Goudprijs sluit voor het eerst boven de 1300 dollar

29. september 2010 door Goud Expert

Op 28 september 2010 is de goudprijs in dollars voor het eerst gesloten boven de psychologische grens van 1300 dollar. Hiermee zet de stijging van de goudprijs onverminderd door. Vanwege de sterke daling van de dollarkoers de afgelopen 2 maanden is de goudprijs in euro’s vrijwel onveranderd gebleven en bevindt zich nu rond het 960 euro niveau.


Grafiek goudprijs september 2010 1 jaar terug.

Met de stijging boven de $ 1300 heeft de goudprijs definitief het weerstandsniveau van $ 1250 doorbroken. In het afgelopen jaar is vier maal geprobeerd dit niveau te doorbreken waarbij de weerstand steeds sterker werd. Diverse analisten die in 2009 hebben voorspeld dat de stijging boven de $ 1000 dollar van korte duur zou zijn en dat de goudprijs snel zou dalen tot onder de $ 700, laten nu opnieuw hetzelfde geluid horen dat deze stijging van korte duur zal zijn en we ons weer moeten opmaken voor de $ 1000 dollar. Zij blijken echter keer op keer de foute analyse te maken.

De fundamentele redenen om goud te bezitten worden steeds sterker:

 1. De vraag naar goud vooral door investeerders neemt meer en meer toe terwijl de goudmijnproductie de laatste jaren daalt of op zijn positiefst constant blijft.
 2. Westerse centrale banken die tientallen jaren de vraag naar goud ondersteund hebben door goud uit hun goudreserves te verkopen zijn vrijwel gestopt met deze programma’s. Alleen het IMF verkoopt nog goud. Hiernaast zijn een groot aantal centrale banken uit opkomende economieën (Rusland, India, China, Vietnam) gestart met grote aankoopprogramma’s om hun goudreserves te verhogen.
 3. Sloopgoud was traditioneel een belangrijke bron naast de goudmijnproductie. Het aanbod van sloopgoud laat in 2010 een dalende trend zien. De meeste aanbieders begrijpen dat het beter is te wachten op hogere prijzen om hun sloopgoud te verkopen.
 4. Het vertrouwen in de centrale banken en de maatregelen van overheden om de ontstane financiële crisis daadwerkelijk structureel op te lossen neemt verder af. De schuldencrisis die de afgelopen 50 jaar is gecreëerd vanuit  bewust politiek beleid is niet voorbij. De maatregelen die de afgelopen 2 jaar zijn genomen hebben het probleem alleen iets naar de toekomst verschoven en waren er primair op gericht om de bankiers te redden op kosten van de belastingbetaler. Het financiële systeem kraakt meer en meer ondanks de continue goednieuws show op de media van “the road to recovery”,  “investing after the crisis”, “het ergste is achter ons” etc. etc.

Gecorrigeerd voor inflatie is de huidige prijs van $ 1300 dollar nog steeds laag te noemen. De top van 1980 is gelijk aan $ 2300 in huidige dollars. Het volgende belangrijke koersdoel is $ 1500.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Competitieve valuta devaluaties ondersteunen de prijs van goud

27. september 2010 door Goud Expert

Centrale banken voeren een onderlinge strijd in het devalueren van de prijs van hun valuta. Iedere centrale bank voert een politiek waarbij de waarde van hun valuta relatief lager moet worden dan die van andere valuta om op die manier de economie te stimuleren. Deze ontwikkeling is goed voor de prijs van goud als de ultieme harde valuta waar centrale banken steeds minder invloed op kunnen uitoefenen. De afgelopen week heeft de goudkoers voor het eerst de grens van $ 1.300,- doorbroken.

De afgelopen week hebben we twee concrete voorbeelden gezien van centrale banken die de koers van hun valuta proberen te verlagen. Als eerste de centrale bank van Japan die met concrete valuta interventies de koers van de Yen probeert te laten dalen en ten tweede de Federal Reserve die aankondigde klaar te staan om een tweede ronde van montaire versoepeling en geld creatie (quantitative easing) door te voeren om zo de economie te stimuleren en gelijktijdig de waarde van de dollar te verminderen ten opzichte van grondstoffen (inflatie).

Naast het beleid van competitieve valuta devaluaties is er een tweede politiek van centrale banken die gunstig is voor de beleggers in goud. De afgelopen 30 jaar waren de centrale banken als groep netto verkopers van goud. De centrale banken verkochten gemiddeld een hoeveelheid goud gelijk aan 10 procent van de totale wereldwijde vraag. Sinds 2009 zijn de centrale banken echter netto kopers geworden van goud. Voornamelijk de centrale banken in de opkomende economiën zijn bezig met een programma van het uitbreiden van hun goudreserves.

Gecorrigeerd voor inflatie heeft de goudprijs nog steeds niet het record van 1980 gebroken. In dollars van 2010 zou de goudkoers dan moeten stijgen naar $ 2.300,-.

Lees hier meer over op GATA.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Inflatie

Basel 3 en hoeveel banken echt verdienen aan uw hypotheek

16. september 2010 door Goud Expert

In de Nederlandse media wordt vaak een discussie gevoerd dat banken teveel verdienen aan de hoge hypotheekrente. De feiten waarop men zich baseert zijn niet correct. De werkelijkheid is nog veel gunstiger voor de banken dan in het algemeen wordt gedacht. Vrijwel altijd wordt voorbij gegaan aan het feit dat banken werken volgens het  ‘fractional reserve banking’ principe. Wat banken u nooit vertellen is dat ze hierdoor een instrument van de overheid hebben gekregen om gratis geld te creëren en hiermee grote winsten boeken. Hieronder zullen wij uitleggen dat een bank een bruto marge van 97,2% maakt op uw hypotheeklening.

Banken dienen een bepaalde kapitaalsreserve aan te houden om hun rekeninghouders uit te kunnen betalen of in het geval er leningen moeten worden afgeboekt (door faillissementen of dalende huizenprijzen) dit vanuit de eigen reserve gefinancierd kan worden.

In het nieuwe Basel 3 akkoord dat deze week is overeengekomen, dienen banken hun kapitaalreserve in de vorm van eigen vermogen te verhogen van circa 2% nu naar 7% over acht jaar. De kapitaalreserve is bedoeld om banken beter bestand te laten zijn tegen toekomstige financiële crisis zodat het niet meer noodzakelijk is dat de banken door de overheden (lees de belastingbetaler u en ik) worden gered. De onderstaande voorbeelden zullen echter laten zien dat deze kapitaalsreserve verhoging slechts cosmetisch is en uiteindelijk weinig effect zal hebben.

In de volgende voorbeelden zullen wij rekenen met de toekomstige situatie waarbij een bank minimaal 7% als kapitaalreserve moet aanhouden.

Het perspectief vanuit de spaarder.

Stel u plaatst EUR 100.000,- op een spaarrekening bij een bank. U ontvangt hiervoor 2% rente per jaar ( EUR 2.000). In het fractional reserve banking systeem is het niet zo dat de bank hiervan dan EUR 93.000 uitleent en EUR 7.000 in kas houdt. Nee de bank kan hiermee EUR 1.428.571,- aan nieuwe leningen creëren. Als de bank dit bedrag uitleent tegen een rente van 5% ontvangt de bank dus EUR 71.428,- rente per jaar tegenover de spaarder die EUR 2.000,- ontvangt. U vraagt zich wellicht af waar komt dan dat extra geld vandaan dat de bank uitleent? Dat wordt eenvoudig gemaakt door enkele getallen in de elektronische boekhouding van de bank in te voeren waardoor het op de balans vanuit het niets verschijnt. Dit geld kan vervolgens in het economische verkeer door de lener worden gebruikt om bijvoorbeeld een huis aan te kopen. Het huis komt als onderpand voor de lening ook op de balans van de bank te staan. Doordat dit systeem geeft ook al een ‘kleine bankrun’ waarbij een spaarders hun geld willen opnemen een groot probeem omdat de bank werkt met een hefboom effect van een factor 15 tot 30.

Het perspectief vanuit de lener

Als de bank u EUR 100.000 leent dan is het niet noodzakelijk dat de bank hiervoor ook EUR 100.00 inkoopt tegen een commercieel tarief (bijvoorbeeld door het aantrekken van spaarders). De bank hoeft slechts 7% van de waarde van uw lening in te kopen. De grote fout die vrijwel altijd in de media wordt gemaakt is dat men ervan uitgaat dat een bank 100% van de lening zelf ook weer moet inkopen waardoor slechts het verschil tussen de in rekening gebrachte hypotheekrente en de spaarrente die een bank ontvangt de winstmarge van de bank is waarvan alles betaald moet worden. Niet is minder waar om EUR 100.000 uit te lenen hoeft de bank slechts EUR 7.000 in te kopen. Bij een hypotheekrente van 5% brengt de bank u EUR 5.000 in rekening en het kost de bank aan inkoop circa EUR 7.000 * 2% = EUR 140 (als we uitgaan van een spaarrekening maar banken kunnen bij de centrale banken voor slechts 0,5% lenen) Het verschil tussen verkoop en inkoop komt hiermee op EUR 4.860. De bank maakt dus een marge van 97,2% op uw hypotheeklening.

Wanneer u bovenstaande tot u laat doordringen dan is het duidelijk welke belangen er spelen voor de banken om de bestaande situatie in stand te houden. Banken hebben een door de overheid geschapen monopolie gekregen om gratis geld te creëren en hier maximale winsten mee te maken met een minimale inspanning. U vraagt zich af waarom de overheid dit systeem zo heeft gecreëerd? Dit komt omdat de overheid volledig afhankelijk van de banken voor het financieren van de structurele overheidstekorten. In een volgend artikel zullen wij hier nader op in gaan.

Austrian Economics

Goudprijs bereikt nieuw record in dollars

16. september 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft vandaag een nieuw record van $ 1.275,-  per troy ounce neergezet. De prijs van goud in euro’s nadert opnieuw de duizend euro per troy ounce. De stijging van de goudprijs en zilverprijs is opmerkelijk omdat de laatste weken zowel de beurskoersen als de prijzen van de edelmetalen stijgen. Vaak is er een tegengestelde trend te zien.

Goudprijs grafiek september 2009 tot medio september 2010

De goudprijs heeft de traditioneel zwakkere zomermaanden definitief achter zich gelaten. Na de laatste top van $ 1.260 eind juni 2010 is de goudprijs gedaald tot $ 1.170 eind juli 2010 om vervolgens continue te stijgen tot de nieuwe recordprijs. Zowel de technische indicatoren als de fundamentele waarden zijn onverminderd positief voor de edelmetalen. De vraag naar goud is onverminderd hoog onder particulieren en centrale banken. Recent heeft de centrale bank van Bangladesh zijn goud reserves verhoogd en ook Rusland blijft maand op maand zijn goudreserves verhogen.  Consumenten wereldwijd kopen massaal goud. Tevens zien we de eerste tekenen van de verhoging van een groot aantal basisgrondstoffen zoals graan, katoen en olie. Deskundigen geven hier verschillende externe oorzaken voor aan zoals mislukte oogsten. De belangrijkste oorzaak van monetaire inflatie wordt echter te vaak over het hoofd gezien. De grote hoeveelheden extra geld die door de centrale banken de afgelopen jaren is gecreëerd zal onvermijdelijk zijn weg in de economie vinden en een grote en brede inflatie tot gevolg hebben.

Goudmarkt , ,

Centrale bank van Bangladesh koopt 10 ton goud van het IMF

13. september 2010 door Goud Expert

De centrale bank van Bangladesh heeft op 7 september 2010 10 ton goud (321.000 ounces) van het International Monetair Fund (IMF) gekocht. Deze verkoop door het IMF is onderdeel van het verkoopprogramma van 403,3 ton goud waarvoor het IMF in september 2009 toestemming heeft gekregen.

In november 2009 verkocht het IMF 212 ton goud aan de centrale bank van India en Mauritius. Hiernaast heeft het IMF tot en met July 2010 88.3 ton goud verkocht op de open markt. Samen met de 10 ton goud voor Bangladesh komt het totaal tot nu toe op 310,3 ton goud van de beschikbare 403,3 ton.

De reden voor Bangladesh om verder te diversifiëren in haar reserves (lees: het verminderen van dollar en euro reserves) is de onzekerheid over de status van de dollar en de euro. De opkomende economische macht van de oosterse landen biedt deze landen de mogelijkheid om hun reserves van fysiek goud te verhogen.  Het kopen van goud door de centrale banken is positief voor de ontwikkeling van de goudprijs en biedt een extra ondersteuning. Het is niet te verwachten dat de centrale banken van de opkomende  economieën die nu hun goudreserves verhogen op korte en middellange termijn dit beleid zullen wijzigen.

Het nieuws van deze goudverkoop door het IMF had weinig invloed op de actuele goudkoers op 7 september. De goudprijs sloot vrijwel onveranderd op $ 1.245,90.

Meer hierover op reuters.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Een glimp uit een toekomst met een parallelle goud standaard

2. september 2010 door Goud Expert

Economen en analisten hebben vaak discussies over het opnieuw invoeren van de goud standaard als vervanging van ons papieren geldsysteem. Er is echter ook een situatie denkbaar waarbij naast het huidige papieren geld een tweede op goud en zilver gebaseerd geldsysteem functioneert. Een voorbeeld hiervan zien we in Indonesië waar Islamitisch organisaties een alternatief geldsysteem promoten gebaseerd op de gouden dinar en zilveren dirham.

Het onderstaande fragment uit een documentaire van de VPRO laat zien hoe en waarom Indonesiërs overstappen van het papieren systeem naar het goud systeem. Op dit moment is dit nog een kleine minderheid en wordt het oogluikend toegelaten door de overheid. Het is echter een fascinerend beeld van een mogelijk toekomstige situatie ook in onze regio. Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van goud als munteenheid voor het dagelijkse gebruik moet deze video zeker bekijken.

De belangrijkste reden die men aanvoert om op het op goud en zilver gebaseerde goud over te stappen is de waarde vastheid gedurende de eeuwen. Enkele honderden jaren gelden kocht je voor 1 gouden dinar 2 geiten en vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Overal ter wereld kan je de 1 dinar gouden munt ruilen voor 2 geiten. Ten opzichte van goud is de inflatie van het papieren systeem enkele honderden procenten geweest de afgelopen jaren en iedereen die geld spaart wordt armer gemaakt door de banken die het papieren geld beheren.

De video eindigt met het advies om het waardeloze papieren geld terug te brengen naar de bank en in te wisselen voor echt geld gebaseerd op goud en zilver zolang het nog kan.

Wanneer er in de westerse samenlevingen eenzelfde situatie zou ontstaan dan zal het naar onze mening niet lang duren voordat iedereen het liefst betaald wil worden in goud en zilver en niet in papieren goud. Vrijwel niemand hoeft overtuigd te worden van de waarde van een gouden of zilveren munt, maar de overheid heeft haar gehele geweldsmonopolie van drang,  dwang en het dreigen met fysiek geweld nodig om de bevolking te dwingen tot het accepteren van de door haar uitgegeven papieren coupons. Een gemakkelijke overgang zal het dus niet zijn.

 

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , , ,

Het IMF maakt zich klaar voor de komende financiële crisis

1. september 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft op 30 augustus aangekondigd dat het haar ‘toolkit’ om een eventuele toekomstige crisis te voorkomen heeft uitgebreid. Naast het aanzienlijk versoepelen van voorwaarden van de Flexible Credit Line (FCL) faciliteit is ook een nieuwe faciliteit in het leven geroepen de Precautionary Credit Line (PCL). De PCL is bedoeld voor landen die niet voldoen aan de voorwaarden voor de FCL. Goudmarkt bekijkt deze ontwikkelingen zeer sceptisch.

De spin-doctors van het IMF maken overuren.

Het IMF weet blijkbaar meer over de financiële situatie van veel landen en bereidt zich voor op de noodzakelijke reddingsacties en probeert de uitbreiding van de faciliteiten te verkopen alsof het een weloverwogen beleidsmaatregel is waar verder niets achter gezocht moet worden.   Wanneer de inhoudelijke maatregelen echter worden geanalyseerd dan blijkt onder andere dat:

 • De huidige maximale FCL limiet voor een land is 1000 procent van het IMF quotum van het desbetreffende land. Deze limiet is vanaf heden afgeschaft. Landen die lid zijn van het IMF kunnen vanaf nu dus onbeperkt lenen.
 • De maximale periode dat een land gebruik mag maken van de FCL is verlengd van 1 jaar naar 2 jaar.
 • De nieuwe PCL faciliteit is beschikbaar voor een grotere groep landen met minder zware acceptatie eisen. De maximale PCL faciliteit is vooraf 500 procent van het IMF quotum van het desbetreffende lid (land) en kan later worden verhoogd tot 1000 procent.

 

Het effect van dit alles is dat de totale uitleen capaciteit van het IMF wordt verhoogd naar 1000 miljard dollar (een verdubbeling in 6 maanden) hetgeen grotendeels wordt gefinancierd door de G20 landen (waaronder ook Nederland).  In April werd door het IMF de New Arragement to Borrow (NAB) faciliteit van 500 miljard dollar opgetuigd vlak voordat de problemen in Griekenland ontstonden.

Enkele kritische kanttekeningen bij deze IMF aankondigingen.

 • De IMF faciliteiten zijn niet de oplossing van het probleem maar de oorzaak. De huidige financiële crisis is een schuldencrisis en die kan niet worden opgelost met het creëren van nog meer schulden. Hiernaast bieden deze faciliteiten een vangnet voor landen met een onverantwoord financieel beleid in plaats van dat deze landen orde op zake stellen.
 • Kort samengevat komen de versoepelingen erop neer dat de IMF bazen onbeperkt krediet kunnen verschaffen aan alle landen die dit nodig hebben. Het IMF probeert de schijn op te houden dat het strikte procedures hanteert en dat er harde eisen worden opgelegd voordat deze krediet faciliteiten beschikbaar worden gesteld.  Het tegendeel zal later waar proberen te zijn.
 • Het IMF presenteert deze ontwikkeling als een zeer positieve ontwikkeling van het beleid dat zij voert. We dienen echter niet te vergeten dat het IMF de huidige crisis niet zag aankomen, een van de mede-veroorzakers is van deze crisis en met haar acties de situatie verergerd.
 • Wanneer deze faciliteiten daadwerkelijk gebruikt gaan worden zal door het creëren van deze grote hoeveelheden extra geld zal de inflatie verder versnellen.

 

Wilt u zelf ervaren hoe het IMF deze nieuwe faciliteit verkoopt? bekijk dan de onderstaande video:

Zou u een auto van Reza Moghadam kopen?

Meer hierover op zerohedge.com

 

Economie, Euro, Goudmarkt , ,