Belangrijkste uitkomsten CFTC hoorzittingen handel edelmetalen

29. maart 2010 door Goud Expert

Afgelopen donderdag 25 maart 2010 hebben de hoorzittingen van de Amerikaanse CFTC (Commodity Futures Trading Commission) plaatsgevonden inzake het onderzoek naar de handel in goud en zilver. De CFTC onderzoekt de vermeende manipulatie van de goud- en zilvermarkt. Tijdens de hoorzittingen zijn enkele interessante nieuwsfeiten naar voren gekomen. Meer...

Goudmarkt, Zilvermarkt ,

Waarom verkocht Gordon Brown 50% van het Britse goud?

26. maart 2010 door Goud Expert

De verkoop van 400 ton goud door Groot Brittannië tussen 1999 en 2002 wordt wereldwijd gezien als een van de slechtste economische beslissingen ooit. Deze verkoop werd bedacht en uitgevoerd door Gordon Brown (toen minister van financiën, nu premier van Groot Britannië). Deze grote hoeveelheid goud werd op het absolute dieptepunt van de goudprijs verkocht op circa $ 256,-. Dit dieptepunt wordt ook wel de "Brown Bottom" genoemd. Sinds deze verkoop is de goudprijs meer dan verviervoudigd en deze actie heeft de Britse belastingbetaler ongeveer 7 miljard Britse Ponden gekost. Meer...

Economie, Goudmarkt , , ,

Goudreserves centrale banken groeien het snelst sinds 1964

21. maart 2010 door Goud Expert

Onderzoek van de World Gold Council heeft aangetoond dat de goudreserves van de centrale banken in 2009 het snelst zijn gegroeid sinds 1964. De gecombineerde reserves aan goud groeiden met 425,4 ton tot 30.116,9 ton. Een groei van $13,3 miljard opbasis van de gemiddelde goudkoers van 2009. De belangrijkste landen die hun goud reservers hebben vergroot zijn India, Rusland en China.

Het zijn niet alleen centrale banken die in 2009 meer fysiek goud hebben gekocht. Ook grote groepen investeerders hebben fysiek goud aangeschaft hetgeen een duidelijke verschuiving laat zien ten opzichte van voorgaande jaren aldus Nick Moore analis bij RBC in Londen.

De World Gold Council verwacht dat de centrale banken hun reserves ook in 2010 vergroten met 187 tot 218 ton.

Het feit dat in 2009 de centrale banken netto goud kopers in plaats van verkopers zijn geworden, mag niet worden onderschat. Dit is een fundamentele ontwikkeling op de goudmarkt waarbij gedurende een lange periode (sinds 1974) de centrale banken netto verkopers waren en op die manier de goudprijs probeerden te drukken. Dit instrument wordt nu steeds minder effectief. Tevens toont deze ontwikkeling aan dat het fysiek bezitten van goud als een goede spreiding van reserves is. Als centrale banken dit doen, is dit ook een goede strategie voor particulieren. Westerse centrale banken zullen wellicht nog steeds een andere boodschap laten horen, aangezien zij belang hebben bij het creëren van vertrouwen in hun eigen valuta. Centrale banken in opkomende economieën hebben hier echter een andere visie op en proberen hun goud voorraaden aan te vullen.

Als deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet dan zijn de goud reserves gemeten in dollars de tweede valuta die centrale banken aanhouden als reserve.

Goudmarkt , , , ,

De financiële crisis begint pas nu en is nog lang niet voorbij

18. maart 2010 door Goud Expert

Peter Schiff de bekende analist die de huidige financiële crisis al in 2006-2007 heeft voorspelt, legt in zijn laatste interview uit waarom de crisis nu pas begint. Overheden hebben decennia lang een beleid gestimuleerd van lenen en consumeren en op deze manier de economie kunstmatig aangejaagd. Een van de effecten hiervan is de grote hoeveelheid schulden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd die linksom of rechtsom moeten worden afgebouwd. Het afbouwen van deze schulden is een pijnlijk proces dat zeer veel bevolkingsgroepen (kiezers) zal raken. Nu blijkt dat consumenten en bedrijven niet meer in staat zijn om nog meer te lenen om de cyclus van lenen en consumeren in stand te houden, zijn de overheden zelf in dit gat gesprongen. Alle stimuleringsmaatregelingen van de overheden en centrale banken zijn samen te vatten als: lenen en consumeren. In plaats van de financiële crisis structureel op te lossen, verergert deze politiek de situatie. De financiële crisis die ons te wachten staat, zal hierdoor vele malen ernstiger zijn dan wanneer de overheden in 2008 en 2009 daadwerkelijk een poging zouden hebben gedaan de schuldenberg af te bouwen. Een totale ineenstorting van ons geldsysteem staat ons te wachten waar alleen echt geld (goud en zilver) een bescherming tegen biedt.

 

Een structurele oplossing van de huidige financiële problematiek zou zijn: enerzijds het afbouwen van de schulden en anderzijds het baseren van de economie op productie en sparen waardoor er een structureel kapitaaloverschot onstaat dat beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Een lage tot vrijwel geen inflatie is een bijkomend voordeel van zo'n politiek. Dit is echter een proces waarbij de gehele samenleving een lager welvaartsniveau zal moeten aanvaarden. Politici zijn niet bereid deze keuze te maken en kiezen voor de vlucht naar voren. Alle 'gerenommeerde (Keynesiaanse) economen' willen u doen geloven dat structurele overheidstekorten en het aangaan van meer en meer schulden geen probleem is en de garantie is voor een gezonde economie. Beoordeel zelf wat de keynesiaanse economen de afgelopen 60 jaar hebben gecreëerd.

 

Economie , ,

Goudkoers terug naar 1102 dollar onder 50 dagen gemiddelde

14. maart 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vrijdag 12 maart teruggevallen tot $ 1.102,- en net onder het 50-dagen gemiddelde van $ 1.109,90 gesloten.

Veel technische analisten hechten veel waarde aan het 50-dagen gemiddelde en het sluiten van een slotkoers onder dit niveau wordt als een negatief signaal gezien. De bovenstaande grafiek van goud in dollars over de afgelopen maanden laat na de top van $ 1.220,- in december 2009 een dalende trend zien van steeds lagere toppen en sterke weerstand op het $ 1.140,- / $ 1.150,- niveau.  Het zou ons dan ook niet verbazen als de goudprijs de komende periode terugvalt naar het 200-dagen gemiddelde van rond de $ 1.040,- om pas daarna weer te stijgen. De fundamentele situatie rond fysiek goud blijft onverminderd positief (een sterk groeiende vraag door investeerders en centrale banken in combinatie met een steeds dalend aanbod en het steeds minder wordende vertrouwen in papieren valuta en onverheidsbeleid). Ook in een sterke bull market waar goud zich in bevindt, zijn er altijd periodes van zwakte en daling. In een van onze eerdere artikelen zijn we hier dieper op ingegaan waarbij met name in de goudprijs ontwikkeling zich periodes van lange consolidatie laten zien die daarna worden gevolgd door periodes van sterke stijging. Onze analyse is dat we op dit moment in een consolidatie periode zitten. Alle goud sceptici hebben in 2009 voorspeld dat een doorbraak van de $ 1.000,- slechts van korte duur zou zijn en dat de prijs daarna snel terug zou vallen. Dit is niet gebeurd. De goudprijs is juist verder gestegen en het $ 1.000,- niveau is nu een sterke bodem.

Goudmarkt ,

Niet de speculanten maar socialistische politici zijn de schuldigen van de crisis

13. maart 2010 door Goud Expert

Een nieuw geluid dat politici de laatste tijd weer frequent laten horen, is dat de speculanten moeten worden gestopt met het ten gronde richten van ons financiële systeem. Het laatste voorbeeld hiervan is de situatie rond Griekenland. De socialistische Griekse premier Papandreou noemt  het gedrag van speculanten als de oorzaak voor de problemen van Griekenland. Voor het gemak wordt door politici vergeten dat juist door hun onverantwoorde gedrag de problemen zijn ontstaan (enerzijds het toelaten van Griekenland tot de euro zone, anderzijds de fraude en het wanbeleid van Griekse politici). Een klassiek geval van het verwisselen van oorzaak en gevolg. Speculanten bepalen via het vrije markt mechanisme de prijs van de Griekse staatsobligaties.  Wanneer Griekenland een begrotingsoverschot zou hebben en een realistisch plan om de schulden terug te brengen dan zou de prijs door de speculanten anders worden ingeschat dan in de huidige situatie. Meer...

Economie, Euro ,

Goudprijs record van 836 euro trekt nieuwe investeerders aan

9. maart 2010 door Goud Expert

Vaak wordt de goudprijs alleen in dollars uitgedrukt en geanalyseerd. Het feit dat in euro's de goudprijs de afgelopen week een nieuw all time high heeft bereikt moet echter niet worden onderschat. Ieder nieuw record van de goudprijs in één van de belangrijke internationale valuta heeft gevolgen voor alle investeerders in goud. De reden hiervoor is dat door het nieuwe prijs record van goud, investeerders zich realiseren dat de waarde van hun valuta minder wordt en de psychologie dat de valuta verder in waarde zal dalen de overhand krijgt, hetgeen opnieuw meer goud investeerders aantrekt. Omdat de beschikbare goud voorraad voor investeerders beperkt is, zal dit ook invloed hebben op de goudprijs in de overige valuta's. Alan Greenspan heeft niet voor niets de goudprijs de thermometer van de fiat valuta genoemd.

Adam Hamilton van zeallc.com heeft de euro goudprijs de afgelopen tien jaar geanalyseerd. Tot 2005 was er een zeer sterke weerstand van € 350,-. Toen deze eenmaal doorbroken werd in 2005 is de goudprijs in 3 fasen naar steeds hogere niveau's gestegen. De gemiddelde stijging van iedere fase was 53,1%. In de periode 2005 tot 2010 hebben de euro goudinvesteerders geprofiteerd van de stijging van de goudprijs in dollars en de relatieve zwakte van de dollar ten opzichte van de euro. Europese goudinvesteerders hebben hierdoor maximaal rendement gemaakt op hun investeringen.

Het volgende belangrijke niveau voor de goudprijs in euro's is het € 1.000,- (duizend euro) goud niveau. Voor veel beleggers zal dit niveau op dit moment onwaarschijnlijk lijken maar het is slechts 20% hoger dan het huidige niveau. Wanneer de goudprijs het € 1.000,- niveau doorbreekt zal dit opnieuw een groot aantal niveau goud beleggers aantrekken. Deze situatie is te vergelijken met de doorbraak van het $ 1.000,- niveau in september 2009 van de goudprijs. Sinds die doorbraak is de goudprijs gestegen naar meer dan $1.200,- en het $ 1.000,- niveau is nu een sterke bodem onder de prijs.

Euro, Goudmarkt

Beleggingsadvies: Koop iedere maand goud (Marc Faber)

6. maart 2010 door Goud Expert

Marc Faber de bekende voorspeller van de financiële crisis en de schrijver van het "Gloom, boom and doom report", geeft in de onderstaande video het advies aan iedereen om voor zijn pensioen goud te accumuleren door iedere maand goud te kopen.

Zijn belangrijkste argument is dat de hoeveelheid goud wereldwijd niet onbeperkt eenvoudig kan worden bijgemaakt, in tegenstelling tot alle papieren valuta waaronder de dollar, euro, pond en yen. We kunnen er zeker van zijn dat er sneller en meer dollars zullen worden bijgemaakt dan goud. Goud in eigen bezit heeft geen enkele verplichting in zich die door derden gegarandeerd en waargemaakt moet worden. De schuldencrisis zal worden opgelost door het creëren van extra geld op een tot nu toe ongekende schaal hetgeen inflatie en/of devaluatie van de valuta tot gevolg zal hebben. Ook al lijkt de Griekse schuldencrisis nu opgelost, dit is slechts tijdelijk en de problemen in Portugal, Iederland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten zijn minimaal even groot. Vergeet niet dat alle landen deze schuldencrisis bestrijden door meer schulden aan te gaan.

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie ,

Goud de nieuwe valuta

4. maart 2010 door Goud Expert

Op 3 maart heeft Don Cox (strategie adviseur bij BMO Capital Markets) in Florida een presentatie gehouden waarbij hij de stijging van de goudprijs mede verklaart door het gebrek in vertrouwen dat investeerders hebben in alle valuta's of dit nu de Amerikaanse Dollar, Euro, Chinese Renminbi of Japanse Yen is.

Ondanks het feit dat het gebruik van goud voor juwelen en als huwelijks geschenk in India is gedaald (door de hoge goudprijs), is de investeringsvraag naar goud gestegen (juist door de hoge goudprijs). Veel investeerders realiseren zich dat de extreme stimuleringsmaatregelen die overheden en centrale banken nemen om het huidige economische systeem te redden veel onzekerheid in de markt introduceren inzake inflatie en toekomstige groei. Investeerders stellen zich de vraag "Wat biedt mij een op lange termijn waarde vaste investering?". Het antwoord hierop is op dit moment goud omdat niemand kan voorspellen hoeveel de daadwerkelijke inflatie over 5, 10 of 20 jaar zal zijn. Ook is er grote onzekerheid over de stabiele waarde van de traditionele valuta op de langere termijn zeker als men dit in het licht ziet van de monetaire expansie die op dit moment plaatsvindt.

Goud krijgt dus meer en meer de rol van alternatieve valuta. Dit is de traditionele rol die goud al meer dan 5000 jaar heeft in onze samenleving en een betere titel van dit artikel had geweest: "Goud eist traditionele rol als valuta op".

Voor wat betreft de inflatie hoeven we alleen maar naar de laatste 20, 50 of 100 jaar te kijken hoe hoog en extreem deze is geweest. Deze grootste financiële schulden crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zal niet worden opgelost in combinatie met lage inflatie (of zelfs deflatie) en zonder een devaluatie van alle belangrijke valuta. Integendeel dit is de enige realistische oplossing die politici en centrale bankiers hebben om het systeem in stand te houden. Koop daarom nu fysiek goud en zilver.

Goudmarkt, Inflatie , ,

Nieuw record goudprijs van euro 836,-

2. maart 2010 door Goud Expert

Vandaag heeft de goudprijs opnieuw een record in euro's neergezet van € 836,-. Dit nieuwe record werd veroorzaakt door een sterk oplopende goudprijs in dollars in combinatie met een zwakkere euro ten gevolge van de Griekse crisis in het eurogebied. De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de goudprijs weer de afgelopen 6 maanden.

Na een test van het 50-daags gemiddelde begin februari 2010 is de goudprijs sterk gestegen en lijkt het weerstandsniveau van € 810,- overtuigend doorbroken te hebben. In ons bericht van 11 februari over de ontwikkeling van de goudprijs, hebben we al voorspeld dat goud in periode's lijkt te consolideren en te stijgen en dat we medio februari op de helft van de verwachte koersstijgingen zitten. Ons toekomst scenario is een geleidelijk stijgende goudprijs. Mocht er opnieuw een wereldwijde paniek op de financiële markten onstaan t.g.v. de steeds groeiende schuldenproblematiek (Dubai, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, USA), dan zullen de edelmetalen goud en zilver in eerste instantie hard meedalen omdat op deze manier snel liquiditeiten vrijgemaakt kunnen worden. Dit zal dan een ideaal koopmoment zijn omdat snel na de initiële schok een snelle koersstijging in alle fysieke grondstoffen te verwachten is.

Euro, Goudmarkt ,