Goud reserves onderpand voor nieuwe Duitse variant Eurobonds

30. mei 2012 door Goud Expert

Zowel Duitsland als Nederland zijn tegen de invoering van Eurobonds om hiermee een deel van de Europese schuldencrisis op te lossen. Eurobonds zouden de rentelasten van Duitsland en Nederland direct verhogen hetgeen door de belastingbetalers moet worden opgebracht. Duitsland heeft nu een Eurobond lite variant bedacht waarbij Duitsland alle schulden van een land boven de 60% GDP via een speciaal door Duitsland gecontroleerd fonds laat lopen. Landen die hieraan mee willen doen dienen hun financiële reserves en tevens hun goudreserves dan als onderpand aan Duitsland over te dragen. Italië en Portugal (Zuid Europese crisis landen met relatief hoge goudreserves) hebben negatief op dit plan gereageerd en willen zelf controle houden over hun goud reserves.

Zelfs al zou dit nieuwe fonds een deel van de schuldenproblematiek kunnen oplossen, een structurele oplossing voor de grote verschillen tussen de economieën van de Noordelijke Eurolanden en de Zuidelijke Eurolanden worden hierdoor niet weggenomen. De euro was sinds het ontstaan gedoemd te mislukken. De Europese politici proberen wanhopig de ontstane status-quo te handhaven met als achterliggend idee dat de problemen zich dan vanzelf zullen oplossen. Het bewust manipuleren van cijfers en statistieken, het opzijschuiven van Europese verdragen en het vertellen van leugens aan de belastingbetalers is nu de norm geworden. Uiteindelijk zal de schade door dit Europese experiment alleen maar groter zijn.

De huidige crisis is al lang niet meer een eenvoudige conjuncturele crisis die met wat extra overheidsstimulans weer vlot getrokken kan worden.  Deze crisis is een wereldwijde schuldencrisis die juist door de verkeerde overheidsstimuli en overheidsingrijpen van de afgelopen 40 jaar nu is uitgegroeid tot een complete schuldencrisis. Politici die denken dat met wat eenvoudige overheidssteun de gehele economie weer vlotgetrokken kan worden, leven in een illusie. De beste oplossing is dat de schulden rigoureus in 1 keer worden afgeboekt en we opnieuw starten en dat politici zich voortaan in het geheel niet meer met het bedrijfsleven en de economie bemoeien.

Lees hier meer over op the telegraph en op zerohedge

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goud vertelt zijn eigen waarheid

20. mei 2012 door Goud Expert

Een unieke eigenschap van fysiek goud is dat het zijn eigen rekeneenheid is, waarmee koopkracht uit het verleden kan worden vergeleken met nu. Dit in tegenstelling tot euro’s of dollars die geen intrinsieke waarde bezitten en alleen met elkaar vergeleken kunnen worden en die door overheden in onbeperkte mate kunnen worden aangemaakt.  In de huidige financiële crisis waarbij de media de nutteloze exercitie uitvoeren om dagelijkse koersen onder een vergrootglas te leggen en daarop commentaar te geven, wordt de lange termijn vaak over het hoofd gezien. In de onderstaande 5 grafieken verteld goud zijn eigen waarheid.

De grafieken zijn gebaseerd op data uit de Verenigde Staten maar zijn een op een van toepassing op Nederland en Europa.

Heeft u het gevoel dat uw salaris steeds minder reële goederen koopt? Kijk dan naar de grafiek die het uurloon weergeeft in grammen goud.

goud grafiek uurloon in gram goud

Heeft u het gevoel dat de dollar en euro steeds minder waard is ondanks het feit dat de financiële media claimen dat de dollar en euro sterke valuta zijn? Kijk naar de onderstaande grafiek die de valuta koersen vergelijkt in grammen goud.

goudgrafiek valuta in grammen goud

Bent u getroffen door de huizencrises? Kijk dan naar de onderstaande grafiek die de gemiddelde huizenprijs weergeeft in goud.

goudgrafiek huizenprijzen in gram goud

Heeft u de indruk dat u steeds minder vrij besteedbaar vermogen heeft? De volgende grafiek geeft het gemiddelde vrij besteedbare inkomen in grammen goud sinds 1945.

goudgrafiek besteedbaar vrij inkomen in gram goud

Zijn staatsobligaties van AAA landen echt een goede investering?

goud grafiek rendement staatleningen t.o.v. goud

Economen en investeerders als John Maynard Keynes, Charlie Munger en Warren Buffet claimen allemaal dat goud geen functie meer heeft in onze moderne economie en dat het een ‘barbarous relic’ is. In werkelijkheid is goud de de meest geciviliseerde valuta die er is omdat het los van de invloed van politici en bankiers al 5000 jaar een rekeneenheid van koopkracht is. Moderne bankiers kunnen 5000 jaar monetaire geschiedenis niet afschaffen. Maar goud kan wel het moderne bancaire systeem afschaffen en een einde maken aan het 100 jarige experiment van de volledig papieren valuta illusie.

, , ,

Goudprijs daalt tot onder 1600 dollar, euro crisis laait weer op

13. mei 2012 door Goud Expert

De goudprijs is verder gedaald tot onder het belangrijke 1600 dollar niveau. Ondanks de slechte economische vooruitzichten en de verkiezingsuitslagen van Frankrijk en Griekenland, waarbij politici zijn verkozen die niet achter de afgesproken bezuinigingsmaatregelingen staan, is de goudprijs gedaald. De vraag naar goud door particulieren en centrale banken blijft onverminderd hoog. Het lijkt erop dat er een steeds grotere discrepantie ontstaat tussen de papieren goudprijs en de daadwerkelijke vraag en aanbod van edelmetalen.  De goudprijs sloot vrijdag 11/05 op $ 1580 en € 1224 per troy ounce.

Grafiek goudprijs mei 2012 in dollars

goudprijs grafiek mei 2012 dollar

Grafiek goudprijs mei 2012 in euros

goudprijs grafiek mei 2012 euro

Door deze daling is de goudkoers zowel onder het 30 als 200 daags gemiddelde beland.  Tevens is de lijn van het 30-daags gemiddelde gezakt tot onder het niveau van het 200-daags gemiddelde. Beide signalen zijn voor technische analisten een indicatie dat de goudprijs nog verder zal dalen. Beleggers die zich puur laten leiden door technische analyse kunnen de goudprijs verder laten dalen. Aan de andere kant zijn de fundamentele redenen om in fysiek goud te beleggen ongewijzigd gebleven en sommige redenen zijn zelfs versterkt. Naast de sterke internationale vraag naar fysiek goud, wordt de rente door de centrale banken de komende jaren extreem laag gehouden, hiernaast stijgt de inflatie waardoor de reële rente op sparen (het verschil tussen de ontvangen rente en de inflatie) de komende jaren negatief zal blijven.  Geld op een spaarrekening zetten kost dus koopkracht en spaarders betalen op deze manier mee aan de financiële crisis. Binnen de euro zone wordt nu openlijk gesproken door voorzitter Barosso gesproken over de uittreding van Griekenland uit de eurozone. Dit was 2 jaar geleden ondenkbaar. De mogelijke onrust die dit op de financiële markten zal hebben is onvoorspelbaar. Door het bezit van fysiek goud plaatst een belegger zich buiten dit financiële systeem kan zo zijn koopkracht overhevelen van het oude naar het nieuwe systeem.

, , ,