Goudprijs stijgt weer boven de 1000 euro per troy ounce

27. juli 2013 door Goud Expert

Na een lange periode van prijsdalingen is de goudprijs deze week weer gestegen boven de 1.000 euro per troy ounce (1300 dollar / oz.). Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan het negatieve sentiment en dat alle investeerders die hun investeringen in goud wilden of moesten verkopen om liquiditeit te creëren dat hebben gedaan. Er is nog steeds een interessant patroon aanwezig in de internationale goudmarkt. Grote ETF en COMEX magazijnen zien een sterke uitstroom van fysiek goud tijdens deze prijsdalingen. Gelijktijdig is er een zeer sterke toename van de import van goud in Hong Kong en Shanghai. Het fysieke goud verdwijnt dus uit het westen naar het oosten. Op de lange termijn willen Rusland en China de hegemonie van de dollar als reserve munt beëindigen. Een grote monetaire goudvoorraad om de munteenheid te ondersteunen is daarbij één van de voorwaarden. Zowel Rusland als China vergroten hun goudvoorraad iedere maand. Rusland publiceert deze cijfers iedere maand. China ziet hiertoe geen noodzaak en publiceert deze cijfers alleen wanneer het haar uitkomt. “Officieel” bedraagt de Chinese goudvoorraad 1054 ton maar de laatste opgave is uit 2009 en sindsdien niet meer aangepast.

Naast Rusland en China zijn er meer centrale banken die goud kopen om hun goudvoorraad te verhogen. Brazilië, Turkije, Turkmenistan, Venezuela zijn slechts een paar voorbeelden hiervan. De World Gold Council verwacht dat de centrale banken (exclusief China omdat die geen officiële cijfers publiceert) dit jaar meer dan 500 ton goud zullen kopen. De goud import van China via Shanghai en Hong Kong bedroeg in de eerste vijf maanden van 2013 al 622 ton (20 miljoen troy ounces). Dit is 50% van de totale wereldwijde goudmijnproductie in dezelfde periode en al bijna evenveel als de totale import van China in 2012.

Grafiek goudprijs juli 2013, 12 maanden in euro’s

grafiek goudprijs juli 2013 in euros

Grafiek goudprijs juli 2013, 212 maanden in dollars

grafiek goudkoers juli 2013 in dollars

Zowel in euro’s als in dollars is de goudprijs gestegen tot het 50 daags gemiddelde. Een duidelijk stijging boven dit niveau kan een belangrijk koopsignaal zijn en een indicatie dat de goudprijs verder zal stijgen.


Lees hier meer over op:

 

, , ,

Goudprijs daalt tot onder goudmijn productiekosten

28. juni 2013 door Goud Expert

De recente daling van de goudprijs tot $1200 en € 920 per troy ounce speelt zich volledig af in de papieren goudmarkt. Veel grote partijen verkopen hun papieren goud in ruil voor ander papier (euro’s of dollars). De vraag naar fysiek goud blijft onverminderd stijgen en de premiums (de opslag bovenop de goudprijs) worden steeds hoger. De premiums in India zijn recent verdubbeld van $10 naar $20 per troy ounce. De goudprijs is nu zover gedaald dat deze onder de productiekosten ligt van veel goudmijnen. Dit betekent dat het verliesgevend is om een goudmijn in bedrijf te houden, hetgeen de krapte in de fysieke goudmarkt nog verder zal doen stijgen.De situatie op de fysieke goudmarkt zal uiteindelijk de meestbepalende factor worden die de goudprijs zal bepalen.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de door de goudmijnen zelf gerapporteerde productie kosten per troy ounce goud.

grafiek productiekosten goudmijnen

Pikant detail is dat de vakbonden in Zuid Afrika een loonsverhoging eisen van 100% hetgeen de winstgevendheid van de Zuid Afrikaanse goudmijnen verder onder druk zet.

Lees hier meer over op:

 

grafiek productiekosten goudmijnen

,

Centrale bank India verbiedt banken om gouden munten te verkopen

8. juni 2013 door Goud Expert

Om de toenemende vraag naar goud in India in te dammen heeft de centrale bank van India de importbelasting op goud verhoogd van 6% naar 8%. Het handelstekort van India loopt steeds verder op door de aanhoudende daling van de Roepie. De Indiase bevolking die toch al traditioneel meer vertrouwen heeft in goud dan papieren valuta zal hierdoor alleen maar meer vluchten in goud. Een typisch geval van het omdraaien van oorzaak en gevolg door de bank van India. De goudaankopen zijn niet de oorzaak van de dalende Roepie maar het gevolg hiervan. Als laatste desperate poging om de goudaankopen te proberen in te dammen adviseert (verbiedt) de Indiase overheid nu banken om gouden munten aan consumenten te verkopen.

Er bestaat veel misverstanden over de zogenaamde sieraden en juwelen verkoop in India. Sieraden en juwelen bestaan in India meestal uit 22 of 24 karaat goud en niet uit 14 of 18 karaat zoals in westerse landen. Tevens zijn de maakkosten van sierraden t.o.v. van de waarde van de goudprijs erg laag en bedragen slechts enkele procenten. Ook dit in tegenstelling tot westerse sieraden waarbij de maakkosten vaak 50% tot 80% van de totale kosten bedragen. Gouden sieraden worden in India gezien als een vorm van geld en zodanig ook gebruikt.

De importheffing van India kan een scenario voor meer landen zijn wanneer de vraag naar goud te groot wordt.

Lees hier meer over op:

 

Euro, Goudmarkt , ,

Vraag naar fysiek goud explodeert na recente goudprijs daling

5. mei 2013 door Goud Expert

De recente daling van de goudprijs van meer dan 10 procent in 2 dagen heeft geleid tot een wereldwijde explosie van de verkoop van fysiek goud. De aankoop vindt vooral plaats door beleggers en particulieren die dit als een kans zien om tegen korting hun goud bezit uit te breiden. In tegenstelling tot vrijwel iedere andere financiële crash (zoals door veel media de goudprijs daling wordt gebracht) zien we nu een trend dat particulieren massaal kopen in plaats van verkopen. Dit geeft aan dat de recente prijsdaling niet natuurlijk was en dat de lange termijn stijging van de goudprijs nog niet ten einde is. Een van de belangrijkste signalen die het einde van de goudprijs stijging kan aangeven is wanneer de centrale banken de rente sterk verhogen en het netto rendement (ontvangen rente minus inflatie) op spaarrekeningen weer positief wordt. De ECB heeft deze week juist de rente verlaagd i.p.v. verhoogd.

Een samenvatting van diverse internet artikelen over de internationale goudkoorts.

 

Goudmarkt , ,

Goudprijs daalt met 4 procent tot onder 1500 dollar en 1200 euro

15. april 2013 door Goud Expert

Vrijdag 12 april was een van de negatiefste dagen van de goudprijs sinds 2010. De goudprijs daalde tot $1477 en € 1125. Een duidelijke oorzaak voor deze sterke daling kan niet gegeven worden. De reguliere financiële media maken melding dat de bull-market in goud voorbij is en dat veel beleggers verkopen n.a.v. positieve vooruitzichten voor de internationale economie. De positieve vooruitzichten zijn slechts illusies aangezien alle economische kengetallen een negatieve trend laten zien behalve de stijging van de aandelen koersen. Hiernaast is nu ook Japan gestart met het versneld pompen van nieuw geld in de economie. Japan doet dit in een tempo dat zelfs hoger is dan het huidige QE programma van de FED van 80 miljard dollar per maand om op deze manier bewust inflatie te creëren. De markt voor fysiek goud laat grote tekorten en wachttijden zien en maandelijks worden tientallen tonnen goud verscheept van het westen naar het oosten (voornamelijk China).  De opslag premies voor fysiek goud ten opzichte van de papieren spotprijs blijven onverminderd hoog. Een andere reden voor deze daling kan zijn dat er grote hoeveelheden goud op papier worden verkocht via de goud futures markten. Dit heeft hetzelfde effect op de prijs en de verkoper van deze futures beloofd in de toekomst het goud te leveren terwijl hij er op dit moment niet over beschikt. In die toekomst zal dit de fysieke goudmarkt nog meer onder druk zetten. Een dalende goudprijs en een goudprijs die tegennatuurlijk reageert op economische en monetaire ontwikkelingen zal veel goud beleggers ontmoedigen. De enige echte reden om niet langer in goud te beleggen is wanneer de reële rente (d.w.z. de spaarrente minus de inflatie) weer positief wordt. In een klimaat waar centrale banken bewust inflatie proberen te creëren en zij tevens de rente op bijna 0 procent houden is dit niet een scenario dat op korte termijn zal plaatsvinden.

Goudprijs grafiek april 2010 tot april 2013 in dollars

Goudprijs grafiek april 2010 tot april 2013 in euros

Lees hier meer over op:

 

Goudmarkt, Inflatie , ,

De verborgen stijging van de goudprijs

10. maart 2013 door Goud Expert

Goud is geen grondstof maar een valuta. Vanuit dit standpunt gezien is de daling of stijging van de goudprijs hetzelfde als de onderlinge wisselkoers tussen 2 valuta (bijvoorbeeld de euro en de dollar). Inwoners van een land gebruiken in het merendeel van hun transacties de lokale valuta die door de overheid wordt uitgegeven en waarvan diezelfde overheid verantwoordelijk is voor het waarde- en koopkrachtbehoud van die valuta. Meestal wordt de valuta niet uitsluitend gebruikt om economische transacties te doen maar ook als spaarmiddel om koopkracht in de toekomst veilig te stellen (bijvoorbeeld voor een pensioen). Wanneer de overheid een bewust beleid voert om de lokale valuta in waarde te laten dalen ten opzichte van andere valuta dan zijn het met name de spaarders die dit direct merken. Inwoners van Japan die in 2008 hun spaargeld in YEN hadden omgewisseld voor fysiek goud hebben een 100% stijging van hun vermogen in YEN gerealiseerd. Sinds 2008 is de goudprijs in Yen voortdurend gestegen mede door het destructieve beleid van de centrale bank van Japan.

Japan is geen opzichzelfstaand geval. Ook inwoners van Groot Brittannië, Brazilië, IJsland, India en Argentinië waren veel beter af geweest als ze in goud hadden gespaard in plaats van in hun lokale valuta.

Bijna alle grote economieën (ook de euro zone) voeren een bewust beleid van het goedkoper maken van hun eigen valuta ten opzichte van de andere valuta om op die manier de economie een impuls te geven. Een goedkopere lokale munt betekent namelijk dat de producten voor het buitenland goedkoper worden. Aangezien alle grote economische blokken hetzelfde beleid voeren is dit een race naar het nulpunt. Alleen goud kan minder eenvoudig worden gemanipuleerd en bijgemaakt en daarom zal het over een langere periode in prijs stijgen in iedere papieren valuta. Omdat de goudprijs een onafhankelijke thermometer is van de waarde van andere valuta, hebben overheden er dus belang bij dat ook de goudprijs zo laag mogelijk blijft of in ieder geval niet te snel stijgt.

Grafiek goudprijs in yen 2008-2013

Goudprijs in yen 2008-2013

 

Lees hier meer over op marketwatch

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goudprijs daalt tot onder 1200 euro onder toenemende economische malaise

24. februari 2013 door Goud Expert

De goudprijs is deze week gedaald tot onder de $ 1600 en € 1200. Na het dieptepunt op woensdag herstelde de goudprijs zich en sloot vrijdag op $ 1581 en € 1198. Door veel analisten wordt als belangrijkste reden voor deze daling aangevoerd de ‘positieve discussie’ die door de FED wordt gevoerd over het mogelijk verminderen van het opkoopprogramma van Amerikaanse staatsobligaties. Zoals zou blijken uit de laatste notulen van het FOMC. Het is niet zo dat de FED daadwerkelijk haar beleid wijzigt er worden slechts mogelijke scenario’s besproken. Nog steeds koopt de FED 80 miljard dollar per maand aan staatsobligaties. Hiernaast versterken ook andere landen (Japan, Verenigd Koninkrijk, Venezuela) hun beleid om of hun munt direct te devalueren of door het drukken van nieuw geld (Quantitative Easing). Tevens worden wekelijks alle economische prognoses naar beneden bijgesteld en vallen werkloosheidscijfers tegen. De trend van het creëren van meer schulden die steeds onhoudbaarder worden, wordt onverminderd voortgezet. De vraag naar fysiek goud (door centrale banken en particulieren) blijft onverminderd hoog en het blijkt steeds moeilijker om aan grotere hoeveelheden fysiek goud te komen.

Goudprijs in dollars februari 2013

goudprijs dollar februari 2013

Goudprijs in euros februari 2013

goudprijs februari 2013 euro

Een andere visie op de daling van de goudprijs is dat dit een bewuste manipulatie is in de papieren goudmarkt. Door bewust de goudprijs te laten dalen, ontstaat de indruk dat de crisis op zijn eind loopt (omdat men zijn goud weer verkoopt) en dat de internationale valutas (dollar, euro, pond, yen) in prijs stijgen ten op zichte van goud. Bij dit soort prijsdalingen is het namelijk niet zo dat bezitters van goud of investeerders van goud die een long positie hebben hun positie verkopen. In het algemeen worden door de grote internationale banken meer short contracten verkocht die eenzelfde prijsdrukkend effect hebben. Het creëren van een short contract in de futures markt heeft hetzelfde effect als het verkopen van een long contract. In de financiële media wordt dit echter altijd gebracht als investeerders die ‘vluchten uit goud’ terwijl het omgekeerde waar is. Vrijwel geen enkele bezitter van fysiek goud verkoopt zijn positie tijdens dit soort tijdelijke dalingen.

Lees hier meer over op: KingWorld News

Economie, Goudmarkt

Goudreserves Rusland blijven stijgen door nieuw aankoopprogramma

27. januari 2013 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in de december 2012 opnieuw gestegen. De totale goudvoorraad van Rusland bedraagt nu 950 ton een stijging van 137% ten opzichte van 1996 toen Rusland nog slechts 400 ton goud bezat. In 2012 heeft Rusland in totaal voor 80 ton goud aangeschaft en voor 2013 verwacht men minimaal eenzelfde hoeveelheid aan te kopen. Aldus Alexei Ulyukayev van de Russische centrale bank. Men heeft nog geen uitspraak gedaan of het aandeel goud in de totale reserves verder zal stijgen ten opzichte van de dollar en euro zoals in de afgelopen jaren.  De goudprijs eindigde deze week op € 1233 en $ 1659 per troy ounce. Een daling van 2,45% in euro’s en 1,51% in dollars ten opzichte van de voorgaande week.

Grafiek goudreserves Rusland 1996-2012

Grafiek Russische goudvoorraad 1996-2012


Rusland is één van de vele landen die de laatste jaren hebben gekozen om hun goudreserves uit te breiden ten opzichte van internationale valuta zoals de dollar en euro. Dit is een duidelijk internationaal signaal dat het vertrouwen tussen centrale banken onderling verminderd.

lees hier meer over op Reuters.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Duitse Centrale Bank haalt buitenlands goud terug naar Duitsland

15. januari 2013 door Goud Expert

De Duitse Centrale Bank (Bundesbank) heeft besloten de goudvoorraad van Duitsland te repatriëren. Het merendeel van de Duitse goudreserves liggen nu opgeslagen in New York bij de FED en in Parijs bij de Franse centrale bank. De Bundesbank zal veel minder goud in New York aanhouden en in het geheel geen goud meer in Parijs. Duitsland bezit de derde grootste goudvoorraad ter wereld. Deze stap is ingegeven door interne politieke vragen in Duitsland waarbij men zich afvraagt wat nog langer het nut is om de goudvoorraad buiten de landsgrenzen te bewaren. Hiernaast spelen de internationale financiële ontwikkelingen een rol en speelt de vraag of het in bewaring gegeven goud nog wel daadwerkelijk aanwezig is. Deze ontwikkeling kan een fundamentele invloed hebben op zowel de papieren als fysieke goudprijs.

Duitsland schaart zich hiermee in een lange rij landen die eenzelfde beleid voeren en hun goudreserves terughalen op hun eigen grondgebied. Zoals met alle bezittingen geld dat je alleen 100% zeker van je bezig kan zijn als je zelf fysiek en exclusief toegang hebt tot het bezit.

Lees hier meer over op: Zerohedge

, , ,

Goudprijs blijft rond het 1300 euro niveau van 2012 bewegen

9. december 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de eerste week van december gesloten op € 1322 en $ 1704. Hierbij blijft de goudprijs zich bewegen rond het 1300 euro niveau en in de 1500-1800 dollar bandbreedte. Vanuit het euro gebied is het opvallend dat de goudprijs vrijwel het gehele jaar 2012 zich rond het 1300 euro niveau heeft bewogen. Diverse deskundigen verwachten een stijging van de goudprijs in 2013 naar minimaal $ 2000. Afgelopen week heeft de zakenbank Morgan Stanley een rapport uitgebracht waarin het zijn klanten adviseert op goud te kopen. Gelijktijdig bracht Goldman Sachs een advies uit om juist goud te verkopen.

Goudprijs in euro’s 2010-2012

Goudprijs grafiek euro december 2012 vanaf december 2009

Goudprijs in dollars 2010-2012

Goudprijs grafiek dollar december 2012 vanaf december 2009

De belangrijkste redenen die Morgan Stanley ziet waarom de goudprijs verder zal stijgen zijn:
•    Goud is nog steeds het beleggingsproduct wanneer beleggers op zoek zijn naar een veilige haven.
•    De dollar zal verder in waarde dalen door het beleid van de FED dat de rente op nul-procent houdt.
•    Centrale banken zijn steeds grotere kopers van fysiek goud. Dit is een nieuwe grote speler in de markt waarbij de centrale banken voorheen juist verkopers van goud waren.

Lees hier meer over op: zerohedge

 

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , ,