Goudreserves Rusland opnieuw vergroot

27. december 2010 door Goud Expert

Rusland heeft in november 2010 opnieuw haar officiële goudreserves vergroot. De Russische goudreserves zijn met 300.000 troy ounces gestegen naar in totaal 25,2 miljoen troy ounce. Rusland zet hiermee het ingeslagen beleid door van het structureel verhogen van haar goudreserves ten koste van de dollar en euro reserves. De gehele productie van de Russische goudmijnen blijft in Rusland zelf en wordt niet geëxporteerd. China hanteert eenzelfde beleid en zorgt er tevens voor dat de goudproductie van de goudmijnen binnen China blijft. De totale hoeveelheid nieuw goud dat voor de wereldmarkt beschikbaar komt, wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Grafiek goudreserves Rusland per november 2010

goud reserves rusland medio november 2010

Bron: ShareLynx.com

Grafiek goudreserves als percentage van totale reserves per land december 2010

goudreserves per land medio december 2010

Bron: International Financial Statistics

Wanneer we de officiële goudreserves van Rusland en China vergelijken met die van andere landen, dan blijkt dat Rusland en China slechts hun goudreserves relatief klein zijn ten opzichte van hun totale reserves.  Fysiek goud is de enige monetaire grondstof die op de balans van de centrale banken staat vermeld. Dit feit impliceert dus dat goud nog steeds geld is in onze moderne economische systemen. Alle pogingen de afgelopen 40 jaar door centrale banken de afgelopen om goud volledig van hun balans te laten verdwijnen en hiermee irrelevant te maken, zijn mislukt. Veel centrale banken zijn tegenwoordig goudkopers geworden en die trend lijkt zich voort te zetten.

Zie ook:

 

Economie, Goudmarkt , , ,

China overweegt goudreserves geleidelijk te laten groeien

18. november 2010 door Goud Expert

Op dit moment bedragen de  officiële goudreserves van China 1.064 ton hetgeen gelijk is aan 1,6 procent van haar totale valutareserves. Diverse Chinese deskundigen verklaren dat China zijn goudreserves geleidelijk verder moet laten stijgen om zich hiermee in te dekken tegen de dalende dollar. Het is voor China echter niet mogelijk om zijn goudvoorraad snel te verhogen omdat dit de prijs van goud nog sneller zal laten stijgen aldus Men Qinfa een onderzoeken van de Chinese Internationale kamer van koophandel. De verwachting is dat de interne Chinese goudmarkt zal stijgen van 428 ton in 2009 naar 800 tot 900 ton in 2020.

Het feit dat de Chinese goudmarkt sterk groeit en dat China zijn goudreserves hoogstwaarschijnlijk laat groeien, legt een extra bodem onder de prijs van goud. Vandaag 18 november 2010 sloot de prijs van goud op $ 1.353,90 een stijging van 1,35% ten opzichte van gisteren. Hierbij wordt een periode van prijsdalingen doorbroken.

Meer over de Chinese goudreserves op bloomberg

Goudmarkt ,

China, sparen, goud en sociale zekerheid

28. augustus 2010 door Goud Expert

In september 2009 maakte de Chinese centrale bank bekend dat zij haar goudreserves had verhoogd van 400 ton naar 1054 ton. Dit was het begin van de sterke stijging van de goudprijs die nog steeds aanhoudt en werd internationaal gezien als een belangrijk signaal.  Minder bekend is dat de Chinese bevolking in vergelijking met de centrale bank grotere kopers van goud zijn.

Volgens het Gold Demand Trends rapport over Q2/2010 van de World Gold Council hebben particuliere huishoudens in China in de periode januari 2008 tot en met juni 2010 in totaal 1057 ton goud aangeschaft. Dit is dus al meer dan de officiële goudvoorraad van China van 1054 ton.

Overzicht goud sparen in China in de periode 1998 tot en met 2010

De afgelopen 10 jaar is een duidelijke trend te zien waarbij de Chinese bevolking zowel absoluut als relatief meer sparen in de vorm van fysiek goud. Volgens hoogleraar Michael Pettis uit Peking, is het besteedbaar inkomen van het gemiddelde Chinese huishouden sinds 2000 met gemiddeld 15% per jaar gestegen. De consumptie groei in China in deze periode was echter veel minder. De gemiddelde vraag naar goud is gestegen met 26% per jaar. Dit is sneller dan de groei van het bruto binnenlands product van China. De vraag naar goud wordt tevens nog extra gestimuleerd door het beleid van de Chinese overheid dat het sparen in actief goud aanmoedigt, onder andere door tv reclames en het openstellen van de goudmarkt voor particulieren.

Goud en sociale zekerheid

China is er in de “savings glut theory” van Ben Bernanke van beschuldigd dat het teveel spaart en te weinig consumeert. Dit grote spaaroverschot exporteert China naar het buitenland (voornamelijk de V.S.) en dit leidt daar tot lage rentes en grote schulden bij Amerikaanse consumenten. Volgens de redenering van Ben Bernanke moeten de Chinezen de Amerikanen dankbaar zijn dat zij zoveel willen consumeren en schulden willen aangaan om China op deze manier van zijn spaaroverschot af te helpen. Wij hebben nooit geloofd in deze theorie. De oorzaak voor een hoog spaarniveau moet worden gezocht in de extra sociale zekerheid die het de Chinezen biedt. Men kiest er bewust voor om het verworven inkomen niet direct te spenderen maar dit te sparen om zodoende meer zekerheid in de toekomst te hebben.

Chinezen zijn al eeuwen lang gewend om minimaal 20% van hun inkomen te sparen. Op dit gebied kan het westen nog een voorbeeld nemen aan China. Het is beter te leven binnen je mogelijkheden en waar mogelijk te sparen dan om je gehele inkomen te consumeren of zelfs te gebruiken om schulden mee aan te gaan. In het westen realiseren steeds grotere bevolkingsgroepen zich dat de beloftes op het gebied van sociale zekerheid niet kunnen worden nagekomen. De eerste voorbeelden hiervan hebben zich ook in Nederland aangediend in de vorm van de verhoging van de AOW leeftijd en de problemen bij de pensioenfondsen en de Griekse crisis. Dit zijn slechts de eerste rimpelingen van een ineenstortend systeem dat volledig is gebaseerd op het aangaan van steeds meer nieuwe schulden die gefinancierd moeten worden met inkomen uit de toekomst.  Uw eigen sociale zekerheid dient u dus zelf te realiseren en het is onverstandig om blind op beloftes van overheden te vertouwen. Zelfs als u het Chinese voorbeeld zou volgen en een groot deel van uw inkomen spaart dan dient u zich te realiseren dat u een long positie in de euro opbouwt en afhankelijk bent van de overheid om de effectieve koopkracht van de toekomstige euro te waarborgen. Als u echter net zoals veel Chinezen daar niet veel vertrouwen in heeft dan is fysiek goud een goed alternatief. Fysiek goud levert geen rendement op maar heeft wel een trackrecord van 5000 jaar als middel om een bepaalde hoeveelheid koopkracht te garanderen.

 

Goudmarkt , ,

Chinese deskundigen adviseren meer goud en minder staatsobligaties

20. juli 2010 door Goud Expert

In mei 2010 heeft China zijn reserves aan Amerikaanse staatsobligaties verminderd met $ 32,5 miljard naar $ 867,7 miljard. Yu Yongding, een voormalig top adviseur van de Chinese Centrale bank en nu hoogleraa, adviseert Peking om meer te investeren in andere valuta dan de Amerikaanse dollar en meer te investeren in tastbare grondstoffen goederen en fysiek goud.

Yu Yongding geeft aan dat wanneer er veel vraag is naar Amerikaanse staatsobligaties dit voor China een ideaal moment is om deze te verkopen omdat dit dan de prijs niet teveel onder druk zal zetten. Het is beter om nu geleidelijk te investeren in alternatieven voor de Amerikaanse staatsobligaties en  dollars.
Deze visie wordt ondersteund door Zhang Monan een onderzoeker bij het Staats Informatie Centrum van de invloedrijke Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Hij adviseert expliciet dat China een deel van zijn reserves in goud moet investeren.

Beide Chinese adviseurs ondersteunen de breed gedragen visie van veel goudexperts dat de Chinese overheid bezig is met een massaal aankoop programma van fysiek goud. China probeert dit zo ‘onzichtbaar’ mogelijk te doen om maximaal te profiteren van de huidige lage goudkoersen welke door de Westerse overheden en centrale banken kunstmatig laag worden gehouden. Op deze wijze financiert de westerse belasting betaler de aankopen van goedkoop goud door China en vindt er een grote verplaatsing van rijkdom van west naar oost plaats.

Zie ook reuters.

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,

Goudprijs verder ondersteund door China

26. juni 2010 door Goud Expert

China heeft een overeenkomst afgesloten met de Amerikaanse Kensington Alaska goudmijn onderdeel van Coeur d’Alene Mines.  China zal al het goud concentraat van deze mijn kopen en verder raffineren tot zuiver goud door de China National Gold goud raffinaderij. Dit is de eerste deal die China maakt met een Amerikaanse goudmijn en moet als ondersteunend worden gezien voor de goudprijs.

Het is al lange tijd bekend dat China grote hoeveelheden grondstoffen zoals olie, staal, aluminium aankoopt en hiervan grote voorraden aanlegt. China is eveneens de grootste goudproducent ter wereld, heeft de laatste jaren zijn officiële en niet-officiële goudvooraden meer dan verdubbeld en stimuleert Chinese burgers actief om te investeren in goud en zilver door middel van tv-reclames. Er zal weinig twijfel over bestaan dat ook de Chinese overheid bezig is haar goud reserves verder te verhogen.

Deze overeenkomst is voor Coeur extra interessant omdat zij al na 7 dagen na verscheping naar China uitbetaald krijgt. Gebruikelijk is dat een goudmijn pas betaald krijgt nadat het goud is verwerkt (meestal een periode van 2-3 maanden).
Met deze overeenkomst lijkt het erop dat China zijn goudaankopen verder wil versnellen en naast aankopen op de internationale markt ook individuele overeenkomsten met goudmijnen wil afsluiten. Tevens is dit vanuit China een slimme zet omdat het op deze manier indirect goud koopt en niet via de international goudmarkten. De goudprijs zal hierdoor relatief minder worden beïnvloed omdat dit buiten het zicht blijft van de reguliere goudhandel. Pas als goud geraffineerd en verwerkt is tot goudbaren en gouden munten komt het beschikbaar voor de reguliere handel. Omdat de jaarlijkse goudmijn productie ten opzichte van de totale goudvoorraad erg klein is (het meeste 99.9% van het goud dat ooit is gedolven is nog steeds beschikbaar) en dit goud waarschijnlijk nooit op de markt zal komen, is de invloed op de goudprijs gering.

Lees meer hierover op mineweb.com

Goudmarkt , , ,

Chinese official adviseert overheid om meer goud te kopen

18. april 2010 door Goud Expert

Li Lianzong het hoofd van het economische departement van het onderzoeksinstituut van de Chinese communistische partij adviseert dat de Chinese overheid meer fysiek goud aanschaft en meer investeert in buitenlandse energie en grondstoffen bedrijven.

Wanneer de Chinese Yuan (Renminbi) een internationale valuta dient te worden dan is het noodzakelijk dat de goudreserves van China substantieel worden verhoogd. De laatste jaren heeft China haar fysieke goudreserves al aanzienlijk verhoogd tot meer dan 1.054 ton. Dit is echter maar een zeer klein percentage van de totale omvang van de Chinese reserves die voor het grootste deel bestaan uit Amerikaanse staatsobligaties.

De structurele daling van de Amerikaanse dollar de afgelopen jaren heeft tot gevolg dat de koopkracht van de Chinese reserves vermindert. Diverse signalen wijzen erop dat China al geruime tijd bezig is haar risico te spreiden. China heeft in 2009 de totale omvang van haar Amerikaanse staatsobligaties verminderd (tot ongenoegen van de Amerikaanse overheid) en is bezig om zoveel mogelijk buitenlandse grondstoffenbedrijven over te nemen of daar een belang in te nemen (voornamelijk in Afrika). De Chinese overheid probeert dit zo onopvallend mogelijk te doen om de markt niet te verstoren. Ook de aanschaf van fysiek goud gaat door China onverminderd door. In tegenstelling tot Westerse overheden en centrale banken, rapporteert China pas achteraf met hoeveel ton de goudreserves zijn gestegen. Dit om een zo goed mogelijke aankoopprijs te realiseren.  Deze werkwijze wordt ook wel de Chinese put onder de goudprijs genoemd. Mocht de goudprijs sterk dalen dan staan de Chinezen klaar om grote hoeveelheden direct op te kopen. Officieel geeft men aan nog steeds te geloven in de stabiliteit van de Amerikaanse dollar en de waarde van de Amerikaanse staatsleningen en blijft men die onverminderd kopen. Echter niet meer in zulke grote hoeveelheden als in 2006 en 2007 en probeert men deze zo snel mogelijk te verkopen en te diversifiëren in andere financiële producten met meer zekerheden.

Bron: reuters

Dollar, Economie, Goudmarkt , , ,

Vraag naar goud in China kan binnen 10 jaar verdubbelen

1. april 2010 door Goud Expert

De World Gold Council (WGC) heeft onderzoek gedaan naar de vraag naar goud in China. China heeft een onverzadigbare vraag naar goud en de goudconsumptie kan binnen tien jaar verdubbelen door zovel vraag van investeerders en vanuit de juwelen industrie.  In het vierde kwartaal van 2009 is de Chinese economie met 10,7 procent gegroeid. China is op dit moment de grootste goudproducent ter wereld, de Chinese overheid heeft haar goudreserves met 76 procent vergroot sinds 2003 tot 1054 ton en de Chinese overheid promoot actief de aankoop van goud door consumenten (onder andere door tv-commercials op de Chinese staats-televisie). Meer...

Goudmarkt , , , ,

Goudreserves centrale banken groeien het snelst sinds 1964

21. maart 2010 door Goud Expert

Onderzoek van de World Gold Council heeft aangetoond dat de goudreserves van de centrale banken in 2009 het snelst zijn gegroeid sinds 1964. De gecombineerde reserves aan goud groeiden met 425,4 ton tot 30.116,9 ton. Een groei van $13,3 miljard opbasis van de gemiddelde goudkoers van 2009. De belangrijkste landen die hun goud reservers hebben vergroot zijn India, Rusland en China.

Het zijn niet alleen centrale banken die in 2009 meer fysiek goud hebben gekocht. Ook grote groepen investeerders hebben fysiek goud aangeschaft hetgeen een duidelijke verschuiving laat zien ten opzichte van voorgaande jaren aldus Nick Moore analis bij RBC in Londen.

De World Gold Council verwacht dat de centrale banken hun reserves ook in 2010 vergroten met 187 tot 218 ton.

Het feit dat in 2009 de centrale banken netto goud kopers in plaats van verkopers zijn geworden, mag niet worden onderschat. Dit is een fundamentele ontwikkeling op de goudmarkt waarbij gedurende een lange periode (sinds 1974) de centrale banken netto verkopers waren en op die manier de goudprijs probeerden te drukken. Dit instrument wordt nu steeds minder effectief. Tevens toont deze ontwikkeling aan dat het fysiek bezitten van goud als een goede spreiding van reserves is. Als centrale banken dit doen, is dit ook een goede strategie voor particulieren. Westerse centrale banken zullen wellicht nog steeds een andere boodschap laten horen, aangezien zij belang hebben bij het creëren van vertrouwen in hun eigen valuta. Centrale banken in opkomende economieën hebben hier echter een andere visie op en proberen hun goud voorraaden aan te vullen.

Als deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet dan zijn de goud reserves gemeten in dollars de tweede valuta die centrale banken aanhouden als reserve.

Goudmarkt , , , ,

China verkoopt alle niet door USA gegarandeerde investeringen

13. februari 2010 door Goud Expert

Deze week heeft de Chinese overheid een verklaring uitgegeven dat de managers die de Chinese overheidsreserves beheren alle reserves die niet door de Amerikaanse overheid worden gegarandeerd, moeten worden afgebouwd.

Dollar-denominated risk assets, including asset-backed securities and corporates, are no longer wanted at the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), nor at China’s large commercial banks. The Chinese government has ordered its reserve managers to divest itself of riskier securities and hold only Treasuries and US agency debt with an implicit or explicit government guarantee. This already has been communicated to American securities dealers, according to market participants with direct knowledge of the events.

Deze ontwikkeling is zeker ingegeven door de recente levering van wapens aan Taiwan door President Obama, maar dient ook gezien te worden in het kader van het bewust verminderen van het risico op de waardedaling van de grote hoeveelheid Amerikaanse schuld die China als reserve aanhoudt. China doet hier dus exact het tegenovergestelde van wat ze door de Westerse regeringen opgedragen worden om juist wel te doen. Zoals in iedere crediteur-debiteur relatie is het niet de debiteur die de crediteur opdraagt hoe te handelen maar juist omgekeerd. Een van de wijzen waarop China haar reserves spreid is door de aankoop van grondstoffen en grondstoffenbedrijven. Fysiek goud is hier ook een onderdeel van. In 2009 heeft China bekend gemaakt dat het haar goudreserve heeft verhoogt naar meer dan 1000 ton en de intentie uitgesproken dit verder te verhogen. In het algemeen koopt China in het geheim goud (via particuliere bedrijven die 100% eigendom zijn van de overheid) om de prijs niet te hard te laten oplopen en publiceert dan pas veel later dat de goudreserve is gestegen. Ook al het goud dat in de Chinese goudmijnen wordt gewonnen, komt nooit op de wereldmarkt maar blijft binnen China. Veel goudanalisten zien dit ook als een van de belangrijkste bodems onder de huidige fysieke goudprijs.

Klik hier voor meer achtergronden over dit onderwerp op zerohedge.com

Economie, Goudmarkt , ,