Goud verkopen in India en China blijven hoog ondanks gestegen goudprijs

28. november 2010 door Goud Expert

In het laatste kwartaal overzicht van de World Gold Council (WGC) is een analyse gepubliceerd van de goud verkopen in India en China. Ondanks de gestegen prijzen de afgelopen 10 jaar is de vraag naar goud onverminderd hoog (zie de onderstaande grafiek).

Over de eerste 9 maanden van 2010 bedroeg de totale vraag 921,8 ton, een stijging van 12 procent t.o.v. 2009. Hiervan bestond 57 procent uit goud voor de productie voor juwelen en sieraden en 31 procent uit goud voor investeringsdoeleinden (goudstaven en gouden munten). Het lijkt erop dat zowel consumenten als investeerders in India, China, Rusland en Turkije gewend raken aan de hoge prijzen. Gelet op de speciale plaats die goud inneemt in de cultuur van India en China is het een logische ontwikkeling dat bij een stijgende koopkracht per hoofd van de bevolking in deze landen, het eerste spaarproduct waar particulieren voor kiezen, goud in de vorm van sieraden en gouden beleggingsmunten is.

Goudmarkt , ,

Goudprijs in euro’s op recordniveau door daling koers euro

27. november 2010 door Goud Expert

De prijs van goud in euro’s is in de derde week van november 2011 opnieuw gestegen tot recordniveau's. Op 27 november 2010 sloot de goudkoers op €  1.030,84 en stijging van 4,19% in 1 week. In dollars sloot de goudkoers op $ 1.364,- slechts 0,75% hoger ten opzichte van een week geleden. De belangrijkste oorzaak van de stijging van de goudprijs wordt veroorzaakt door de sterke daling van de euro/dollar koers tot 1,32. De nieuwe financiële crisis in Ierland, Portugal en Spanje in de eurozone heeft nieuwe onzekerheid veroorzaakt.

Goudkoers in euro’s november 2009 – november 2010

Goudkoers in euro’s november 2007 – november 2010

De bovenstaande grafieken laten de goudprijs over het afgelopen jaar en de afgelopen 3 jaar zien. Als we alleen naar de goudkoers kijken en ons beperken tot de eenvoudige redenering dat de goudprijs alleen maar kan stijgen als er veel onzekerheid over de toekomst is, dan is het duidelijk dat alle noodmaatregelingen en reddingsacties van de centrale banken en overheden hebben gefaald. In tegenstelling tot wat de overheden en centrale banken ons willen doen geloven is de financiële crisis nog lang niet voorbij. Wat begon als een bankencrisis is overgegaan in een economische crisis, een schulden crisis en een valuta crisis. De rekening voor de crisis is verschoven van de banken, naar de centrale banken, naar de overheden en de volgende stap is onvermijdelijk de belastingbetaler en iedereen die beschikt over privé vermogen en spaargeld.

Steeds meer investeerders realiseren zich dat het huidige financiële systeem is gebaseerd op drijfzand met als belangrijkste pijlers de papieren valuta, het fractionele banksysteem, het bewust toepassen van een inflatie politiek en het actief promoten van schulden. Wanneer dit wordt gecombineerd met het opbouwen van een onbetaalbare welvaartsstaat door socialistische politici dan is dit een garantie voor een nog grotere financiële crisis. Welvaart kan uitsluitend worden gecreëerd door het produceren van goederen en diensten en structureel te sparen. Politici die denken dat welvaart met een ‘wet’ gecreëerd kan worden of door het eenvoudigweg te lenen van de toekomst, zullen ontdekken dat deze politiek niet meer uitvoerbaar is. De afgelopen 40 jaar is dit het politieke paradigma geweest. De exacte vorm en het tijdstip van de financiële crisis is niet te voorspellen. Dit kan in de vorm van extreme inflatie, het kwijtschelden van schulden, het devalueren van de valuta, het invoeren van nieuwe valuta. Het is allemaal mogelijk. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de crisis verder naar de toekomst te verschuiven met als hoop dat het zich dan wel vanzelf zal oplossen. Iedereen die nu beschikt over spaargeld dient na te denken hoe dit veilig te stellen zodat ook in de toekomst dit spaargeld nog koopkracht biedt.

Austrian Economics, Economie, Euro, Goudmarkt , , , ,

Advies van Jan Kees de Jager: Ga uit de euro

23. november 2010 door Goud Expert

Na de Griekse crisis is de Ierse crisis een feit en de volgende dominosteen is gevallen. In diverse media verzekert onze minister van financiën Jan Kees de Jager dat Nederland wel garant moet staan voor Ierland omdat anders de waarde van de euro, uw spaargeld en alle pensioenen in gevaar komt. Volgens hem is er geen alternatief. Een alternatief is er niet en de impliciete boodschap die Jan Kees de Jager ons geeft is: “Ga uit de euro, zolang we hem nog in leven kunnen houden”. 

Stel uzelf de vraag of het internationale financiële systeem en de euro in het bijzonder door deze acties stabieler of juist instabieler is geworden? Het reddingsplan voor Ierland is er in eerste instantie op gericht om de Europese banken te redden zodat deze zich volledig kunnen ontdoen van de schadelijke Ierse leningen en geen enkel risico meer lopen in Ierland. Zodra het volledige risico is overgeheveld naar de Europese overheden en de centrale banken (uiteindelijk de belastingbetaler u en ik), zal het volgende land in de problemen komen. Portugal, Spanje, Italië of Japan staan bovenaan de lijst. Toenemende inflatie en een dalende waarde van de valuta zullen de enige oplossing zijn voor de overheden om deze nieuwe schulden af te betalen. Met andere woorden uw geld wordt minder waard.

Geïnteresseerde lezers verwijzen wij naar een aantal van onze voorgaande artikelen over dit onderwerp:

 

Ook u kunt nu nog maatregelen nemen en van dit moment gebruik maken door uit de euro te gaan. Goud en zilver in fysieke vorm zijn de eerst aangewezen overheidsonafhankelijke alternatieven. Wij bedanken Jan Kees de Jager voor deze mogelijkheid.

Austrian Economics, Economie, Euro, Inflatie , ,

Verkopen goud en zilver munten door US Mint onverminderd hoog

21. november 2010 door Goud Expert

De Amerikaanse munt (US Mint) is de producent van de officiële gouden en zilveren troy ounce munten van de Amerikaanse overheid. De populairste munten die worden geproduceerd zijn de American Silver Eagle, de American Gold Eagle en de American Gold Buffalo. De US Mint rapporteert wekelijks de verkopen van haar goud en zilver programma. Uit de meest recente statistieken blijkt dat ondanks te gestegen prijs van goud en zilver, de verkopen op een record hoog niveau blijven. In oktober 2010 verkocht de US Mint 3.150.000 Silver Eagles en over november 2010 staat de verkoop tot nu toe op 3.775.000 Silver Eagles. Over november 2010 zijn tot nu toe 72.500 Gold Eagles verkocht, eveneens een record.

2010 is tot nu toe een absoluut record voor de US Mint. Ondanks de extra premium van 10% boven de goud spotprijs die men moet betalen, kiezen veel Amerikanen voor direct fysiek geld in als alternatief voor papieren dollars. Al deze munten hebben een exact gewicht van 1 troy ounce netto goud of zilver. Deze munten worden uitsluitend geproduceerd van in de Verenigde Staten gewonnen goud en zilver. Diverse deskundigen vragen zich af of de in de Verenigde Staten gevestigde goud- en zilvermijnen deze productie kunnen volhouden of dat men moet terugvallen op de goudreserves van de centrale bank. De populariteit van het US Mint programma is een duidelijke indicatie dat de onzekerheid onder particulieren en beleggers toeneemt en dat alle acties van de centrale banken en de Amerikaanse overheid tot nu toe nog weinig effect hebben gehad om de financiële schuldencrisis op te lossen.

Zie ook bloomberg en zerohedge

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

China overweegt goudreserves geleidelijk te laten groeien

18. november 2010 door Goud Expert

Op dit moment bedragen de  officiële goudreserves van China 1.064 ton hetgeen gelijk is aan 1,6 procent van haar totale valutareserves. Diverse Chinese deskundigen verklaren dat China zijn goudreserves geleidelijk verder moet laten stijgen om zich hiermee in te dekken tegen de dalende dollar. Het is voor China echter niet mogelijk om zijn goudvoorraad snel te verhogen omdat dit de prijs van goud nog sneller zal laten stijgen aldus Men Qinfa een onderzoeken van de Chinese Internationale kamer van koophandel. De verwachting is dat de interne Chinese goudmarkt zal stijgen van 428 ton in 2009 naar 800 tot 900 ton in 2020.

Het feit dat de Chinese goudmarkt sterk groeit en dat China zijn goudreserves hoogstwaarschijnlijk laat groeien, legt een extra bodem onder de prijs van goud. Vandaag 18 november 2010 sloot de prijs van goud op $ 1.353,90 een stijging van 1,35% ten opzichte van gisteren. Hierbij wordt een periode van prijsdalingen doorbroken.

Meer over de Chinese goudreserves op bloomberg

Goudmarkt ,

Goud bubbel? Superrijken kopen goud per ton.

15. november 2010 door Goud Expert

In diverse media is er een discussie gaande of er sprake is van een goud bubbel en wanneer deze zal leeglopen. De conclusie dat er een goud bubbel is, wordt al snel getrokken vaak alleen op basis van het feit dat de prijs de laatste tijd wel erg veel gestegen is. Stijgende prijzen zijn gelijk aan een bubbel dus nu is zeker niet het moment om in goud te investeren. Dit is dezelfde media die de laatste 10 jaar onafgebroken heeft gewaarschuwd om vooral niet in goud te beleggen en hiermee hebben ze de grote stijgingen de afgelopen 10 jaar volledig verkeerd voorspeld.

goud bubbel vergeleken met andere investerings bubbels

Wanneer we de recente stijging van goud afzetten tegen andere bubbels uit het verleden dan staan we nog slechts aan het begin van de cyclus en moet de echte bubbel fase nog beginnen.

goudprijs 1970-2010 gecorrigeerd voor inflatie

Ook gecorrigeerd voor inflatie is de goudprijs nog ver verwijderd van het all time high uit 1980. Goud is dus nog steeds relatief goedkoop. Als er sprake is van een bubbel dan is dit eerder in de hoeveelheid fiat geld dat door de centrale banken wordt gecreëerd en de waarde van de valuta laat dalen ten opzichte van alle grondstoffen (olie, koper, graan, katoen, koffie en ook goud en zilver).

Los van de discussie over wel of geen goud bubbel is nemen veel superrijken het zekere voor het onzekere en zij kopen geen goud per troy ounce van 31,1 gram maar per duizend kilo aldus dit reuters artikel. Grote investeringsbanken adviseren hun klanten om 7-10 procent van hun vermogen aan te houden in edelmetaal en voornamelijk goud. Voor miljardairs komt dit al snel uit op enkele tonnen goud. De discussies over inflatie of deflatie, valuta devaluatie, steeds groter wordende schulden posities van overheden genereert veel onzekerheid. Waar het enkele jaren geleden zeer ongebruikelijk was dat klanten van de grote investeringsbanken actief wilden beleggen in fysiek edelmetaal is dit nu een regelmatig terugkerende optie.

zie ook: reuters: super-rich investors by gold by ton

Goudmarkt, Inflatie , ,

Turbulente week voor goud en zilver

14. november 2010 door Goud Expert

Goud en zilver zijn de eerste week van november 2010 turbulent begonnen. In de eerste helft van de week werden nieuwe records neergezet waarbij goud voor het eerst steeg boven de $ 1400,- per troy ounce en zilver steeg tot boven de $29,- per troy ounce. In euro’s doorbrak goud opnieuw het niveau van € 1000,- en zilver doorbrak het € 20,- prijsniveau. De tweede helft van de week liet echter een sterke daling zien van de goud- en zilverprijs. Uiteindelijk sloot de goudprijs net onder de duizend euro op € 999,12 en zilver op € 19,01.

Goudprijs in euro’s (periode november 2009 – november 2010)

Goudprijs in euros november 2009 - november 2010

Zilverprijs in euro’s  (periode november 2009 – november 2010)

Zilverprijs in euros november 2009 - november 2010

De prijs van de edelmetalen werd beïnvloed door de ontwikkelingen van de G20. De valuta-oorlogen worden steeds prominenter waarbij ieder land probeert zijn valuta zo laag mogelijk te houden. Tijdens de G20 werd duidelijk dat de VS alleen staat in zijn kritiek op China. Hiernaast is het voor de VS ook onmogelijk om te harde kritiek te leveren op China omdat China de grootste koper is van Amerikaanse staatsobligaties. Wanneer China weg zou vallen als grootste koper dan blijft de FED over als grootste koper van staatsobligaties hetgeen een nieuwe versnelde daling van de dollar en de bijkomende inflatie tot gevolg zal hebben. De door de FED aangekondigde QE2 maatregelingen kwamen de Verenigde Staten op veel kritiek te staan. Zoals gebruikelijk heeft de G20 geen concrete afspraken opgeleverd. De individuele belangen van de grote economische blokken zijn te groot om tot afspraken te komen voor een daadwerkelijke oplossing van de schuldencrisis van de Verenigde Staten en de Europese Unie. De onzekerheid over de waarde van de valuta leidt ertoe dat beleggers steeds meer opzoek gaan naar alternatieven voor papieren valuta. Alle statistieken laten zien dat de vraag naar fysiek edelmetaal onverminderd groot is.

Voor de sterke daling van de edelmetaalkoersen op donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010 is geen duidelijke reden aan te geven. De fundamentele oorzaken zijn onverminderd positief voor goud en zilver. De sterke stijging van de afgelopen 3 maanden heeft echter geleid tot een technisch plaatje wat beschreven wordt als ‘overbought’ waarbij veel beleggers dan besluiten een deel van de gerealiseerde koerswinsten veilig te stellen. In iedere structureel opgaande markt zijn er periodes van zwakte en daling. In het algemeen zijn dit goede momenten om een nieuwe positie op te bouwen.

Goudmarkt , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,