De vrije markt als oplossing voor de schuldencrisis (deel 1)

30. april 2010 door Goud Expert

Het herstel van de echte vrije markt is de oplossing voor de schuldencrisis. De afgelopen drie decennia is de financiële sector van een dienstverlenende bedrijfstak omgevormd tot het middelpunt van de economie. De meeste linkse politici verwijten dit aan het neo-liberalisme. De werkelijkheid is echter totaal tegengesteld. Het socialistische Keynesiaanse model met de promotie van onbeperkte overheidstekorten, het bewust creëren van inflatie, kunstmatig lage rentestanden en het stimuleren van het aangaan van schulden door consumenten is de oorzaak van de huidige schuldencrisis.

Tel hierbij op dat overheden en centrale banken in het verleden direct klaarstonden om financiële instellingen te redden die dreigden om te vallen. Dit gedrag stimuleerde de financiële instellingen om nog meer risico’s te nemen omdat men zeker was van het vangnet van de overheid.

Een van de belangrijkste onderliggende factoren van de huidige schuldencrisis is de monetaire inflatie politiek zoals deze onder andere door de econoom John Maynard Keynes is ontwikkeld. Kort samengevat komt het erop neer dat overheidstekorten er niet toe doen en dat de centrale banken continu geld moeten creëren om de economie aan te jagen. In dit eerste deel zullen we nader ingaan op het fenomeen inflatie vanuit een Austrian Economics perspectief. Een van de belangrijkste economen van deze stroming was Ludwig von Mises.Meer...

Austrian Economics, Economie, Inflatie , , ,

Goudprijs stijgt tot record van 888 euro in reactie op Griekse schuldenproblematiek

27. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 27 april 2010 gestegen naar een nieuwe hoogste prijs ooit van 888 euro. In dollars steeg de goudprijs van $1155,- naar $1173,- het hoogste niveau sinds het begin van 2010. Deze sterke stijging van de goudprijs is een reactie op de verslechterende berichten rond de Griekse schuldencrises door de verlaging van de creditrating van Griekse staatsleningen door Standard & Poors.

De creditrating van Griekenland daalde van BBB+ naar BB+ een daling met 3 stappen en dit is voor het eerst dat een lid van de Europese Monetaire Unie haar investeringstatus verliest. De investeringsstatus is voor veel beleggingsfondsen en institutionele beleggers een belangrijk ijkpunt omdat zij conform hun fondsvoorwaarden uitsluitend mogelijk beleggen in producten die door de belangrijke rating-agencies minimaal de investeringsstatus hebben toegekend gekregen. Tevens is de rating van Portugal ook verlaagd.  De problemen in Griekenland zijn relatief klein in verhouding tot de totale grootte van de euro-economie.  Juist omdat Griekenland een relatief klein probleem is, is een redding mogelijk door de Europese Unie en het IMF. Wanneer Portugal, Spanje, Ierland of het Verenigd Koninkrijk op dezelfde manier zou moeten worden gered dan zal de omvang van het reddingsplan zo groot zijn dat dit niet is op te brengen. De politici zullen ongetwijfeld met een reddingsplan voor Griekenland komen en dit aankondigen als de definitieve oplossing. Verwacht echter niet dat dit het laatste zal zijn dat u over Griekenland of de schuldencrises zal horen.

De beurzen in Europa en Wall Street reageerden negatief op deze berichten en over een breed front verloren alle beurzen 1-2%. Voornamelijk de aandelen in de financiële sector daalden sterk. Veel Europese en Amerikaanse banken hebben grote leningen uitstaan in de PIIGS landen en wanneer deze afgewaardeerd moeten worden dan heeft dit grote gevolgen voor de solvabiliteit van de banken.

De goudprijs reageerde klassiek op deze ontwikkelingen door te fungeren als veilige vluchthaven in tijden van oplopende spanning. Hiernaast zullen veel beleggers in de euro-zone zich ook realiseren dat de enige oplossing van de schuldencrises een sterke waardedaling van de euro tot gevolg zal hebben door inflatie, devaluatie en dalende valutakoersen. Goud als enige politiek onafhankelijke munteenheid biedt in dat soort situatie bescherming tegen een daling van opgebouwd vermogen.

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudreserves Rusland sterk gegroeid in eerste kwartaal 2010

23. april 2010 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in het eerste kwartaal van 2010 gegroeid met 800.000 troy ounces tot in totaal 21.3 miljoen troy ounces goud. Dit is de grootste groei in één kwartaal sinds Rusland in 2006 is begonnen met het structureel aankopen van fysiek goud. In het eerste kwartaal van 2007 kocht Rusland geen goud, dezelfde periode in 2008 200.000 ounces, in 2009 360.000 ounces en in 2010 800.000 ounces. Alleen al de maand maart in 2010 was goed voor 500.000 ounces goud.

De onderstaande grafiek geeft de groei van de Russische goudreserves weer:

Goudreserves Rusland Maart 2010

De grote hoeveelheden goud die door Rusland worden aangekocht, bestaan voornamelijk uit de productie van de Russische goudmijnen. Hierdoor is er vanuit deze goudmijnen weinig goud meer beschikbaar voor de wereld goudmarkt. Het verhogen van de goudreserves past in de politiek van het huidige Russische bewind om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse dollars en euro’s als monetaire reserve. Hiernaast zijn Russische politici van mening dat fysiek goud een betere reserve is dan dollars, euro’s, yens of Britse ponden waarvan de waarde wordt ‘gegarandeerd’ door derden die niet onder controle staan van Rusland. Goud is namelijk de enige grondstof die door centrale banken als reserve wordt aangehouden.

De trend in de grafiek is overduidelijk. Als Rusland de komende jaren in dit tempo haar goudreserves verder laat groeien, heeft dit ongetwijfeld een opdrijvend effect op de goudkoers. Rusland is namelijk niet de enige centrale bank die haar goudreserves laat groeien. India, China en de olie golfstaten zijn ook bezig met het verhogen van hun goudreserves. Dit terwijl de Westerse centrale banken vrijwel zijn gestopt met hun verkoopprogramma’s. Deze combinatie legt een bodem onder de goudprijs.

Economie, Goudmarkt , ,

Hoe Goldman Sachs de grootste goudmijn van Ghana failliet liet gaan

22. april 2010 door Goud Expert

Goldman Sachs een van de grootste Amerikaanse investeringsbanken die onlangs door de SEC is aangeklaagd vanwege fraude gepleegd met hypotheek-derivaten, heeft een zeer slechte reputatie op het gebied  van eerlijk zakendoen. Het feit waarvoor Goldman Sachs nu is aangeklaagd, is dat men producten aan investeerders verkocht waarbij Goldman Sachs tegenstrijdige belangen had. Goldman Sachs verdiende als dealer aan de verkoop van deze producten en adviseerde deze aan zijn klanten als goede investering. Dit terwijl men zelf een grote short-positie had genomen op de daling van diezelfde producten. Zodra Goldman Sachs de producten verkocht had, had zij er een zeer groot belang bij dat deze in waarde zouden dalen. Meer...

Dollar, Economie, Goudmarkt , , , ,

Chinese official adviseert overheid om meer goud te kopen

18. april 2010 door Goud Expert

Li Lianzong het hoofd van het economische departement van het onderzoeksinstituut van de Chinese communistische partij adviseert dat de Chinese overheid meer fysiek goud aanschaft en meer investeert in buitenlandse energie en grondstoffen bedrijven.

Wanneer de Chinese Yuan (Renminbi) een internationale valuta dient te worden dan is het noodzakelijk dat de goudreserves van China substantieel worden verhoogd. De laatste jaren heeft China haar fysieke goudreserves al aanzienlijk verhoogd tot meer dan 1.054 ton. Dit is echter maar een zeer klein percentage van de totale omvang van de Chinese reserves die voor het grootste deel bestaan uit Amerikaanse staatsobligaties.

De structurele daling van de Amerikaanse dollar de afgelopen jaren heeft tot gevolg dat de koopkracht van de Chinese reserves vermindert. Diverse signalen wijzen erop dat China al geruime tijd bezig is haar risico te spreiden. China heeft in 2009 de totale omvang van haar Amerikaanse staatsobligaties verminderd (tot ongenoegen van de Amerikaanse overheid) en is bezig om zoveel mogelijk buitenlandse grondstoffenbedrijven over te nemen of daar een belang in te nemen (voornamelijk in Afrika). De Chinese overheid probeert dit zo onopvallend mogelijk te doen om de markt niet te verstoren. Ook de aanschaf van fysiek goud gaat door China onverminderd door. In tegenstelling tot Westerse overheden en centrale banken, rapporteert China pas achteraf met hoeveel ton de goudreserves zijn gestegen. Dit om een zo goed mogelijke aankoopprijs te realiseren.  Deze werkwijze wordt ook wel de Chinese put onder de goudprijs genoemd. Mocht de goudprijs sterk dalen dan staan de Chinezen klaar om grote hoeveelheden direct op te kopen. Officieel geeft men aan nog steeds te geloven in de stabiliteit van de Amerikaanse dollar en de waarde van de Amerikaanse staatsleningen en blijft men die onverminderd kopen. Echter niet meer in zulke grote hoeveelheden als in 2006 en 2007 en probeert men deze zo snel mogelijk te verkopen en te diversifiëren in andere financiële producten met meer zekerheden.

Bron: reuters

Dollar, Economie, Goudmarkt , , ,

Goudprijs stijgt tot boven $1.160. Hoogste prijs in 2010

15. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 april 2010 gestegen tot $ 1.160 en € 853. Sinds eind maart 2010 laat zowel de goudprijs als de zilverprijs een stijgende lijn zien. De prijs van goud bevindt zich nu weer ruim boven het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Ook het belangrijke weerstandsniveau van $ 1.140 is nu definitief gebroken aangezien de slotkoers hier nu al enkele dagen boven is gesloten.

De oorzaak in de stijgende goudprijs heeft meerdere oorzaken. De goudkoers stijgt mee op de brede stijging van alle grondstoffen naar aanleiding van het toenemende vertrouwen van beleggers in het herstel van de economie. Hiernaast blijft de continue onzekerheid spelen over de schuldenproblematiek van overheden. De financieringsproblemen van de Griekse overheid blijven onverminderd aanwezig. Even leek het erop dat het steunplan van 11 april 2010 van de lidstaten van de Europese Monetaire Unie een oplossing zou bieden. Nu enkele dagen later blijkt er grote onduidelijkheid te zijn over de exacte afspraken die zijn gemaakt en dreigen een aantal parlementen de voorgestelde regeling te blokkeren. Een derde reden stijging van de goudkoers is de onverminderd hoge vraag door investeerders naar alle vormen van beleggen in goud.

Dollar, Goudmarkt , ,

De drie belangrijkste economische thema’s de komende 10 jaar: Schulden, Schulden, Schulden

13. april 2010 door Goud Expert


De redding van Griekenland door de lidstaten van de Europese Monetaire Unie wordt gezien als de definitieve oplossing van het Griekse financieringsprobleem waarna we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ook Jan-Kees de Jager de Nederlandse minister van financiën (CDA) heeft hiermee ingestemd, terwijl hij de afgelopen weken keer op keer heeft verteld dat er geen euro Nederlands belastinggeld naar Griekenland zou gaan en dat Griekenland zich maar tot het IMF moet wenden. Niet is dus minder waar en de beloftes van een CDA politicus zijn dus niet veel waard. Aan de andere kant probeert Jan-Kees de Jager wel de belangen van de Nederlandse banken en pensioenfondsen veilig te stellen omdat die een grote portefeuille aan leningen hebben uitstaan in Griekenland. Hij is een goede leerling van zijn voormalige baas Wouter Bos. De belastingbetaler redt dus opnieuw de banken. Dit terwijl de Griekse overheid nog geen enkel concrete maatregel heeft genomen om haar begrotingstekort daadwerkelijk te verkleinen. In tegendeel de Griekse overheid ziet de toegezegde leningen van de Europese Monetaire Unie als een eerste tranche en heeft 3 uur na het gesloten akkoord al aangegeven dat ze waarschijnlijk volgende jaar eenzelfde bedrag aan leningen nodig zal hebben. Totaal dus meer dan 80 miljard euro! Meer...

Economie, Euro , , ,

Zilververkopen in de VS exploderen in Q1 2010.

11. april 2010 door Goud Expert

De U.S. Mint publiceert meerdere keren per maand de verkopen van de door haar geproduceerde gouden en zilveren munten. Deze keer was er geen goud record te melden maar een record in de verkoop van het aantal Silver Eagles. In het eerste kwartaal van 2010 zijn in totaal 9.023.500 American Silver Eagles van 1 troy ounce verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de productie in 1986.

Dit bericht is op zichzelf al een positief signaal voor de verkoop van fysiek zilver en de zilverprijs. Maar op de achtergrond spelen een aantal fundamentele ontwikkelingen die de zilverprijs nog verder kunnen doen laten stijgen. De American Silver Eagle wordt (volgens de wettelijke bepalingen) uitsluitend geproduceerd van zilver dat is gewonnen in de Verenigde Staten. De totale jaar productie bedraagt op dit moment circa 40 miljoen ounces per maand.  Met de 9 miljoen Silver Eagles in het eerste kwartaal zou op jaarbasis vrijwel de gehele zilverproductie van de Verenigde Staten worden verbruikt. Dit terwijl de afgelopen jaren 40% van het zilver wordt gebruikt voor industriële toepassingen, 30% voor juwelen, 20% voor fotografie en slechts 5% voor munten.  Het is wel zo dat de VS naast de productie uit eigen zilvermijnen ook nog eens 52,9 miljoen ounces zilver via recycling heeft gewonnen en 112,5 miljoen ounces heeft geïmporteerd. De verkoop van American Silver Eagles is nu echter wel een zeer grote component in het zilververbruik geworden. Meer...

Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Verdacht weinig fysiek goud in de kluis van grootste Canadese goudbank?

8. april 2010 door Goud Expert

Een nieuw gerucht dat de ronde doet in de goudmarkt is het bericht dat er verdacht weinig fysiek goud aanwezig is in de kluis van de enige bullion gold bank van Canada: ScotiaMocatta. Als vertegenwoordiger van zijn famile (een grote klant van ScotiaMocatta) kreeg Lenny Orgen toegang tot de kluis en hij was verbaasd over hoe weinig fysiek goud er daadwerkelijk aanwezig was in relatie tot de grootte van het klantenbestand van ScotiaMocatta.  Zijn vader Harvey Orgen had hem altijd verteld dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat het goud echt aanwezig was. Lenny wilde dit echter met eigen ogen zien vandaar zijn bezoek aan de kluis.

In de kluis was aanwezig: 60.000 ounce zilver, 210 400 oz gouden baren, 4.000 gouden maple leaves, 500 gouden eagles, 10 gouden 1 kilo baren, en 10 gouden nuggets van 1 kilo. De totale waarde hiervan bedraagt circa $ 100 miljoen. Dit is ongeveer een tiende van de totale goudverkopen over 2008 van de Royal Mint of Canada. Harvey Orgen meldde hun bevindingen aan de CFTC in de VS en naar aanleiding hiervan is hij hierover tweemaal geïnterviewd waarbij de vertegenwoordigers van de CFTC voornamelijk geïnteresseerd waren in het feit dat de ScotiaMocatta kluis zo leeg was. Op zich hoeft dit geen reden tot zorg te zijn en zou er een goede verklaring voor kunnen zijn. Maar het feit dat de CFTC hier zoveel aandacht aan besteed, zou een vermoeden kunnen bevestigen dat al velen jaren door goldbugs in de goudwereld wordt geopperd. Namelijk dat de hoeveelheid beschikbaar fysiek goud veel minder is dan de goudbanken, centrale banken en overheden doen voorkomen en dat er wereldwijd een groot tekort is aan fysiek goud. Hetzelfde fysieke goud is op papier aan meerdere klanten verkocht. Al deze klanten denken dat zij de eigenaar zijn van het fysieke goud, maar als alle klanten zich gelijktijdig bij de bank melden om hun bezit in ontvangst te nemen, is er een probleem. Aan papieren goud is er geen enkel gebrek (dit zijn niet anders dan boekhoudkundige posten) maar wel aan het fysieke goud dat het papieren goud zou vertegenwoordigen. Deze geruchten blijven keer op keer de kop opsteken en de lege kluis van ScotiaMocatta is hier opnieuw een voorbeeld van.

Beluister het hele interview zelf  op kingworldnews.com: http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/4/7_Andrew_Maguire_%26_Adrian_Douglas.html

Meer info hierover op zerohedge: http://www.zerohedge.com/article/latest-gold-fraud-bombshell-canadas-only-bullion-bank-gold-vault-practically-empty

Wij blijven dit onderwerp voor u volgen.

Goudmarkt , , ,

Goudprijs stijgt tot nieuw record van 850 euro per troy ounce

6. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft opnieuw een record in euro’s neergezet van € 850,- per troy ounce en € 27.328,- per kilo. Goud steeg vandaag mee op een brede stijging van alle grondstoffen zoals olie, zilver, platinum en palladium. Hiernaast verzwakte de euro ten opzichte van de dollar hetgeen voldoende was om dit nieuwe record neer te zetten. De zilverprijs is eveneens verder gestegen tot € 13,41 en de goud/zilver ratio is gedaald tot 63,38. Dit geeft aan dat de zilverprijs relatief sneller stijgt dan de goudprijs. In 2009 was de goud/zilver ratio nog meer dan 80.

Na het uitkomen van de laatste werkeloosheidscijfers in de Verenigde Staten net voor Pasen is er een algeheel positief sentiment ontstaan dat de recessie nu echt over is. Over een breed front stijgen zowel de aandelenkoersen en de grondstoffenkoersen. Wij zetten echter vraagtekens bij dit optimisme. De meeste media pikken de alleen positieve zaken uit de samenvatting van de werkeloosheidscijfers maar verdiepen zich niet in de details. Uit de details blijkt dat het aantal werkelozen dat langer dan 27 weken werkeloos is, verder is gestegen tot een absoluut record sinds het begin dat deze meting is gestart en het gemiddelde uurloon is opnieuw verder gedaald.  In de recessie van 2007-2009 zijn er in totaal 8 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan in de VS. De stijging nu van 162.000 dient minimaal 22 maanden op dit niveau te blijven om terug te komen op het niveau van december 2007. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De bovenstaande grafiek opgesteld door de St. Louis Fed. Laat het aantal werkelozen zien die langer dan 27 weken werkeloos zijn sinds 1945. De grijze banden zijn de officiële recessies. In vergelijk met andere recessies is dit nu tot een recordniveau gestegen.

Hiernaast blijven schulden het centrale thema dat de markten bezighoudt. Griekenland wil opnieuw onderhandelen over de afspraken die in maart op de Europese top zijn gemaakt.  De VS zal de komende weken een record aan staatsobligaties proberen te verkopen om hiermee het gigantische begrotingstekort te financieren. Het rentepercentage voor de 10-jaar staatslening van de Verenigde Staten is vandaag voor het eerst gestegen boven de 4%. Een half jaar geleden was dit percentage nog 2%. Aangezien de overheidssteun van 2008 en 2009 (In Europa en de VS) vrijwel uitsluitend is gefinancierd door middel van kortlopende leningen die binnenkort aflopen en dan geherfinancierd moeten worden, is ook een kleine stijging van de rente een potentieel groot gevaar. Deze stijging kan het economisch herstel in de kiem smoren.

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt ,