AFM waarschuwt voor dubieuze online goudverkopers

21. april 2012 door Goud Expert

In een recente publicatie vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor het groeiend aantal online edelmetaal aanbieders. De AFM waarschuwt met name voor aanbieders die geen daadwerkelijk fysiek goud of zilver leveren maar aanbieden om het goud voor de klant in haar eigen kluis te bewaren. Bij deze vormen van papieren goud beleggingen is de klant afhankelijk van het nakomen door de aanbieder van zijn belofte dat hij daadwerkelijk edelmetaal voor de klant aankoopt en reserveert. Ook wordt gewaarschuwd voor onrealistische hoge rendementen bij het beleggen in edelmetaal.

Klik hier voor het complete bericht van de AFM over edelmetaal beleggingen

De AFM waarschuwt tevens voor het groeiend aantal online goudaanbieders. U kunt een betrouwbare online goudaanbieder herkennen wanneer deze al langere tijd bestaat en als u daar eenvoudig via e-mail en per telefoon mee in contact kan komen en wanneer u deze goudaanbieder fysiek kan bezoeken om uw bestelling af te halen. Voldoet een online winkel niet aan deze voorwaarden of zijn de prijzen van de producten onrealistisch laag dan dient een consument extra op te passen.

Euro, Goudmarkt , ,

Goudmarkt.nl ondersteunt het advies van de AFM over beleggen in goud

26. oktober 2010 door Goud Expert

In de nieuwsbrief van oktober 2010 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderwerp opgenomen over het beleggen in goud. In dit artikel gaan wij nader in op de adviezen die de AFM heeft gegeven.

Het volledige bericht van de AFM over het beleggen in goud kunt u hier lezen: http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/nieuws/2010/goudkoorts.aspx

Een aantal commentatoren vroegen zich af waarom de AFM zich moet bemoeien met de beleggingsbeslissingen van beleggers. Is de volgende stap het verbieden van specifieke aandelen?  Deze commentatoren hebben blijkbaar het echte bericht van de AFM niet of niet goed gelezen.  De AFM waarschuwt in haar bericht namelijk voor de risico’s van verschillende goudproducten. Naast fysiek goud in eigen bezit zijn er namelijk een groot aantal financiële instellingen die beleggingsproducten bieden die op een of andere manier zijn gekoppeld aan goud, zilver of platina. De AFM waarschuwt terecht voor de risico’s van dit soort producten. Deze producten zijn een papieren contract dat de belegger met de financiële instelling aangaat en de belegger is dus afhankelijk van de financiële instelling of die zijn contractuele verplichting nakomt. Voorbeelden hiervan zijn ETF’s (Exchange Traded Funds), beleggingsfondsen in edelmetaal, edelmetaal trackers, edelmetaal opties en futures.

Met een papieren edelmetaal product probeert men dezelfde zekerheid te creëren als van het fysieke edelmetaal in eigen bezit. Dit laatste is met een papieren contract nimmer mogelijk. Fysiek edelmetaal in eigen bezit kan enkele risico’s afdekken die papieren contracten nooit kunnen realiseren. Enerzijds is de hoeveelheid fysiek edelmetaal beperkt en de hoeveelheid papier is oneindig, anderzijds bent u met fysiek edelmetaal niet afhankelijk van een derde partij die zijn contract moet nakomen. In tijden van grotere financiële onzekerheid wil een belegger zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van derden.

Ook fysiek edelmetaal heeft een risicoprofiel net zoals de papieren edelmetaal producten. Het is terecht dat de AFM consumenten wijst op de verschillende risicoprofielen en het is verstandig om hierover een eigen mening te vormen.

Goudmarkt , ,