Bewijs van goudprijs manipulatie door Adrian Douglas

22. juli 2010 door Goud Expert

Adrian Douglas een van de bestuursleden van GATA, heeft opnieuw een uitgebreide analyse gemaakt over de ontwikkeling en de manipulatie van de goudprijs de afgelopen 30 jaar. Zijn belangrijkste conclusies:

  • De goudprijs wordt kunstmatig onderdrukt door de toepassing van het zogenaamde “fractional reserve bullion banking” dat door de grote goudbanken wordt toegepast
  • Op de internationale goudmarkt verkoopt men gemiddeld 45 ounces goud voor iedere ounce daadwerkelijk fysiek goud via zogenaamde “niet-gealloceerde goudrekeningen”. Met andere woorden: de internationale goudhandel wordt slechts ondersteund door 2,3% daadwerkelijk bestaand fysiek goud.
  • De werkelijke prijs van fysiek goud zou op dit moment circa $ 54.000,- zijn, wanneer er geen fractional reserve bullion banking zou plaatsvinden. Door dit systeem wordt de goudprijs nu kunstmatig laag gehouden op een niveau van $ 1.200,-.
  • De koopkracht van de Amerikaanse dollar is 45 maal te hoog.
  • De beste manier om dit systeem te doorbreken is wanneer investeerders hun goud in fysieke vorm opeisen en dit bewaren buiten het circuit van de grote bullion goud banken.

Zijn advies is:  Koop fysiek goud. Dat stelt je nu in staat dollars of euro’s in te wisselen die voor slechts 2,3% hun waarde in goud vertegenwoordigen voor een 100% fysieke goud positie die in de toekomst vele malen meer de koopkracht zal bieden dan de koopkracht van de huidige dollar en euro.

Adrian Douglas heeft gelijk als hij stelt dat er zeer veel papieren goud wordt verkocht in verhouding tot fysiek goud en dat dit een prijsverlagend effect heeft. Of echter de prijs tot de door hem berekende $ 54.000,- zal stijgen is moeilijk te zeggen omdat deze prijs zeker invloed zal hebben op het vraag en aanbod niveau.

U kunt het gehele artikel en analyse hieronder lezen:

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Chinese deskundigen adviseren meer goud en minder staatsobligaties

20. juli 2010 door Goud Expert

In mei 2010 heeft China zijn reserves aan Amerikaanse staatsobligaties verminderd met $ 32,5 miljard naar $ 867,7 miljard. Yu Yongding, een voormalig top adviseur van de Chinese Centrale bank en nu hoogleraa, adviseert Peking om meer te investeren in andere valuta dan de Amerikaanse dollar en meer te investeren in tastbare grondstoffen goederen en fysiek goud.

Yu Yongding geeft aan dat wanneer er veel vraag is naar Amerikaanse staatsobligaties dit voor China een ideaal moment is om deze te verkopen omdat dit dan de prijs niet teveel onder druk zal zetten. Het is beter om nu geleidelijk te investeren in alternatieven voor de Amerikaanse staatsobligaties en  dollars.
Deze visie wordt ondersteund door Zhang Monan een onderzoeker bij het Staats Informatie Centrum van de invloedrijke Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Hij adviseert expliciet dat China een deel van zijn reserves in goud moet investeren.

Beide Chinese adviseurs ondersteunen de breed gedragen visie van veel goudexperts dat de Chinese overheid bezig is met een massaal aankoop programma van fysiek goud. China probeert dit zo ‘onzichtbaar’ mogelijk te doen om maximaal te profiteren van de huidige lage goudkoersen welke door de Westerse overheden en centrale banken kunstmatig laag worden gehouden. Op deze wijze financiert de westerse belasting betaler de aankopen van goedkoop goud door China en vindt er een grote verplaatsing van rijkdom van west naar oost plaats.

Zie ook reuters.

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,

Goud is terug als geld! B.I.S. heeft goud swaps met Europese Banken

11. juli 2010 door Goud Expert

De Bank of International Settlements (B.I.S.), ook wel de centrale bank van de centrale banken genoemd, heeft in een voetnoot in haar jaarrapport over 2010 bekend gemaakt dat het in totaal voor 346 ton goud aan swap-overeenkomsten heeft met Europese commerciële banken. Deze bekendmaking is opnieuw een bewijs dat goud geld is voor internationale transacties en roept tegelijkertijd een groot aantal vraagtekens op.

Swaps zijn financiële instrumenten die door centrale banken worden gebruikt waarbij de ene centrale bank een hoeveelheid reserves (internationale valuta of goud) omruilt tegen een andere internationale valuta of goud. Deze overeenkomst wordt weer teruggedraaid op een vooraf afgesproken tijdstip en een vooraf overeengekomen prijs.

Een groot vraagteken is het feit dat de swaps zijn gedaan met commerciële Europese banken. Dit is zeer ongebruikelijk. Van centrale banken is bekend dat ze nog steeds grote hoeveelheden reserves in goud aanhouden maar er is geen enkele commerciële bank of groep van banken bekend die beschikt over zo’n grote goudvoorraad als eigen reserve.

De B.I.S. transactie lijkt op een meerpartijen transactie. Eén of meerdere centrale banken hebben een swap-overeenkomst afgesloten met één of meerdere commerciële banken. De 346 ton goud is circa 14 miljard dollar waard. Dit is een klein bedrag in het internationale handelsverkeer maar een relatieve grote hoeveelheid fysiek goud  in vergelijk met de 2.200 ton goud die jaarlijks door goudmijnen wordt geproduceerd. Diverse analisten vermoeden dan ook dat de achtergrond van deze transactie de ondersteuning van de goud-bullion banken is die steeds meer in problemen komen door de stijgende goudkoersen en de zeer grote vraag naar fysiek goud waaraan steeds moeilijke kan worden voldaan. Dit komt ook overeen met de doelstellingen van de B.I.S. zoals verwoord in een toesprak van William S. White een van de topbestuurders van de B.I.S. in 2005.

The provision of international credits and joint efforts to influence asset prices (especially gold and foreign exchange) in circumstances where this might be thought useful.

De situatie op de goudmarkt begint erg te lijken op de situatie in 1968 tijdens het einde van de London Gold Pool. Ook hier probeerden centrale banken op alle mogelijke manieren de stijging van de goudprijs tegen te houden. Uiteindelijk eindigde dit in het volledig loskoppelen van de dollar van goud en het eenzijdig beëindigen van het Bretton Woods akkoord door Richard Nixon in 1971.

Een andere mogelijke verklaring van de gold-swap transacties kan zijn dat één of meerdere centrale Europese banken onvoldoende kredietwaardigheid hebben en genoodzaakt zijn hun goudreserves in te zetten om de beschikking te krijgen over vreemde valuta reserves. Portugal beschikt over 380 ton goud, Spanje 280 ton goud en Griekenland 112 ton goud. Als dit waar blijkt te zijn dan is de kredietwaardigheid van diverse landen niet meer genoeg om internationale transacties te doen en eist de tegenpartij betaling in de ultieme vorm van geld: goud. In plaats van een directe transactie te doen met de tegenpartij, kozen de centrale banken ervoor dit via diverse commerciële banken als tussenpersoon te doen ondersteund door de B.I.S.

Economie, Goudmarkt , ,

Goudprijs daalt met 60 euro per troy ounce onder de 1000 euro

1. juli 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag gedaald met bijna € 60 tot € 956,84 per troy ounce de daling in dollars was $ 43,80 tot $ 1198,60. Sinds lange tijd sluit de goudprijs onder de 1000 euro en onder de 1.200 dollar. Een combinatie van slechte economische berichten uit de Verenigde Staten en China gaf aanleiding tot een massale verkoop van aandelen en grondstoffen. Zoals al vaker aangegeven in onze analyses gaan de edelmetalen en de aandelen van goud- en zilvermijnen ook mee in deze algehele daling.

Goud prijs grafiek in euro's per 1 juli 2010

Goud prijs grafiek in dollars per i juli 2010

Aangezien de goudmarkt de meest liquide markt in de wereld is, is dit voor veel beleggers en beleggingsfondsen een manier om liquiditeit vrij te maken die men nodig heeft om de verliezen op andere posities af te dekken. Vaak ziet men een patroon dat de goud en zilver eveneens snel dalen om dan vervolgens versneld weer terug te keren tot de oude niveaus omdat er veel grote en kleine beleggers wachten op de dips om in te kunnen stappen. Ditzelfde patroon zagen we ook eind 2008 na de grote crisis ten gevolge van het omvallen van Lehmann Brothers.

Wanneer we het technische plaatje bekijken van goud in euro’s en in dollars dan zien we dat voor beide het 50 daags gemiddelde naar beneden is doorbroken. De goudkoers bevindt zich echter nog steeds boven het 200 daags gemiddelde. De RSI indicator is in beide grafieken sterk gedaald wat een oversold conditie aanduid. Aangezien de fundamentele waarden voor fysiek goud en zilver niet zijn gewijzigd en de zomermaanden traditioneel een relatief lagere goudkoers laten zien, is onze verwachting dat de goudprijs nog wat verder kan dalen om daarna vanaf september weer te stijgen. Het is echter ook mogelijk dat de paniek rond de internationale schuldencrisis opnieuw grote vormen aanneemt waardoor een massale vlucht in harde valuta waaronder goud (de ultieme valuta) de prijs weer snel zal laten stijgen.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,