen erkend ruilmiddel beschouwen.

Geld is dus gecreëerd door de vrije markt, door personen die onderling goederen en diensten kopen en verkopen. Geld is dus niet gecreëerd door de overheid of centrale banken, hoewel zij ons willen doen voorkomen alsof dit wel zo is, inclusief het uitvaardigen van wetgeving waarbij men wil afdwingen wat als geld mag worden gebruikt en wat de waarde van het geld is. Het is voor overheden niet mogelijk om voor een lange periode te bepalen wat geld is. Dit is de reden waarom goud al meer dan duizenden jaren wordt gezien als het ultieme uitwissel medium. Goud is het goed dat mensen hebben gekozen als geld (het meest waardevolle onafhankelijke indirecte ruilmiddel). Dit heeft niet recent plaatsgevonden maar is ontstaan gedurende duizenden jaren en na miljarden transacties. Goud heeft niet het geweldsmonopolie nodig om als geld te worden beschouwd. Goud is door de vrije markt door vrije personen aangewezen als geld.

Overheden hebben in de loop van de geschiedenis op vele manieren geprobeerd om hun eigen papieren geld te promoten en voor te doen als even goed ruilmiddel als goud (net zoals in het Engelse gezegde: “As good as gold”).  In al deze gevallen is dat uiteindelijk niet gelukt en verdween het door de overheid bedachte papieren geldsysteem.

Waarom is goud nog steeds de ultieme vorm van geld in onze samenleving?

Goud heeft in onze tijd nog steeds de hoogste omzetsnelheid en liquiditeit van alle grondstoffen. De hoeveelheid goud boven de grond in relatie tot de jaarlijkse productie is zeer groot ten opzichte van de andere grondstoffen. Waar andere grondstoffen primair worden gedolven voor productie, wordt goud primair gedolven om bewaard te worden. Goud wordt vrijwel niet geconsumeerd. Goud is nog steeds de enige grondstof die op de balans van centrale banken staat.  Ook de productie van juwelen is een vorm van sparen en beleggen omdat deze per direct kunnen worden omgezet in alle andere vormen van geld, goederen of diensten. Goud is hierom nog steeds de enige vorm van echt geld waar alle andere geldsystemen van zijn afgeleid.


Waarom zijn overheden tegenstanders van goud?

Overheden zijn tegenstanders van goud omdat zij er onvoldoende controle over kunnen uitoefenen. In een wereld waarbij overheden onbeperkt geld willen kunnen creëren en onbeperkt schulden willen aangaan, is het noodzakelijk dat zij de maximale controle over het geldsysteem hebben. Alleen papieren geld biedt ze die mogelijkheid. Goud is politiek onafhankelijk en het is niet mogelijk goud onbeperkt bij te drukken.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro , , ,

Goudprijs stijgt tot boven $1.160. Hoogste prijs in 2010

15. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 april 2010 gestegen tot $ 1.160 en € 853. Sinds eind maart 2010 laat zowel de goudprijs als de zilverprijs een stijgende lijn zien. De prijs van goud bevindt zich nu weer ruim boven het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Ook het belangrijke weerstandsniveau van $ 1.140 is nu definitief gebroken aangezien de slotkoers hier nu al enkele dagen boven is gesloten.

De oorzaak in de stijgende goudprijs heeft meerdere oorzaken. De goudkoers stijgt mee op de brede stijging van alle grondstoffen naar aanleiding van het toenemende vertrouwen van beleggers in het herstel van de economie. Hiernaast blijft de continue onzekerheid spelen over de schuldenproblematiek van overheden. De financieringsproblemen van de Griekse overheid blijven onverminderd aanwezig. Even leek het erop dat het steunplan van 11 april 2010 van de lidstaten van de Europese Monetaire Unie een oplossing zou bieden. Nu enkele dagen later blijkt er grote onduidelijkheid te zijn over de exacte afspraken die zijn gemaakt en dreigen een aantal parlementen de voorgestelde regeling te blokkeren. Een derde reden stijging van de goudkoers is de onverminderd hoge vraag door investeerders naar alle vormen van beleggen in goud.

Dollar, Goudmarkt , ,

Marc Faber: Schuld van VS heeft junk status

9. februari 2010 door Goud Expert

In zijn laatste interview gaat Marc Faber dieper in op de extreem hoge schulden positie van de Verenigde Staten. Als de Verenigde Staten een bedrijf zouden zijn zou hun schuld de junk status moeten krijgen. Een van zijn observaties is dat iedere dollar nieuwe schuld die wordt gecreëerd dit een netto bijdrage geeft van -$0,60 aan het BBP. De enige oplossing om het huidige schulden probleem op te lossen, is om de schulden te verminderen niet te vermeerderen. Technisch kan de Verenigde Staten niet failliet gaan omdat de schulden die ze aangaan in Amerikaanse Dollars zijn gesteld, die ze zelf onbeperkt kunnen creëren. Dit heeft echter een enorme inflatie (waardevermindering van de dollar) tot gevolg.

 

Dollar, Economie , , ,