Goudprijs verder ondersteund door China

26. juni 2010 door Goud Expert

China heeft een overeenkomst afgesloten met de Amerikaanse Kensington Alaska goudmijn onderdeel van Coeur d’Alene Mines.  China zal al het goud concentraat van deze mijn kopen en verder raffineren tot zuiver goud door de China National Gold goud raffinaderij. Dit is de eerste deal die China maakt met een Amerikaanse goudmijn en moet als ondersteunend worden gezien voor de goudprijs.

Het is al lange tijd bekend dat China grote hoeveelheden grondstoffen zoals olie, staal, aluminium aankoopt en hiervan grote voorraden aanlegt. China is eveneens de grootste goudproducent ter wereld, heeft de laatste jaren zijn officiële en niet-officiële goudvooraden meer dan verdubbeld en stimuleert Chinese burgers actief om te investeren in goud en zilver door middel van tv-reclames. Er zal weinig twijfel over bestaan dat ook de Chinese overheid bezig is haar goud reserves verder te verhogen.

Deze overeenkomst is voor Coeur extra interessant omdat zij al na 7 dagen na verscheping naar China uitbetaald krijgt. Gebruikelijk is dat een goudmijn pas betaald krijgt nadat het goud is verwerkt (meestal een periode van 2-3 maanden).
Met deze overeenkomst lijkt het erop dat China zijn goudaankopen verder wil versnellen en naast aankopen op de internationale markt ook individuele overeenkomsten met goudmijnen wil afsluiten. Tevens is dit vanuit China een slimme zet omdat het op deze manier indirect goud koopt en niet via de international goudmarkten. De goudprijs zal hierdoor relatief minder worden beïnvloed omdat dit buiten het zicht blijft van de reguliere goudhandel. Pas als goud geraffineerd en verwerkt is tot goudbaren en gouden munten komt het beschikbaar voor de reguliere handel. Omdat de jaarlijkse goudmijn productie ten opzichte van de totale goudvoorraad erg klein is (het meeste 99.9% van het goud dat ooit is gedolven is nog steeds beschikbaar) en dit goud waarschijnlijk nooit op de markt zal komen, is de invloed op de goudprijs gering.

Lees meer hierover op mineweb.com

Goudmarkt , , ,

Wat de G20 dit weekend niet bespreekt (maar wel zou moeten)

24. juni 2010 door Goud Expert

Op de komende G20 bijeenkomst in Canada zal opnieuw een discussie losbarsten over de te volgen strategie om de financiële schuldencrises op te lossen. Op dit moment is de consensus dat “Plan A”: het vervangen van private schulden door publieke (overheids) schulden totdat de private vraag weer start en de economie weer gaat groeien, niet werkt. Dit is niet onverwacht aangezien dit in het verleden nooit heeft gewerkt en bij voorbaat gedoemd was om te mislukken. Onze regeringsleiders zullen nu pleiten voor “Plan B”. Maar wat is Plan B?

Volgens de Verenigde Staten moet Plan A hernieuwd worden uitgevoerd alleen deze keer met nog grotere stimuleringsmaatregelen en het creëren van nog meer overheidsschulden. Volgens anderen waaronder Duitsland is Plan B een programma van het extreem snel verminderen van overheidstekorten. Anderen pleiten voor de invoering van 2 euro-systemen voor Noord en Zuid Europa. Weer anderen pleiten voor het introduceren van de Chinese Yuan als nieuwe reserve munt. Het probleem met al deze plannen is dat ze minimaal 5-7 jaar duren om uit te voeren en dat in de tussentijd de waarde van de papieren valuta sneller naar 0 zal gaan dan de maatregelen effect zullen hebben. Het systeem zal dus instorten.Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goud is geld en geeft rente in Vietnam

20. juni 2010 door Goud Expert

Tegenstanders van het beleggen in goud gebruiken vaak het argument dat goud geen geld is maar een grondstof en goud levert geen rente op zoals andere valuta. In Vietnam is de situatie op dit moment in 2010 echter geheel anders. In Vietnam is goud geld en wordt ook als zodanig in het dagelijkse ruilverkeer gebruikt en banken betalen rente in grammen goud uit aan goudbezitters die hun goud bij de bank deponeren.

Vietnam is een van de sterkst opkomende economieën en de Vietnamezen hebben een lange historie in het gebruik van goud als geld en belangrijkste spaarvorm. In 2009 was het gemiddelde bedrag per dag dat in goud werd verhandeld 1-1,5 miljard dollar. In vergelijk werd slechts 200 miljoen dollar per dag in vreemde valuta verhandeld.

Huizen worden vaak geprijsd in goud, juweliers kopen en verkopen goud en juwelen alleen op basis van gewicht. Tijdens het Vietnamese Nieuwjaar (het Tet feest) is door de officiële staats juwelier 30.000 taels (1.120 kilo) goud op de markt gebracht om aan de vraag te kunnen voldoen. Veel Vietnamese banken bieden een rente van 4,5% in gewicht op goud dat bij de bank is gedeponeerd. Ter vergelijk: op een normale dollarrekening krijgt men slecht 1,5% rente.

Goud is in Vietnam een parallelle valuta volgens Scott Robertson (senior economist bij Dragon Capital in Ho Chi Minh Stad). Het wordt gebruikt om kapitaal te sparen, mensen voeren transacties uit in goud, en het levert rente op. Er zijn geen cijfers bekend van de hoeveelheid goud in omloop onder de bevolking. Scott Robertson schat dat de totale hoeveelheid buiten het banksysteem circa 30 miljard dollar is. Dit is ongeveer 1/3 van het bruto binnenlands product (BBP) en meer dan 3x zoveel als het aantal dollars dat in circulatie is.

Economie, Goudmarkt ,

Centrale banken blijven goud kopen in tweede kwartaal 2010

18. juni 2010 door Goud Expert

De World Gold Council heeft de officiële reserves van de centrale banken bekend gemaakt. In het tweede kwartaal van 2010 waren de belangrijkste kopers van goud: Rusland +27,6 ton, Venezuela + 3,1 ton, Filippijnen +10.3 ton. De enige verkoper van goud was het IMF -38,5 ton. Hiernaast zijn de goud reserves van Saudi-Arabië bijgesteld van 143 ton tot 323 ton (+180 ton).

De bijstelling door de centrale bank van Saudi-Arabië vond plaats t.g.v. een boekhoudkundige aanpassing in het eerste kwartaal van 2008 waarbij de accounts van de goud reserves zijn aangepast. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat een centrale bank 180 ton goud boekhoudkundig kan kwijt raken en daarmee hun goud reserves verdubbelen. Aan de andere kant zou het niet goed zijn als Saudi-Arabië (het land met de grootste olie voorraden ter wereld geprijsd in dollars) openlijk bekendmaakt geen vertrouwen meer in de dollar te hebben en bezig is hun reserves te diversifiëren onder andere in fysiek goud.

Opvallend is dat de centrale banken onverminderd goud blijven kopen. Naar onze mening zijn er een groot aantal landen die buiten hun officiële kanalen goud kopen en/of dit simpel weg niet rapporteren. Er is namelijk niemand die een centrale bank dwingt exact hun goudreserves openbaar te maken. Centrale Banken rapporteren dit zoals het hun uitkomt. Zo is het opvallend dat de Chinese reserves al enige tijd niet zijn gestegen, terwijl juist China de grootste reserve positie in dollars en Amerikaanse staatsobligaties heeft en wel openlijk heeft aangekondigd de reserves meer te willen spreiden.

Goudreserves landen juni 2010 volgens WGC

Goudmarkt , ,

Juni de beste maand om goud te kopen

17. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is sinds 2001 ieder jaar gestegen. Uit analyse van de afgelopen 10 jaar blijkt de maand juni relatief de beste maand om goud te kopen. Zoals in alle markten die stijgen door verbeterende fundamentele factoren, is de stijging nooit één rechte lijn omhoog. Er zijn altijd fluctuaties in de goudkoers, sterke stijgingen gevolgd door een terugval, winstnemingen etc.. Voor beleggers in goud die geloven in de structurele verdere stijging van de goudprijs de komende jaren, is het dus interessant om het juiste moment van aankoop te kiezen.

Sinds 2001 is de goudprijs ieder jaar in juni lager dan de goudprijs in mei in datzelfde jaar. Juni is dus een relatief goede maand om fysiek goud te kopen. Over een iets langere periode beschouwd, zijn de zomermaanden juni, juli en augustus de maanden waar de goudprijs relatief het zwakst is. De maanden september tot en met mei laten relatief de sterkste stijging van de goudkoers zien. Of in 2010 hetzelfde patroon zich zal herhalen als in de voorgaande jaren valt nog te bezien. Tot nu toe is de prijs van goud iets gedaald sinds de piek in mei 2010 na de sterke stijging sinds het begin van het jaar. Het zou ons dan ook niet verbazen als een aantal goudbezitters deze periode gebruiken om een deel van de winst te nemen. Daartegenover staat de continue stroom van slecht nieuws over de internationale schulden crisis waardoor het vertrouwen in de eigen valuta steeds minder wordt. De lange termijn fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs zijn nog steeds aanwezig. Voor alle beleggers die nog geen goudpositie hebben opgebouwd is een terugval in de zomermaanden een nieuwe kans om in te stappen.

Goudmarkt , ,

Goudprijs terug op 1000 euro en gestegen met 30% in 1 jaar

15. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 juni 2010 terug op het belangrijke 1.000 euro niveau. Na de stijging begin juni 2010 tot € 1.045,- is de goudkoers gestaag gedaald tot € 1.000,-. De euro is in deze periode sterker geworden ten opzichte van de dollar. Ondanks het feit dat in deze periode een all time high van de goudprijs in dollars is neergezet, is de prijs in euro’s gedaald. Ten opzichte van 1 jaar geleden is de goudprijs gestegen met 30%.

Wanneer we de grafiek over de laatste periode nader analyseren dan is het patroon van hogere toppen en hogere bodems nog steeds in takt. Tevens bevindt de goudprijs zich nog steeds boven het 50 daags en 200 daags gemiddelde. Wanneer we puur naar de grafiek kijken dan is de periodieke terugval van de goudprijs na een periode van stijging, een gezonde ontwikkeling. Op basis van deze grafiek is er geen reden om aan te nemen dat de goudprijs op korte termijn sterk zal dalen.

De fundamentele redenen om goud te bezitten zijn onverminderd aanwezig. Op het politieke front en de schuldencrisis van landen lijkt de paniek rond Griekenland en Spanje geluwd. Er blijven echter negatieven signalen komen over steeds meer landen waar de schuldenproblematiek erg groot is. Afgelopen week melde ook de nieuwe premier van Japan dat hun schuldenpositie onhoudbaar is. Japan heeft relatief de grootste schuldenpositie van alle geïndustrialiseerde landen. Deze bedraagt 218,6 procent van het bruto nationaal product. De G20 vergadering heeft een fundamenteel verschil blootgelegd in de manier hoe Europa en de Verenigde Staten de financiële crisis willen oplossen. Europa stuurt aan op een programma van bezuinigingen en terugdringen van begrotingstekorten, de Verenigde Staten pleit voor het extra stimuleren van de economie door steunprogramma’s extra overheidsleningen en het creëren van nog meer schulden. Een schuldencrisis los je niet op door meer te lenen. Het is niet mogelijk om alleen door uitgaven de economie aan te jagen.

Wanneer er geen onderliggende vraag vanuit consumenten bestaat dan zal deze door de extra stimuleringsmaatregelen slechts tijdelijk worden verhoogd om daarna weer terug te vallen. Dit is het effect dat we zien nu allerlei stimuleringsprogramma's aflopen (bijvoorbeeld de zogenaamde auto-sloopregelingen in diverse landen). De economen die deze maatregelen vanuit verkeerde principes hebben bedacht, zullen hun foute benadering niet toegeven. Integendeel, zij redeneren dat de steunprogramma's niet groot en lang genoeg waren en pleiten dan voor nog meer overheidsteun, gefinancierd door meer overheidsleningen. Een volgende stap naar de onvermijdelijke uiteindelijke oplossing van deze schuldencrisis.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Ben Bernanke weet niet waarom de goudprijs zo snel stijgt

10. juni 2010 door Goud Expert

Zelfs de president van de centrale bank van de Verenigde Staten weet niet wat de reden is waarom de goudprijs de laatste periode zo snel stijgt. Een opmerkelijke uitspraak die Ben Bernanke deed in reactie op een vraag over inflatie tijdens de hoorzitting van het U.S. House of Representatives Budget Committee op woensdag 9 juni 2010.

Ben Bernanke verklaarde dat de prijzen van voedsel en andere grondstoffen de laatste tijd zijn gedaald maar dat goud iets anders doet dan de overige grondstoffen. De goudprijs steeg in dollars naar een nieuw record van $ 1250 op dinsdag 8 juni 2010.

Gold is out there doing something different from the rest of the commodity group. I don’t fully understand the movements in the gold price, but I do think that there’s a great deal of uncertainty and anxiety in financial markets right now.

Ben Bernanke - June 9, 2010

Wij geloven niet dat Ben Bernanke zo dom is dat hij niet weet waarom de goudprijs stijgt. Integendeel hij is zich heel goed bewust van de onderliggende oorzaken maar kan dit vanuit zijn functie als voorzitter van de FED nooit toegeven. De werkelijke reden voor het stijgen van de koers van goud is dat goud niet als grondstof moet worden beschouwd maar als een alternatieve veilige munteenheid die niet onder controle staat van politici en centrale banken. Doordat de FED en de Amerikaanse overheid zeer onverantwoordelijk omgaan met de dollar (door de grote overheidssteun programma’s, het zeer grote begrotingstekort van de Verenigde Staten en combinatie met het creëren van nieuwe dollars uit het niets) realiseren veel beleggers en spaarders zich dat de waarde van de dollar onzeker is. Alleen door het creëren van extra geld en de daaruit voortkomende inflatie kan de schuldencrisis van de overheden worden opgelost. Hetzelfde geld voor de landen in de Europese Unie en in feite alle op papier en vertrouwen gebaseerde valuta. De verwachte inflatie zal veel hoger zijn dan de 2 procent die Ben Bernanke nu voorspelt en nu is er nog een mogelijkheid om dollars en euro’s die in de toekomst vrijwel niets meer waard zullen zijn in te wisselen voor sterkere valuta. Goud is de sterkste munteenheid die beschikbaar is.

zie ook: reuters

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , ,

Krugerrand productie stijgt tot 25-jaars hoogtepunt door Europese schuldencrisis

6. juni 2010 door Goud Expert

De Rand Refinery in Zuid-Afrika heeft de productie van de populaire Krugerrand munt verhoogd naar het hoogste niveau in 25 jaar. Vooral de vraag in Europa is groter dan ooit ten gevolge van de Europese schulden crisis.

Afgelopen week steeg de productie met 50 procent naar 30.000 troy ounces volgens Debra Thomson, hoofd treasury van de Rand Refinery. De Rand Refinery produceert de blanco goudplaatjes voor de Zuid Afrikaanse Munt die er vervolgens Krugerranden van maakt. Ook de Oostenrijkse munt die de populaire Oostenrijkse Philharmonicer munt produceert heeft te maken met een recordvraag van beleggers.

De grootste vraag binnen Europa komt uit Duitsland. De meeste beleggers geven aan dat ze goud kopen als alternatief voor de euro en dat ze na het onduidelijke beleid van Angela Merkel steeds minder vertrouwen hebben dat Duitsland een echte oplossing voor de crisis kan bieden. Hoewel de vraag naar goud in Europa zeer groot is, is er nog geen sprake van paniek aankopen. De interesse naar goud stijgt gestaag de afgelopen 10 jaar en deze trend zet zich voort. Hiernaast daalt de wereldwijde goudproductie. In Zuid Afrika is de productie van de goudmijnen dit jaar al 15% lager dan vorig jaar.

De Krugerrand is de populairste gouden munt onder beleggers. Sinds het begin van de productie in 1967, zijn er al meer dan 47 miljoen geproduceerd. De Krugerrand was de eerste munt die een exact gehalte van 1 troy ounce puur goud had en specifiek is ontwikkeld voor kleinere goud beleggers. Naast de hele krugerrand is er ook een halve krugerand, kwart krugerrad en tiende krugerrand beschikbaar. Deze laatste goud munten zijn echter minder populair.

De goud prijs is in de eerste week van juni 2010 gesloten op 1,018.75 euro.

 

 

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs sluit opnieuw boven 1000 euro

5. juni 2010 door Goud Expert

Op 4 juni 2010 is de koers van goud gesloten op € 1.018,75 naast een absoluut record in euro’s is de goudprijs opnieuw terug boven de duizend euro. Een combinatie van factoren heeft aanleiding gegeven tot deze sterke stijging van de goudprijs begin juni 2010. Ten eerste de steeds zwakker wordende euro, ten tweede de tegenvallende werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten en ten derde het plotselinge bericht dat de financiële situatie in Hongarije een stuk slechter is dan tot nu toe werd gerapporteerd.

Grafiek goudprijs in euro's juni 2009 t/m juni 2010

Na de top half mei en de daarop volgende daling is de goudprijs opnieuw sterk gestegen. De bovengenoemde factoren versterken elkaar waardoor beleggers in de euro-zone de relatief sterkste stijging van de goudkoers hebben meegemaakt. Ook in dollars is de goudprijs gestegen naar $ 1.220,- echter niet naar een nieuw record.

De onzekerheid op de financiële markten blijft aanhouden en met name de fiscale positie van overheden wordt door steeds meer beleggers als risicovol gezien. Er is nu zelf sprake van het openlijk uitspreken door gerenommeerde economen van de mogelijkheid dat bepaalde landen niet langer meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zelfs het huidige euro-systeem staat ter discussie. Dit had niemand enkele jaren geleden voor mogelijk gehouden.  Alhoewel de situatie in de euro-zone nu in het middelpunt staat, is de situatie in de Verenigde Staten en Japan niet veel beter.

De situatie in Hongarije komt voor lezers van goudmarkt niet als een verassing. Het was allang bekend dat de financiële en economische situatie in Hongarije slecht was. Net zoals in Griekenland heeft ook hier de overheid bewust de cijfers vervalst om een positievere indruk te wekken. We vragen ons af welke overheid in welk land nog wel correcte cijfers verstrekt. Hongarije heeft een extra groot probleem omdat het land geen deel uitmaakt van de euro-zone. Veel Europese banken hebben in Hongarije leningen verstrekt in euro’s aan bedrijven en particulieren (voornamelijk hypotheken) . Deze leningen zullen door de Hongaren niet kunnen worden terugbetaald hetgeen een extra risicopost is voor veel grote Europese banken.

, , ,

Wat is geld en waarom overheden tegenstanders van goud zijn

3. juni 2010 door Goud Expert

Geld wordt dagelijks door iedereen gebruikt zonder er bij na te denken wat geld nu precies is. Overheden willen ons doen geloven dat zij het onbeperkte recht hebben om te bepalen wat geld is, inclusief de mogelijkheid om het geld te manipuleren voor hun eigen voordeel. Het resultaat hiervan kunnen we dagelijks op het nieuws zien: de enorme schulden problematiek van consumenten, bedrijven en overheden primair veroorzaakt door socialistische politici door onverantwoord monetair beleid.

Wat is geld?

Ludwig von Mises heeft een definitie gegeven van geld inclusief een korte historische beschouwing hoe geld is ontstaan en de functie van geld.

In de vrije markt van goederen en diensten bestaan grote verschillen in vraag en aanbod en waardering. Er bestaan goederen waarvoor het eenvoudig is om een koper tegen de hoogste prijs te vinden of tegen een prijs iets lager dan de hoogste vraagprijs. Er bestaan echter ook goederen en diensten waarvoor het moeilijk is om per direct een koper te vinden, ook al is de verkoper bereid genoegen te nemen met een compensatie die kleiner is dan wanneer hij een andere koper zou kunnen vinden die meer behoefte heeft aan het specifieke product of dienst. Deze verschillen in de markt van verschillende goederen en diensten geven aanleiding tot het creëren van een middel voor indirecte uitwisseling (indirect exchange). Een persoon die op dit moment niet kan verkrijgen wat hij wil, door het wisselen van goederen of diensten (zijn arbeid)  tegen de goederen en diensten waar hij zelf behoefte aan heeft, of die nog niet weet welke goederen en diensten hij in de toekomst wil verkrijgen, zal zijn doel kunnen bereiken wanneer hij op dit moment zijn moeilijk verkoopbare goed of dienst wisselt tegen een beter verkoopbaar goed of dienst. Het kan ook zijn dat zijn goederen bederfelijk zijn of zijn kosten om ze te bewaren zijn te hoog. In al deze gevallen verbetert deze persoon zijn situatie door het verkrijgen van de beter verkoopbare goederen zelfs als dit beter verkoopbare goed zijn persoonlijke wensen niet direct kan vervullen.

Een middel voor uitwisseling is een goed of product dat personen verkrijgen niet voor hun eigen persoonlijke consumptie of toepassen als productiemiddel in hun eigen beroep, maar om in een later tijdstip te ruilen (wisselen) tegen die goederen of diensten die ze willen gebruiken voor eigen consumptie of productie.

Geld is een algemeen erkend uitwissel medium. Het is het product dat de hoogste marktwaarde heeft. Personen verkrijgen het omdat zij het in een later stadium willen gebruiken als middel om producten of diensten te kopen en omdat zij weten dat andere personen het eveneens als algemeen erkend ruilmiddel beschouwen.

Geld is dus gecreëerd door de vrije markt, door personen die onderling goederen en diensten kopen en verkopen. Geld is dus niet gecreëerd door de overheid of centrale banken, hoewel zij ons willen doen voorkomen alsof dit wel zo is, inclusief het uitvaardigen van wetgeving waarbij men wil afdwingen wat als geld mag worden gebruikt en wat de waarde van het geld is. Het is voor overheden niet mogelijk om voor een lange periode te bepalen wat geld is. Dit is de reden waarom goud al meer dan duizenden jaren wordt gezien als het ultieme uitwissel medium. Goud is het goed dat mensen hebben gekozen als geld (het meest waardevolle onafhankelijke indirecte ruilmiddel). Dit heeft niet recent plaatsgevonden maar is ontstaan gedurende duizenden jaren en na miljarden transacties. Goud heeft niet het geweldsmonopolie nodig om als geld te worden beschouwd. Goud is door de vrije markt door vrije personen aangewezen als geld.

Overheden hebben in de loop van de geschiedenis op vele manieren geprobeerd om hun eigen papieren geld te promoten en voor te doen als even goed ruilmiddel als goud (net zoals in het Engelse gezegde: “As good as gold”).  In al deze gevallen is dat uiteindelijk niet gelukt en verdween het door de overheid bedachte papieren geldsysteem.

Waarom is goud nog steeds de ultieme vorm van geld in onze samenleving?

Goud heeft in onze tijd nog steeds de hoogste omzetsnelheid en liquiditeit van alle grondstoffen. De hoeveelheid goud boven de grond in relatie tot de jaarlijkse productie is zeer groot ten opzichte van de andere grondstoffen. Waar andere grondstoffen primair worden gedolven voor productie, wordt goud primair gedolven om bewaard te worden. Goud wordt vrijwel niet geconsumeerd. Goud is nog steeds de enige grondstof die op de balans van centrale banken staat.  Ook de productie van juwelen is een vorm van sparen en beleggen omdat deze per direct kunnen worden omgezet in alle andere vormen van geld, goederen of diensten. Goud is hierom nog steeds de enige vorm van echt geld waar alle andere geldsystemen van zijn afgeleid.


Waarom zijn overheden tegenstanders van goud?

Overheden zijn tegenstanders van goud omdat zij er onvoldoende controle over kunnen uitoefenen. In een wereld waarbij overheden onbeperkt geld willen kunnen creëren en onbeperkt schulden willen aangaan, is het noodzakelijk dat zij de maximale controle over het geldsysteem hebben. Alleen papieren geld biedt ze die mogelijkheid. Goud is politiek onafhankelijk en het is niet mogelijk goud onbeperkt bij te drukken.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro , , ,